12 mei 2023

De Zwarte Stern is weer terug in de Oude Waal in Ooij.

De vlotjes werden gelijk in bezit genomen door de Zwarte Sterns.

Medewerkers van Staatsbosbeheer en vrijwilligers van de visclub De Oude Waal hebben deze week tientallen vlotjes in het water van de Oude Waal in de Ooijpolder gelegd, waar de Zwarte Sterns de komende weken op kunnen paren en nestelen. En ze werden direct weer in gebruik genomen door de Zwarte Sternen, die overal in de omgeving al rondvlogen. Vanuit het warme Afrika komt deze vogel in het voorjaar aangevlogen en zoeken o.a. hun broedplaatsen op in de Ooijpolder en de Gelderse Poort.  Vroeger toen de waterkwaliteit een stuk beter was dan heden ten dagen waren veel sloten en plassen begroeid met de plant ‘krabbenscheer’. Nu deze plant op veel plaatsen verdwenen is helpt Staatsbosbeheer de sterns met drijvende vlotjes waarop modder en planten worden gelegd.  Dankzij de groeiende en bloeiende planten kunnen de kuikens zich op en tussen de grote drijvende bladeren schuilhouden, terwijl de ouders op jacht zijn naar visjes en andere waterdieren. Al snel nadat de jongen hebben leren vliegen gaan bijna alle Nederlandse sterns naar het IJsselmeer om zich daar te goed te doen aan het vele voedsel daar voordat ze weer naar de kusten van Afrika vliegen om daar de winter door te brengen.  zie de foto’s (komen nog)

14 december 2022

Schaatsen op de Oude Waal in de Ooijpolder.

Ofschoon er bijna geen water staat in de “Oude Waal” langs de Ooijse Bandijk in de Ooijpolder, werd er vandaag toch al geschaatst. De paar diepere gatn hebben constant water gehouden en daar is een ijslaag op gekomen, waar de schaatsers zich kunnen uitleven. Onno Swart maakte de foto’s.

29 oktober 2021

De vernieler slaat weer toe langs de dijk in Ooij.

De afgelopen dagen heeft de ziekelijke vernieler weer toegeslagen langs de Ooysedijk-Ooijse Bandijk in Ooij. Met zijn graffiti leuzen heeft hij weer vernielingen aangericht op het monument, de Cirkul van de Ooij en het publicatiebord van Staatsbosbeheer bij de Oude Waal. Waarschijnlijk heeft dit figuur geen idee wat het allemaal weer kost om dit te verwijderen. Het monument moet het vaak ontgelden en even zo vaak wordt het weer schoongemaakt. Misschien dat er ooit iemand komt die hem op heterdaad kan betrappen.

16 mei 2021

Vlotjes met de Zwarte Stern in de Oude Waal.

De Zwarte Stern in de Oude Waal. De afgelopen tijd zijn er weer vlotjes voor de Zwarte Stern in de Oude Waal in de Ooijpolder gelegd. En ze werden direct weer in gebruik genomen door de Zwarte Sternen, die overal in de omgeving al rondvlogen.. Vanuit het warme Afrika komt deze vogel in het voorjaar aangevlogen en zoeken o.a. hun broedplaatsen op in de Ooijpolder en de Gelderse Poort.  Vroeger toen de waterkwaliteit een stuk beter was dan heden ten dagen waren veel sloten en plassen begroeid met de plant ‘krabbenscheer’. Nu deze plant op veel plaatsen verdwenen is helpt Staatsbosbeheer de sterns met drijvende vlotjes waarop modder en planten worden gelegd.  Dankzij de groeiende en bloeiende planten kunnen de kuikens zich op en tussen de grote drijvende bladeren schuilhouden, terwijl de ouders op jacht zijn naar visjes en andere waterdieren. Al snel nadat de jongen hebben leren vliegen gaan bijna alle Nederlandse sterns naar het IJsselmeer om zich daar te goed te doen aan het vele voedsel daar voordat ze weer naar de kusten van Afrika vliegen om daar de winter door te brengen.  

23 februari 2021

Natuurorganisaties vragen Waterschap hoog water langer vast te houden.

De Oude Waal tijdens de afgelopen hoogwater periode.

De Buiten Ooij, de bekade uiterwaard in de Ooijpolder, is de afgelopen jaren ingericht als natte overstromingsvlakte. Dit betekent dat hoogwater van de Waal kan worden vastgehouden ten behoeve van waterbuffering en natuurontwikkeling. Maar de sluis staat nog tot 1 maart open en het hoogwater in De Buiten Ooij zakt in hoog tempo terug de rivier in. Een groot aantal natuur- en milieuorganisaties betrokken bij de Gelderse Poort (Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, IVN Nijmegen, VWG Rijk van Nijmegen e.o., RAVON, ARK Natuurontwikkeling en Burgerinitiatief Naar een Duurzame Ooijpolder) kijkt hier met lede ogen naar. Zij hebben het Waterschap, Staatsbosbeheer en de Provincie daarom opgeroepen om verder leeglopen van de natte overstromingsvlakte te stoppen en het water voor een lange periode vast te houden. Daarnaast willen zij dat het waterschap komt met structurele en duurzame afspraken over het vasthouden van hoogwater. Er is de afgelopen jaren veel publiek geld geïnvesteerd in grondverwerving, inrichting, ophoging van resterende agrarische grond en maatregelen bij de winterdijk om De Buiten Ooij in te richten als natte overstromingsvlakte. Ook Rijkswaterstaat heeft mee betaald, omdat het een Kaderrichtlijn Water project is naast een gebied met doelen voor Natura 2000. Toch ziet het waterschap geen reden om het water nu al vast te houden, tot verbazing van de natuurorganisaties. In 2019 en 2020 hebben we namelijk gezien dat het gebied volledig uitdroogde. Die serieuze droogteproblematiek kan het waterschap toch niet zijn ontgaan. Dus zet die sluis dicht en houd dat water vast !

De sluis waar het hier om gaat is de sluis in de de vlietberg (weg naar de vlietberg) tussen stadswaard en oude waal.

3 december 2020

Auto te water in de Oude Waal te Ooij.

Een automobiliste is donderdag aan het eind van de middag te water geraakt met haar personenauto in de Oude Waal aan de Ooijse Bandijk in Ooij. Politie, brandweer en ambulance rukten massaal uit na de melding. Ze troffen de bestuurster van de auto half in het water, half op de kant aan, terwijl zij onderkoeld was. De auto bevond zich plm 50 meter verderop geheel onder water, terwijl de verlichting nog ingeschakeld was. De vrouw was door nog onbekende oorzaak van het talud van de Oude Waal afgereden. Brandweerlieden zijn het water ingegaan om de auto op te sporen. Het lukte hen om een verbinding te maken met een kabel van een brandweerkraan, waarna de auto door de brand weer op het droge is getrokken. De bestuurster is voor onderzoek per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De Ooijse Bandijk was enige tijd afgesloten voor doorgaand verkeer. zie de foto’s

19 september 2020

Tientallen dode vissen in de Oude Waal in Ooij

Dode vissen in de Oude Waal in de Ooijpolder.

In een van de drie plassen van de Oude Waal in Ooij drijven tientallen dode vissen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van deze vissterfte is, omdat in de overige twee plassen geen dode vissen waar te nemen zijn. In ieder geval doen de reigers zich te goed aan deze dode vissen.

5 februari 2020

Midland Hunt 2020 in de Ooijpolder.

Midland Hunt in de Ooijpolder

Woensdag 5 februari 2020 was er weer een door de Midland Hunt georganiseerde slipjacht in de Ooijpolder. Onder goede weersomstandigheden waren weer ongeveer 25 ruiters en honden naar de Ooijpolder gekomen om van deze slipjacht te genieten. De start was bij  het onlangs geopende koffiehuis “De Oude Waal” aan de Ooijse Bandijk in Ooij van daaruit ging men via de weilanden en soms over de openbare weg naar Persingen naar de Thornsche Hof, waar gerust werd om vervolgens weer uit te komen bij de “De Oude Waal”.  Voordien was de “slip” door het veld getrokken en de honden hadden dan ook weinig moeite om dit spoor te volgen. Overigens was het deze keer wel een moeilijke rit, omdat de grond erg nat was. zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3 ; deel 4

13 mei 2019

De Zwarte Stern in de Oude Waal.

Vlotjes met de Zwarte Stern in de Oude Waal.

De afgelopen week zijn er weer vlotjes voor de Zwarte Stern in de Oude Waal in de Ooijpolder gelegd. Terwijl ze gelegd werden, waren de Zwarte Sternen al weer actief en nu ze allemaal liggen zijn ook bijna alle vlotjes al weer bezet. Vanuit het warme Afrika komt deze vogel in het voorjaar aangevlogen en zoeken o.a. hun broedplaatsen op in de Ooijpolder en de Gelderse Poort.  Vroeger toen de waterkwaliteit een stuk beter was dan heden ten dagen waren veel sloten en plassen begroeid met de plant ‘krabbenscheer’. Nu deze plant op veel plaatsen verdwenen is helpt Staatsbosbeheer de sterns met drijvende vlotjes waarop modder en planten worden gelegd.  Dankzij de groeiende en bloeiende planten kunnen de kuikens zich op en tussen de grote drijvende bladeren schuilhouden, terwijl de ouders op jacht zijn naar visjes en andere waterdieren. Al snel nadat de jongen hebben leren vliegen gaan bijna alle Nederlandse sterns naar het IJsselmeer om zich daar te goed te doen aan het vele voedsel daar voordat ze weer naar de kusten van Afrika vliegen om daar de winter door te brengen.