3 juni 2020

Kerk Millingen weer open voor parochianen

H. Mis met pastoor Rudo Franken. Foto Erik Hell.

Tweede Pinksterdag werd voor het eerst weer een eucharistieviering gehouden in de St. Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn, waarbij parochianen de dienst weer bij mochten wonen. Men moest zich tevoren aanmelden bij de kosteres. Bij binnenkomst werden de handen ontsmet met een door het bisdom beschikbaar gestelde vloeistof. Vervolgens werd een plaats in de kerk toegewezen. In totaal 25 kerkgangers namen deel aan de eucharistieviering. Het ter communie gaan is binnenkort ook weer mogelijk. Voor Pastoor Rudo Franken was dit de dag waarnaar hij al een tijd had uitgezien. Hij was dan ook blij weer parochianen te mogen begroeten in de kerk. Daarnaast was 1 juni een bijzondere dag voor de pastoor, want hij werd op 1 juni 1985 tot priester gewijd. Foto: Erik Hell (BD1 Media).

2 februari 2020

Speciale H. Mis in St. Antonius van Padua kerk Millingen a.d. Rijn

Op zondag 2 februari was er een speciale dienst in de Millingse kerk, waar ook de gelovigen van Beek van harte welkom waren, nadat onlangs hun kerk definitief gesloten was. Celebranten waren diaken Henk Nieuwenhuis en Pastoor Rudo Franken. Het gebied van Beek tot Millingen valt onder de nieuwe parochie Maria Ten Hemelopneming. Pastoor Rudo Franken wil de oude, doorgaans tamelijke gesloten bastions, samensmeden tot één nieuwe geloofsgemeenschap. De Beekse schutterij BUB heeft enkele voorwerpen uit de Beekse kerk naar Millingen gebracht. Onder meer de relieken van de heilige Bartholomeus, de naamgever van de Beekse kerk werden overgebracht. De mis werd muzikaal opgeluisterd door de Cantorij. Na de mis werd er koffie geschonken. Foto’s: Erik Hell (BD)

27 augustus 2017

Start Kekerdomse kermis met H. Mis en huldiging.

Traditiegetrouw begon de Kekerdomse kermis zaterdagmiddag 26 augustus met een schuttersmis met als celebrant Pastoor Eric Smits. Deze keer vond de mis niet plaats in de Kekerdomse Laurentiuskerk, maar in de feesttent die was opgebouwd in het weiland van Jan Sanders. Dit jaar bestaat de schutterij 70 jaar. Aangezien er nog 3 leden van het eerste uur bij waren, werden zij gehuldigd door het bestuur en kregen een beeldje in plaats van de gebruikelijke speld. De jubilarissen waren Thomas Haukes, Theo Janssen en Adriaan van de Laak. Jubilaris Theo Janssen kreeg van Hans Schreven, de voorzitter van de Schutterskring Rijk van Nijmegen-de Betuwe, de gouden draagpenning. Er waren ook nog 2 verrassingen. Aan 2 enthousiaste jeugdleden werd een trommel overhandigd en de schutters mogen voortaan in de stoet meelopen met Nederlandse vlaggen. Tot slot werd nog een bezoek gebracht aan het kerkhof op indicatie van Harrie Loock, samen met enkele leden. Daar bracht men bloemen op het graf van Hein Loock, één van de grondleggers van de Schutterij EMM. Foto’s: Erik Hell. zie de foto’s.