20 mei 2022

Werkzaamheden aan wegen naar Ooij en Leuth.

De Hubertusweg tussen de afslag Kerkdijk en Persingensestraat in Ooij wordt vanaf maandag 30 mei twee weken afgesloten. In die tijd wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Het is nog maar het begin van werkzaamheden in de Ooijpolder, want ook aan de route van Beek naar Leuth, de N840, wordt vanaf de zomer tot aan het eind van het jaar gewerkt. Bij de eerste werkzaamheden, die op 30 mei beginnen, worden automobilisten tussen Ooij en Beek omgeleid via de Thornsestraat, Duffeltdijk en Erlecom. In dat lintdorp, waar een adviessnelheid van 30 kilometer per uur geldt, wordt het dus een stuk drukker. De werkzaamheden worden sinds deze week aangekondigd met informatieborden langs de weg. Veel polderbewoners die de borden zagen, werden erdoor verrast. Het fietspad langs de Hubertusweg blijft wel begaanbaar, dus scholieren kunnen hun gebruikelijke route blijven volgen. En de bewoners zullen natuurlijk ook hun eigen weg weten te vinden door de polder. Voor meer informatie zie de Gelderlander.

 
 
13 maart 2022

Werkzaamheden aan de toren van de Hubertuskerk in Ooij.

De toren van de H. Hubertuskerk in Ooij

Binnenkort begint KPN met het aanpassen van de zendinstallatie in de toren van de Hubertuskerk in Ooij. De belangrijkste wijziging is dat de antennes naar binnen gaan en de toren niet meer ontsieren. Hiervoor is het nodig de galmborden te vervangen. Spannend-Eerden gaat dit werk uitvoeren van 15 tot 31 maart. Zodra de goedkeuring van het Bisdom binnen is, wordt er begonnen met het restaureren en mechaniseren van de klokken. De kroonluchters uit de Bartholomeuskerk uit Beek gaan volgende week naar de restaurateur. Een van deze luchters krijgt een plaats in de Hubertuskerk.

24 juli 2021

Bericht gemeente Berg en Dal over werkzaamheden Nassaustraat en Prins Willem Alexanderstraat.

De gemeente Berg en Dal liet in een brief aan omwonenden de voortgang weten over het project. Nog net voor de bouwvakvakantie nieuws over het project Nassaustraat en Pr. Willem Alexanderstraat in Ooij. Vakantie aannemer en vervolg: In de periode van 2 augustus tot en met 22 augustus wordt er niet gewerkt in de Nassaustraat. Na de vakantie gaat de aannemer weer verder met de aanleg van het riool. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En wat gaan ze nog doen? De aannemer is nu bezig op het gedeelte Pr. Irenestraat/Pr. Bernardstraat. Hier leggen ze een regenwaterriool aan met een diameter van 500 mm en een vuilwaterriool met een diameter van 800 mm. Twee forse buizen die, of het regenwater straks afvoeren naar de sloot naast Nassaustraat nr. 6of naar het gemaal in de Pr. Irenestraat. Vanuit daar wordt het regenwater via het nieuwe persriool naar de zuivering gepompt. Na de werkzaamheden in de Pr. Bernhardstraat, gaat… de aannemer verder op het gedeelte tussen de Pr. Irenestraat en Marialaan. Hier wordt voor het vuilwater een kleinere buis gelegd. Dit doen ze omdat er op dit gedeelte niet meer zoveel vuilwater komt. Ook het gedeelte van de oude waterleiding gaat eruit. Deze lag onder de weg, waardoor dit eerder nog niet mogelijk was. Een van de eerste acties is dan ook het weghalen van de bestrating tussen de Pr. Irenestraat en de Marialaan. Direct aanwonenden ontvangen een week voorafgaand hieraan nog een brief van de aannemer. Lees hieronder verder. Foto’s gemeente Berg en Dal

Lees verder...
19 april 2021

Werkzaamheden “Vissenbuurt” in Ooij begonnen.

Op maandag 19 april zijn de werkzaamheden aan o.a. de riolering in de buurt “Het Zand” de Vissenbuurt in Ooij begonnen. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 5 a 6 maanden in beslag nemen. Omdat ook de riolering bij de aansluiting van de Goudwindestraat met de Koningin Julianalaan vervangen moet worden, is de Koningin Julianalaan daar ter plaatse de hele week afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Bleistraat en de Rietvoornstraat. De gemeente meldde op haar website het volgende: We gaan Het Zand (de Vissenbuurt) in Ooij vernieuwen.

  • Op 12 februari 2020 was hiervoor een inloopavond. Aanwonenden konden toen reageren op het voorlopig ontwerp. Van de avond is een verslag gemaakt. 
  • Met de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de inloopavond hebben we een aangepast ontwerp gemaakt. Dat aangepast ontwerp kunt u zien in dit filmpje.
  • Met de reacties op het aangepast ontwerp hebben we nu een definitief ontwerp gemaakt.

Vragen of opmerkingen: Heeft u vragen of opmerkingen over het ontwerp? Dan kunt u die mailen naar projectleider Pierre Kersten via p.kersten@bergendal.nl. U kunt hem ook bellen via telefoonnummer 14 024.

30 oktober 2020

Start werkzaamheden Nassaustraat in Ooij.

A.s. maandag 2 november wordt de Nassaustraat in Ooij afgesloten. Het gaat hier in eerste instantie om het gedeelte tussen de Prins Bernhardstraat en de Prinses Irenestraat. De eerste werkzaamheden duren dan tm 4 december. Buspassagiers kunnen dan niet meer bij de Sprong instappen maar zullen naar de St. Hubertusweg moeten.

29 augustus 2020

Werkzaamheden in Ooij

Het kruispunt Kon. Julianalaan-Bleistraat

Vanaf maandag 31 augustus 07.00 uur tm dinsdag 1 september 16.00 is het kruispunt van de Kon. Julianalaan en de Bleistraat in Ooij afgesloten voor het verkeer. Intussen staan er al diverse borden in het dorp waarbij o.a. in de Alverstraat en Karperstraat eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Ook staan er diverse parkeerverboden in de straten in de “Vissenbuurt”. Die gelden van dinsdag 1 september tot vrijdag 18 september i.v.m. wegwerkzaamheden in de Vissenbuurt. Er moet rekening gehoudden worden met verkeershinder tot vrijdag 18 september. Diverse straten in Ooij gaan “op de schop”. 

9 mei 2017

Werkzaamheden N325 lijken klaar.

De werkzaamheden aan de N325 tussen Duitsland en Nijmegen lijken grotendeels afgerond. De waarschuwingsborden zijn verdwenen en de meeste van de tijdelijke lantaarnpalen zijn weggehaald. Afgelopen weekend werd er al niet meer gewerkt en ook ’s nachts wordt er niet meer aan de weg gewerkt, hetgeen, voor wat betreft de weekendafsluiting,  wel in de planning stond. Bij de bushalte aan de N325 nabij de verkeerslichten in Beek is een bushokje geplaatst. Alle parkeerplaatsen zijn verwijderd, waardoor er niet meer geparkeerd kan worden langs deze provinciale weg, hetgeen erg jammer is. Ook is de doorgang naar het Marterplein/Marterstraat weggehaald omdat dat te gevaarlijk zou zijn. Daardoor is een “ontsnappingsweg” bij eventuele calamiteiten verdwenen. En ineens mag men nu wel links en rechts afslaan op deze weg naar de woning, Nieuwe Rijksweg 53.  Wel is er nu vanaf het fietspad een doorgang gecreëerd naar het tunneltje onder de provinciale weg. 

1 april 2017

Eiermarktgarage dicht van 4-6 april

De apparatuur van de parkeergarage Eiermarkt in Nijmegen wordt tussen 4 en 6 april vervangen door moderne apparatuur met nieuwe mogelijkheden. Ook de toegang tot de garage verandert. De slagboom bij de ingang wordt vervangen door een snelroldeur. De huidige apparatuur is verouderd. Op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 april is de garage afgesloten om de werkzaamheden uit te voeren. Abonnementhouders van de Eiermarktgarage ontvangen eind maart nieuwe abonnementspassen, die de snelroldeur openen vanaf 7 april. De pas biedt hen op 4, 5 en 6 april toegang tot de Kelfkensbosgarage. Inmiddels zijn ze al met de voorbereidingen begonnen.