21 juni 2017

Buitengebied Ooij krijgt sneller internet.

Aanleg glasvezel Ooijse Bandijk en De Bouwkamp definitief . Nog dit jaar legt NDIX glasvezel aan rond de Ooijse Bandijk en op bedrijventerrein De Bouwkamp in het buitengebied van Ooij. Dit betekent een enorme verbetering van de internetverbindingen op deze locaties.  Om tot aanleg over te kunnen gaan gaf NDIX aan dat minimaal 60% van de bewoners van de Ooijse Bandijk mee moest doen en minimaal 8 ondernemers op De Bouwkamp. De 60% deelname van de bewoners is gehaald: van de 134 huishoudens (potentiële aansluitingen) hebben er 81 een contract ondertekend. Op De Bouwkamp hebben 6 ondernemers een contract getekend. Het minimum van 8 is daar dus niet gehaald. Omdat de gemeente een snelle en betrouwbare internetverbinding belangrijk vindt sluit ze twee zakelijke abonnementen af bij NDIX. Hiermee is alsnog aan de voorwaarden voldaan en zal nog dit jaar met de aanleg gestart worden. Twee werkgroepen hebben de afgelopen maanden een zogenaamde vraagbundeling uitgevoerd om de mogelijkheid voor de aanleg van de glasvezel te bepalen. Deze werkgroepen, de één bestaande uit bewoners en de andere uit ondernemers, hebben veel werk verzet. Zo zijn er o.a. twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd en één bijeenkomst voor de ondernemers.  De gemeente Berg en Dal vindt een snelle en betrouwbare internetverbinding belangrijk voor de bedrijfsvoering van ondernemingen en voor de leefbaarheid van de inwoners. Uit een gemeentelijke enquête uit 2015 bleek dat de kwaliteit van de verbindingen in het buitengebied en op de bedrijventerreinen matig tot slecht is. Ook bleek dat de Ooijse Bandijk en De Bouwkamp een kansrijk gebied vormen voor vraagbundeling. Na de enquête heeft de gemeente samen met Oost NV gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en marktpartijen. De gemeente is zeer verheugd dat NDIX nu glasvezel gaat aanleggen. Mooi resultaat van deze coproductie van gemeente, inwoners en ondernemers.