3 juni 2020

Kerk Millingen weer open voor parochianen

H. Mis met pastoor Rudo Franken. Foto Erik Hell.

Tweede Pinksterdag werd voor het eerst weer een eucharistieviering gehouden in de St. Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn, waarbij parochianen de dienst weer bij mochten wonen. Men moest zich tevoren aanmelden bij de kosteres. Bij binnenkomst werden de handen ontsmet met een door het bisdom beschikbaar gestelde vloeistof. Vervolgens werd een plaats in de kerk toegewezen. In totaal 25 kerkgangers namen deel aan de eucharistieviering. Het ter communie gaan is binnenkort ook weer mogelijk. Voor Pastoor Rudo Franken was dit de dag waarnaar hij al een tijd had uitgezien. Hij was dan ook blij weer parochianen te mogen begroeten in de kerk. Daarnaast was 1 juni een bijzondere dag voor de pastoor, want hij werd op 1 juni 1985 tot priester gewijd. Foto: Erik Hell (BD1 Media).