2 februari 2020

Speciale H. Mis in St. Antonius van Padua kerk Millingen a.d. Rijn

Op zondag 2 februari was er een speciale dienst in de Millingse kerk, waar ook de gelovigen van Beek van harte welkom waren, nadat onlangs hun kerk definitief gesloten was. Celebranten waren diaken Henk Nieuwenhuis en Pastoor Rudo Franken. Het gebied van Beek tot Millingen valt onder de nieuwe parochie Maria Ten Hemelopneming. Pastoor Rudo Franken wil de oude, doorgaans tamelijke gesloten bastions, samensmeden tot één nieuwe geloofsgemeenschap. De Beekse schutterij BUB heeft enkele voorwerpen uit de Beekse kerk naar Millingen gebracht. Onder meer de relieken van de heilige Bartholomeus, de naamgever van de Beekse kerk werden overgebracht. De mis werd muzikaal opgeluisterd door de Cantorij. Na de mis werd er koffie geschonken. Foto’s: Erik Hell (BD)