21 september 2018

Gemeente Berg en Dal biedt ruimte voor glasvezel in buitengebied

Persbericht van de gemeente Berg en Dal: De gemeente gaat de regels voor het leggen van glasvezel (snel internet) in het buitengebied aanpassen en de kosten hiervoor verlagen. Hierdoor wordt het voor marktpartijen financieel haalbaar om het buitengebied van glasvezel te voorzien. Op dit moment zijn de regels nog ongunstig voor marktpartijen. De buitengebieden zijn nu nog niet goed aangesloten op internet. Voor verbetering is de gemeente afhankelijk van marktpartijen. De gemeente mag namelijk zelf geen glasvezelnetwerk aanleggen. De kans dat marktpartijen ook echt starten met de aanleg van glasvezel wordt groter als de randvoorwaarden gunstig zijn en voldoende inwoners willen aansluiten.

Lees verder...
14 september 2018

‘DIGITALE STAD BERG EN DAL’ gaat met zekerheid glasvezelnetwerk aanleggen

Na een periode van intensieve voorbereidingen en overlegrondes gaat het er nu definitief van komen; supersnel internet voor het buitengebied van Berg en Dal. Digitale Stad Berg en Dal gaat met zekerheid glasvezel uitrollen in de regio waarna circa 2.150 huishoudens gebruik kunnen maken van een glasvezelaansluiting. Bewoners van het buitengebied kunnen zich tot 20 november 2018 aanmelden voor een glasvezelaansluiting en hebben zo invloed op de korting van de eenmalige bijdrage. Digitale Stad Berg en Dal, een samenwerking tussen Digitale Stad B.V., Delta Rijssen Glasvezel Investeringen en KPN NetwerkNL, zal begin 2019 starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Berg en Dal.

Lees verder...
21 juni 2017

Buitengebied Ooij krijgt sneller internet.

Aanleg glasvezel Ooijse Bandijk en De Bouwkamp definitief . Nog dit jaar legt NDIX glasvezel aan rond de Ooijse Bandijk en op bedrijventerrein De Bouwkamp in het buitengebied van Ooij. Dit betekent een enorme verbetering van de internetverbindingen op deze locaties.  Om tot aanleg over te kunnen gaan gaf NDIX aan dat minimaal 60% van de bewoners van de Ooijse Bandijk mee moest doen en minimaal 8 ondernemers op De Bouwkamp. De 60% deelname van de bewoners is gehaald: van de 134 huishoudens (potentiële aansluitingen) hebben er 81 een contract ondertekend. Op De Bouwkamp hebben 6 ondernemers een contract getekend. Het minimum van 8 is daar dus niet gehaald. Omdat de gemeente een snelle en betrouwbare internetverbinding belangrijk vindt sluit ze twee zakelijke abonnementen af bij NDIX. Hiermee is alsnog aan de voorwaarden voldaan en zal nog dit jaar met de aanleg gestart worden. Twee werkgroepen hebben de afgelopen maanden een zogenaamde vraagbundeling uitgevoerd om de mogelijkheid voor de aanleg van de glasvezel te bepalen. Deze werkgroepen, de één bestaande uit bewoners en de andere uit ondernemers, hebben veel werk verzet. Zo zijn er o.a. twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd en één bijeenkomst voor de ondernemers.  De gemeente Berg en Dal vindt een snelle en betrouwbare internetverbinding belangrijk voor de bedrijfsvoering van ondernemingen en voor de leefbaarheid van de inwoners. Uit een gemeentelijke enquête uit 2015 bleek dat de kwaliteit van de verbindingen in het buitengebied en op de bedrijventerreinen matig tot slecht is. Ook bleek dat de Ooijse Bandijk en De Bouwkamp een kansrijk gebied vormen voor vraagbundeling. Na de enquête heeft de gemeente samen met Oost NV gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en marktpartijen. De gemeente is zeer verheugd dat NDIX nu glasvezel gaat aanleggen. Mooi resultaat van deze coproductie van gemeente, inwoners en ondernemers.

11 mei 2017

Snel internet in de Ooijpolder.

5 bewoners van de Ooijsebandijk  in de Ooij zijn, na een paar maanden werk, er (bijna) in geslaagd snel internet via glasvezel te realiseren in het buitengebied van de Ooijpolder. Bijna honderd mensen waren op woensdagavond 10 mei in dorpshuis de Sprong bijeen om de laatste informatie te krijgen over de aansluiting. Velen daarvan hebben het contract voor de aansluiting ondertekend. Tot 17 mei heeft iedereen de gelegenheid dat alsnog nog te doen. 60% van de 130 aangeschrevenen moeten meedoen om het project “DigiDijk” te doen slagen. Daarnaast nog 8 bedrijven van De Bouwkamp. Ook daar moeten de laatste loodjes de doorslag geven. De gemeente heeft de initiatiefgroep gefaciliteerd. Na 17 mei wordt de stand van zaken opgemaakt en besloten over de voortgang. Ze zijn er bijna maar nog niet helemaal… Wordt vervolgd.