6 maart 2021

Dorp Ooij nu geheel 30 km gebied.

De aangepaste Kerkdijk met de nieuwe zoneborden.

Door de aanpassing van de Kerkdijk in Ooij en het plaatsen van de laatste borden is de gehele bebouwde kom van het dorp Ooij nu officieel bebouwde kom geworden. Een uitzondering hierop is het gedeelte van de Kerkdijk en de Hezelstraat tussen de Rietvoornstraat en de Kruisstraat. De afgelopen week zijn de definitieve borden van de 30 km zone geplaatst bij de ingang van het dorp op de kruising Kerkdijk-Sint Hubertusweg. Door het ontbreken van deze borden was het een vrijgeleide om in het hele dorp 50 km te mogen rijden, terwijl de rest al wel een 30 km zone was. Met het plaatsen van deze definitieve 30 km zone borden is dat probleem verholpen.