14 november 2023

Kerkdijk in Ooij afgesloten vanaf woensdag 15 november

De Kerkdijk in Ooij, gedeelte tussen de Prins Bernhardstraat en de Hubertusweg, is afgesloten vanaf woensdag 15 november tot  en met waarschijnlijk 16 november. Omleiding via de Nassaustraat. Breng heeft op haar website staan: Lijn 76 en 80 rijden van 15 november t/m 16 november om 18:00 via een omleiding in Ooij i.v.m. werkzaamheden aan de Kerkdijk. Vervallen haltes: De Sprong en Nassaustraat. Tijdelijke halte: kruising Nassaustraat/St. Hubertusweg.

23 februari 2023

Wel of niet een afgesloten Kerkdijk in Ooij.

De borden stonden al enige tijd op de Kerkdijk in Ooij. De weg zou een maand lang afgesloten worden vanaf 23 februari i.v.m. werkzaamheden. Bij informatie bleek dat er leidingen gelegd moesten worden en sleuven gegraven ten behoeven van de nieuwe appartementen bij Jonkmanshof. Maar intussen bleek dat de weg helemaal niet afgesloten mocht worden en dat in ieder geval de helf van de rijbaan open moest blijven. Op woensdag waren er allerlei omleidingsborden geplaatst en dat zou dus op donderdag de 23e moeten ingaan. Een deel van de borden staan er nog wel maar (na ingrijpen van de gemeente) zijn  de geslotenverklaringen afgekruist en dat betekent, dat het verkeer, inclusief de bus, er gewoon door kan. Een probleempje is er wel als je een tegenligger krijgt. Maar de bus van Breng kan in ieder geval bij de halte “Dorpshuis de Sprong” komen. 

6 maart 2021

Dorp Ooij nu geheel 30 km gebied.

De aangepaste Kerkdijk met de nieuwe zoneborden.

Door de aanpassing van de Kerkdijk in Ooij en het plaatsen van de laatste borden is de gehele bebouwde kom van het dorp Ooij nu officieel bebouwde kom geworden. Een uitzondering hierop is het gedeelte van de Kerkdijk en de Hezelstraat tussen de Rietvoornstraat en de Kruisstraat. De afgelopen week zijn de definitieve borden van de 30 km zone geplaatst bij de ingang van het dorp op de kruising Kerkdijk-Sint Hubertusweg. Door het ontbreken van deze borden was het een vrijgeleide om in het hele dorp 50 km te mogen rijden, terwijl de rest al wel een 30 km zone was. Met het plaatsen van deze definitieve 30 km zone borden is dat probleem verholpen.

8 januari 2021

Nieuwe verkeerssituatie Kerkdijk in Ooij compleet

Kruising Prins Bernhardstraat-Kerkdijk in Ooij.

Deze week is er een einde gekomen aan de onveilige verkeerssituatie op de Kerkdijk in Ooij, op het weggedeelte tussen de Sint Hubertusweg en de Rietvoornstraat. Dit gedeelte maakte deel uit van de voorrangsweg die nog verder doorloopt, maar eerder al hadden mensen van de gemeente Berg en Dal de borden voorrang verlenen al weggehaald bij de Rietvoornstraat, terwijl het bord voorrang op de Kerkdijk wel was blijven staan. Bij de Prins Bernhardstraat was het anders, daar bleven ook de bestaande borden van voorrang krijgen en voorrang verlenen staan terwijl op het wegdek een z.g punaise was aangebracht. Alles wees er op dat de situatie veranderd zou worden en dat is nu ook gebeurd. Beide kruisingen zijn nu gelijkwaardige kruisingen geworden en dat betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft.  Dus kom je uit de richting van de Sint Hubertusweg dan moet je als bestuurder alle bestuurders van rechts voorrang verlenen. Het zou echter voorlopig nog beter zijn als er borden bij geplaatst worden dat de verkeerssituatie veranderd is, want voor veel mensen blijft het onduidelijk, vooral omdat het voorheen anders was. Ook dit gedeelte van de Kerkdijk is nu 30 km geworden.

22 december 2020

Kerkdijk in Ooij 30 km

De Kerkdijk in Ooij in de richting van de Rietvoornstraat.

Het leek er al even aan te komen. 30 km als maximum snelheid op de Kerkdijk in Ooij tussen de Rietvoornstraat en de St. Hubertusweg.  De 30 km zone borden (A0130zdf) welke eerst bij de ingang van de Rietvoornstraat stonden zijn nu verplaatst naar de Kerkdijk, vanuit de richting van het kasteel. Ook het bord voorrang verlenen (B05)  op de Rietvoornstraat en de haaientanden zijn verdwenen. Het is niet gebruikelijk dat in een 30 km zone een voorrangsweg ligt, dus tot zover oké. Maar in dit geval heeft de gemeente verzuimd (tot dusver) om het bord voorrangsweg (B01) op de Kerkdijk weg te halen, waardoor er nu een gevaarlijke situatie is ontstaan. Ook bij de Prins Bernhardstraat staat het bord voorrang verlenen (B05) nog en is op de Kerkdijk het bord voorrangsweg (B01) nog aanwezig. Al met al een gevaarlijke situatie. Ben benieuwd wie de schade gaat betalen als er een aanrijding plaats vindt.

10 december 2020

Ook Ooij heeft zijn paaltjes.

Na Beek met haar paaltjes langs de van Randwijckweg en Berg en Dal langs de Meerwijkselaan heeft ook Ooij nu haar paaltjes. Langs het nieuwe voetpad op de Kerkdijk zijn vandaag ook nieuwe paaltjes geplaatst. Verderop bij de aansluiting van de Prins Bernhardstraat zijn nu ook de laatste twee overgebleven haaientanden in het wegdek weg. In de Koningin Julianalaan t.h.v. het Reiner van Ooiplein zijn ook paaltjes geplaatst, maar dan van een andere vorm.

21 november 2020

2 nieuwe chicanes in de Kerkdijk te Ooij

Chicanes in de Kerkdijk te Ooij

De gemeente Berg en Dal heeft deze week 2 nieuwe chicanes aangebracht in de Kerkdijk, tussen de Prins Bernhardstraat en de Rietvoornstraat te Ooij. Een chicane is een kunstmatige bocht in een weg met als doel het verkeer te vertragen. De chicanes liggen zodanig, dat je zonder snelheid te verminderen door kunt rijden.  Als er een auto als tegenligger komt, dan zal een van beide moeten wachten maar als er een fietser als tegenligger komt, dan liggen de gevaren op de loer. Verder  op in de Kerkdijk liggen ook al jaren chicanes maar daar kunnen de fietsers er langs zonder dat ze de auto’s tegenkomen.

16 augustus 2020

Opnieuw graffiti in Ooij.

Graffiti op de Kerkdijk in Ooij.

Nadat de afgelopen periode al diverse verkeersborden en kastjes langs de Sint Hubertusweg in Ooij beklad waren, hebben de graffiti kalkers ook weer toegeslagen op de Kerkdijk in Ooij, bij de ingang van het dorp. Daar werd het wegdek beklad en werd het informatiebord beklad.