29 oktober 2021

De vernieler slaat weer toe langs de dijk in Ooij.

De afgelopen dagen heeft de ziekelijke vernieler weer toegeslagen langs de Ooysedijk-Ooijse Bandijk in Ooij. Met zijn graffiti leuzen heeft hij weer vernielingen aangericht op het monument, de Cirkul van de Ooij en het publicatiebord van Staatsbosbeheer bij de Oude Waal. Waarschijnlijk heeft dit figuur geen idee wat het allemaal weer kost om dit te verwijderen. Het monument moet het vaak ontgelden en even zo vaak wordt het weer schoongemaakt. Misschien dat er ooit iemand komt die hem op heterdaad kan betrappen.

25 januari 2021

Graffiti langs de Hezelstraat in Ooij

De bovenzijde van het PGEM huisje

Een ” graffitikunstenaar” heeft zich weer uitgesloofd op het PGEM hoogwaterhuisje langs de Hezelstraat in Ooij. Dit monument dat een aantal jaren nog helemaal gerestaureerd is door de Stichting Van Steen en Natuur, is waarschijnlijk in de ogen van de dader een kunstwerk geworden, maar het ontsiert wel de omgeving. Qua uitvoering is het waarschijnlijk iemand anders dan degene die overal leuzen op kalkt in de Ooijpolder. 

27 december 2020

Opnieuw vernielingen/graffiti in de Ooijpolder.

De afgelopen periode zijn er opnieuw diverse vernielingen met behulp van graffiti gepleegd in de Ooijpolder. Deze keer waren kunstwerken en borden langs de Erlecomsedam, de Ooijse Bandijk en de Ooysedijk het doelwit. Ook het herinneringsmonument uit de hoogwatertijd met evacuatie uit 1995 van Pauline Lutters, “Gevormd door het Water”,  (rechter foto) werd beklad.  zie de foto’s

Ook de wijkagenten Ooijpolder hebben er nu op Facebook een bericht aan gewijd. GRAFFITI / BEKLADDINGEN OOIJ. 
De laatste tijd zien wij op steeds meer plekken graffiti / bekladdingen in en rondom Ooij. Enkele bewoners hebben dit ook bij ons gemeld en kennelijk zou dit al langere tijd zo zijn.
Jammer dat dit soort vernielingen gepleegd worden. Dit kost de maatschappij geld en komt het straatbeeld niet ten goede.
Mocht u meer weten over wie er verantwoordelijk is, laat dit ons dan weten! Via een bericht op Instagram/Facebook, www.politie.nl of anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl

29 november 2020

Graffiti in de Ooijpolder.

De kladderaar in de Ooijpolder blijft maar doorgaan. Waarschijnlijk gaat het om 1 persoon op een fiets die de route tussen Beek (Wylermeer), Ooij en Nijmegen aflegt. Het monument van de Circul van de Ooij, net weer opnieuw geschilderd, aan de Ooysedijk is nu weer voorzien van de teksten BLM en ook de historische muren van de steenoven van de voormalige steenfabriek Robert Jansen heeft het moeten ontgelden. Maar dat is waarschijnlijk al bij de vorige sessie van dit zielige figuur gebeurd.

24 november 2020

Wegen in de Ooijpolder weer onder gekalkt

Een van de teksten op de Kerkdijk

Een aantal wegen in de Ooijpolder zijn weer onder gekalkt in de Ooijpolder. Zo werd de Kerkdijk in Ooij/Erlecom/Wercheren tot aan de Thornsestraat voorzien van diverse leuzen, terwijl dit ook het geval was op de Erlecomsedam in Ooij. Het vermoeden bestaat dat dit is uitgevoerd door een persoon op een fiets, omdat er in de vroege ochtend een fietsbandenspoor werd aangetroffen op de Kerkdijk. zie de foto’s

18 november 2020

Monument Circul van de Ooij opnieuw beklad

Het was al weer enige tijd goed gegaan maar dinsdagavond is het monument “Circul van de Ooij” in de Ooijpolder, dat tevens een geliefd bankje voor passanten is, opnieuw beklad.  Terwijl de voorgaande keren bijna altijd 1312 of Acab te lezen was is het nu aan beide kanten “besmeurd” met de teksten No Mask en BLM.

29 oktober 2020

Vandalisme in het gebied bij de Thornsche Molen.

Beste lezer. In het afgelopen weekend is de “zwakbegaafde” graffiti spuiter weer aan het werk geweest in het gebied nabij de Thornsche molen. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat iemand met een beetje verstand dingen als BLM, een Jodenster en opmerkingen als Stop Nazi op panelen gaat spuiten. Hij of zij zal toch wel begrijpen dat dit alleen maar weerstand op roept en op geen enkele wijze bijdraagt aan een positieve kijk op welke anti racistische beweging dan ook. Er zij inmiddels 3 grote en 3 kleine panelen vernield. Ik wil graag iedereen die ook maar iets weet over een geestelijk labiele graffiti kunstenaar, die eerst met wit en rood en nu met een zilverkleurige spuitbus aan het werk is, willen vragen om hiervan melding te doen. Al of niet anoniem bij de politie en/of de Stichting Thornsche molen. Het vandalisme vindt plaats langs het fietspad vanaf het Wylermeer tot aan  het Evacuatie monument – beeldengroep nabij de Thornsche molen. Henny Driessen.

16 augustus 2020

Opnieuw graffiti in Ooij.

Graffiti op de Kerkdijk in Ooij.

Nadat de afgelopen periode al diverse verkeersborden en kastjes langs de Sint Hubertusweg in Ooij beklad waren, hebben de graffiti kalkers ook weer toegeslagen op de Kerkdijk in Ooij, bij de ingang van het dorp. Daar werd het wegdek beklad en werd het informatiebord beklad.