16 augustus 2020

Opnieuw graffiti in Ooij.

Graffiti op de Kerkdijk in Ooij.

Nadat de afgelopen periode al diverse verkeersborden en kastjes langs de Sint Hubertusweg in Ooij beklad waren, hebben de graffiti kalkers ook weer toegeslagen op de Kerkdijk in Ooij, bij de ingang van het dorp. Daar werd het wegdek beklad en werd het informatiebord beklad.