9 maart 2016

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan ‘voormalig gemeentehuis Ubbergen’

Voor het voormalige gemeentehuis van Ubbergen aan de Rijksstraatweg 139 in Beek is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Op 24 maart 2016 is er een inloopbijeenkomst waarbij u het ontwerp van het bestemmingsplan kunt inzien en er vragen over kunt stellen. De inloopbijeenkomst is van 17.00 tot 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan het Dorpsplein 1 in Groesbeek. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 9 maart 2016 zes weken voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar en kan op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 in Groesbeek. Binnen de inzagetermijn van zes weken kan iedereen een schriftelijke zienswijze op het plan indienen bij de gemeenteraad van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. In het bestemmingsplan krijgt het gebouw een bestemming “Gemengd”. Bij het bestemmingsplan hoort een lijst met activiteiten die passen binnen deze functies. Binnen deze bestemming worden de volgende functies mogelijk gemaakt:DSC_8981 gemeentehuis naam

  • Wonen en begeleid wonen;
  • Bedrijven;
  • Cultuur en ontspanning;
  • Dienstverlening;
  • Horeca of ondersteunende horeca;
  • Kantoren;
  • Maatschappelijk.
4 maart 2016

Jan Luub uit Millingen overleden.

Afgelopen donderdag 3 maart is oud wethouder Jan Luub uit Millingen aan de Rijn op 61 jarige leeftijd overleden. Jan,  voorheen leraar, was al vele jaren in Millingen aan de Rijn als vrijwilliger actief in het jongerenwerk (Sjam), als raadslid, ruim 10 jaar als wethouder van Millingen en laatstelijk nog als carrousellid in de gemeente Berg en Dal. Zijn gezondheid liet hem de laatste jaren in de steek, maar desondanks bleef hij actief in de politiek en was hij tevens nog actief als buschauffeur, een hobby die hij graag uitoefende. Jan was actief lid van de PvdA in zijn voormalige gemeente Millingen en in de nieuwe gemeente, die nu Berg en Dal heet. Wij wensen zijn vrouw Rita, zijn kinderen en verdere familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Jan zal a.s. maandag in familiekring worden gecremeerd, terwijl er vooraf op zaterdag een bijeenkomst voor genodigden wordt gehouden in de Gelderse Poort te Millingen. Jan Luub

18 februari 2016

Avond over inbraakpreventie met praktische tips van ex-inbreker

In onze gemeente vinden jaarlijks rond de 100 (pogingen tot) woninginbraken plaats. De impact van een woninginbraak is groot. Het tast uw gevoel van veiligheid aan en maakt inbreuk op de privacy. Hoe maakt u de kans op een woninginbraak zo klein mogelijk? De gemeente Berg en Dal gaat een aantal voorlichtingsavonden over inbraakpreventie organiseren, waar u praktische tips krijgt over het treffen van nuttige voorzorgsmaatregelen. Om tot een gebiedsindeling te komen voor deze bijeenkomsten is aansluiting gezocht bij de werkgebieden van de zes wijkagenten. Het gebied Groesbeek Centrum-Zuid (= gebied gelegen tussen de spoorlijn in Groesbeek-dorp en de Hulsbroek – Nieuwe Drulseweg – 2e Colonjes) mag op maandag 29 februari het spits gaan afbijten. Andere gebieden komen later dit jaar aan bod. Burgemeester Slinkman heeft zelf het initiatief genomen voor het organiseren van deze voorlichtingsavonden. Na zijn inleiding geven wijkagent David Strankinga en de heer Evert Jansen, bekend van de TV-serie ‘De Inbreker’ een presentatie. Hij was vroeger echt inbreker, maar is nu al jarenlang actief als voorlichter voor de Stichting Veiligheid & Preventie. Als ervaringsdeskundige maakt hij u bewust van zwakke plekken en mogelijke preventieve maatregelen die u kunt treffen.
Bent u bewoner van het gebied Groesbeek Centrum-Zuid, dan hopen wij u te ontmoeten op deze informatieavond over inbraakpreventie op maandag 29 februari aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wel graag even aanmelden. Woont u in een ander deel van de gemeente Berg en Dal en wilt u niet wachten tot zo’n informatieavond in uw eigen kern plaatsvindt, dan mag u zich ook aanmelden. U kunt zich tot 25 februari aanmelden, bij voorkeur per e-mail met daarin vermeld uw naam en adres en het aantal personen waarmee u komt. Dit mailbericht stuurt u naar bestuurssecretariaat@bergendal.nl. Telefonisch kunt u zich aanmelden via nummer 024 – 30 13 807. Op de foto wijkagent David Strankinga.DSC_1146 Wijkagent David Strankinga naam (Small)

13 februari 2016

Woningbrand in Beek

Zaterdagmiddag werd de vrijwillige brandweer van de post Ubbergen samen met de hoogwerker van de brandweer uit Groesbeek gewaarschuwd voor een woningbrand aan de Nieuwe Holleweg te Beek. Daar bleek brand te zijn uitgebroken in de meterkast van de woning. Gelukkig waren de bewoners op dat ogenblik thuis en konden ze zelf al beginnen met het blussen en de gealarmeerde brandweer deed de rest. De meterkast liep , en werkte daardoor als een soort schoorsteen, helemaal door tot boven in de woning, waardoor nog behoorlijke schade ontstond. zie de foto’s DSC_5958 brand Beek naam