18 augustus 2022

Vanavond inloop i.v.m. werkzaamheden Beek-Millingen aan de Rijn.

N840 Werkzaamheden Beek –  Millingen aan de Rijn tot eind 2022. Inloopbijeenkomst 18 augustus 2022 over planning en werkzaamheden. Provincie Gelderland voert vanaf 15 augustus tot 24 december 2022 groot onderhoud uit aan de N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn. De rijbaan en het fietspad krijgen op sommige plekken een nieuwe deklaag. De rotonde in Leuth wordt aangepast en vergroend. Er komt een nieuwe fietsoversteek bij de Thornsche Molen en de fietsoversteek op de Kapitteldijk wordt verbeterd. Met deze maatregelen stroomt verkeer beter door en verbetert  de verkeersveiligheid van fietsers. Belangstellenden zijn van harte welkom op de inloopbijeenkomst op donderdag 18 augustus 2022. Op donderdag 18 augustus 2022 tussen 19.30 – 21.30 uur organiseert de provincie samen met de aannemer een inloopbijeenkomst over de planning van de werkzaamheden aan de N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn en de verkeersmaatregelen. Belangstellenden zijn van harte welkom in De Vriendenkring, Steenheuvelstraat 39 in Leuth. Aanmelden is niet nodig.

 

Lees verder...
29 juli 2022

Werkzaamheden Wilhelminaplas in Ooij

In de week 33, 15 augustus, wordt er gestart met de sanering van de Wilhelminaplas in Ooij. In de jaren 70 is daar veel beton in de oevers verwerkt en dat gaat men nu zoveel mogelijk verwijderen. Vitens zal daar aan de Wilhelminastraat dan ook een begin maken met het verwijderen en vervangen van de asbestleidingen.  Op voorhand is men nu al begonnen met de voorbereidingswerkzaamheden, zoals het verwijderen van de struiken en de bomen aan die kant van de plas. De andere bomen worden beschermd  en afgezet met hout, zolang de werkzaamheden duren.

30 mei 2022

De Sint Hubertusweg is afgesloten.

De werkzaamheden duren tm 17 juni

Vandaag zijn ze begonnen met de werkzaamheden aan de Sint Hubertusweg in Ooij. Het gedeelte tussen de Kerkdijk in Ooij en de Persingensestraat in Persingen is afgesloten. Als je vanaf de rotonde richting Ooij wilt, kun je nog de afslag naar Persingen nemen en zo door de polder naar Ooij rijden. Dat scheelt een grote omweg via Leuth. 

20 mei 2022

Werkzaamheden aan wegen naar Ooij en Leuth.

De Hubertusweg tussen de afslag Kerkdijk en Persingensestraat in Ooij wordt vanaf maandag 30 mei twee weken afgesloten. In die tijd wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Het is nog maar het begin van werkzaamheden in de Ooijpolder, want ook aan de route van Beek naar Leuth, de N840, wordt vanaf de zomer tot aan het eind van het jaar gewerkt. Bij de eerste werkzaamheden, die op 30 mei beginnen, worden automobilisten tussen Ooij en Beek omgeleid via de Thornsestraat, Duffeltdijk en Erlecom. In dat lintdorp, waar een adviessnelheid van 30 kilometer per uur geldt, wordt het dus een stuk drukker. De werkzaamheden worden sinds deze week aangekondigd met informatieborden langs de weg. Veel polderbewoners die de borden zagen, werden erdoor verrast. Het fietspad langs de Hubertusweg blijft wel begaanbaar, dus scholieren kunnen hun gebruikelijke route blijven volgen. En de bewoners zullen natuurlijk ook hun eigen weg weten te vinden door de polder. Voor meer informatie zie de Gelderlander.

 
 
13 maart 2022

Werkzaamheden aan de toren van de Hubertuskerk in Ooij.

De toren van de H. Hubertuskerk in Ooij

Binnenkort begint KPN met het aanpassen van de zendinstallatie in de toren van de Hubertuskerk in Ooij. De belangrijkste wijziging is dat de antennes naar binnen gaan en de toren niet meer ontsieren. Hiervoor is het nodig de galmborden te vervangen. Spannend-Eerden gaat dit werk uitvoeren van 15 tot 31 maart. Zodra de goedkeuring van het Bisdom binnen is, wordt er begonnen met het restaureren en mechaniseren van de klokken. De kroonluchters uit de Bartholomeuskerk uit Beek gaan volgende week naar de restaurateur. Een van deze luchters krijgt een plaats in de Hubertuskerk.

24 juli 2021

Bericht gemeente Berg en Dal over werkzaamheden Nassaustraat en Prins Willem Alexanderstraat.

De gemeente Berg en Dal liet in een brief aan omwonenden de voortgang weten over het project. Nog net voor de bouwvakvakantie nieuws over het project Nassaustraat en Pr. Willem Alexanderstraat in Ooij. Vakantie aannemer en vervolg: In de periode van 2 augustus tot en met 22 augustus wordt er niet gewerkt in de Nassaustraat. Na de vakantie gaat de aannemer weer verder met de aanleg van het riool. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En wat gaan ze nog doen? De aannemer is nu bezig op het gedeelte Pr. Irenestraat/Pr. Bernardstraat. Hier leggen ze een regenwaterriool aan met een diameter van 500 mm en een vuilwaterriool met een diameter van 800 mm. Twee forse buizen die, of het regenwater straks afvoeren naar de sloot naast Nassaustraat nr. 6of naar het gemaal in de Pr. Irenestraat. Vanuit daar wordt het regenwater via het nieuwe persriool naar de zuivering gepompt. Na de werkzaamheden in de Pr. Bernhardstraat, gaat… de aannemer verder op het gedeelte tussen de Pr. Irenestraat en Marialaan. Hier wordt voor het vuilwater een kleinere buis gelegd. Dit doen ze omdat er op dit gedeelte niet meer zoveel vuilwater komt. Ook het gedeelte van de oude waterleiding gaat eruit. Deze lag onder de weg, waardoor dit eerder nog niet mogelijk was. Een van de eerste acties is dan ook het weghalen van de bestrating tussen de Pr. Irenestraat en de Marialaan. Direct aanwonenden ontvangen een week voorafgaand hieraan nog een brief van de aannemer. Lees hieronder verder. Foto’s gemeente Berg en Dal

Lees verder...
19 april 2021

Werkzaamheden “Vissenbuurt” in Ooij begonnen.

Op maandag 19 april zijn de werkzaamheden aan o.a. de riolering in de buurt “Het Zand” de Vissenbuurt in Ooij begonnen. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 5 a 6 maanden in beslag nemen. Omdat ook de riolering bij de aansluiting van de Goudwindestraat met de Koningin Julianalaan vervangen moet worden, is de Koningin Julianalaan daar ter plaatse de hele week afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Bleistraat en de Rietvoornstraat. De gemeente meldde op haar website het volgende: We gaan Het Zand (de Vissenbuurt) in Ooij vernieuwen.

  • Op 12 februari 2020 was hiervoor een inloopavond. Aanwonenden konden toen reageren op het voorlopig ontwerp. Van de avond is een verslag gemaakt. 
  • Met de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de inloopavond hebben we een aangepast ontwerp gemaakt. Dat aangepast ontwerp kunt u zien in dit filmpje.
  • Met de reacties op het aangepast ontwerp hebben we nu een definitief ontwerp gemaakt.

Vragen of opmerkingen: Heeft u vragen of opmerkingen over het ontwerp? Dan kunt u die mailen naar projectleider Pierre Kersten via p.kersten@bergendal.nl. U kunt hem ook bellen via telefoonnummer 14 024.

30 oktober 2020

Start werkzaamheden Nassaustraat in Ooij.

A.s. maandag 2 november wordt de Nassaustraat in Ooij afgesloten. Het gaat hier in eerste instantie om het gedeelte tussen de Prins Bernhardstraat en de Prinses Irenestraat. De eerste werkzaamheden duren dan tm 4 december. Buspassagiers kunnen dan niet meer bij de Sprong instappen maar zullen naar de St. Hubertusweg moeten.

29 augustus 2020

Werkzaamheden in Ooij

Het kruispunt Kon. Julianalaan-Bleistraat

Vanaf maandag 31 augustus 07.00 uur tm dinsdag 1 september 16.00 is het kruispunt van de Kon. Julianalaan en de Bleistraat in Ooij afgesloten voor het verkeer. Intussen staan er al diverse borden in het dorp waarbij o.a. in de Alverstraat en Karperstraat eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Ook staan er diverse parkeerverboden in de straten in de “Vissenbuurt”. Die gelden van dinsdag 1 september tot vrijdag 18 september i.v.m. wegwerkzaamheden in de Vissenbuurt. Er moet rekening gehoudden worden met verkeershinder tot vrijdag 18 september. Diverse straten in Ooij gaan “op de schop”.