26 juni 2021

De Beekse herinneringsklok met namen uit de toren getakeld.

De klok wordt uit de Grote Bartholomaeuskerk getakeld.

Vrijdagmorgen is de Beekse herinneringsklok, de Willibrordusklok, welke sedert 1947 in de toren van de Grote Bartholomaeuskerk hing, uit de toren getakeld en voorlopig meegenomen door het klokkenbedrijf Eijsbouts uit Asten, welke de klok na een stem- en opknapbeurt weer terug zal brengen naar de begraafplaats in Beek. De vrijwilligers die de begraafplaats onderhouden willen daar een klokkenstoel bouwen en de klok luiden bij onder meer begrafenissen en Dodenherdenking.  Het honderden kilo’s zware gevaarte werd met groot materieel uit de toren gehesen en kon op de grond nog even bekeken worden door de diverse belangstellenden, die geïnteresseerd waren in de namen van Beekse katholieke oorlogsslachtoffers welke in de klok gegoten staan. Een plan om ook de Willibrordusklok op de begraafplaats elk half uur te laten luiden is afgeblazen. Dat blijkt met een mechanisch systeem te gevaarlijk ,,Om de namen leesbaar te houden, hangt de klok straks op ooghoogte”, zegt vrijwilliger Ben Willems uit Beek. ,, Je wilt niet dat de boel met kettingen en al begint te bewegen terwijl er misschien kinderen in de buurt spelen.” Willems hoopt de klok nog dit jaar te hebben hangen. Waarschijnlijk komt hij bij het kruisbeeld, waar eerder al een gat voor de fundering werd gegraven. De kerkklok kon uit de toren worden getakeld omdat de kerk aan de eredienst is onttrokken. Er blijven nog een aantal klokken over, die gewoon blijven slaan en ook het carillon blijft in stand. zie de foto’s 

12 maart 2021

Stemmen in Beek in de Grote Bartholomaeuskerk

Inwoners van het dorp Beek kunnen op 17 maart ook stemmen in de grote Bartholomaeuskerk. Die fungeert dan als een van de 27 stembureaus die door de gemeente Berg en Dal zijn aangewezen.  In verband met corona worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer volgende week over drie dagen uitgesmeerd. Dit om de drukte te spreiden met het oog op het besmettingsgevaar. 70-plussers konden  ook per brief stemmen. Daar was vrijdag 12 maart de laatste dag voor om deze op de post te doen. Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn de stembureaus in het gemeentehuis in Groesbeek en in sporthal De Duffelt in Millingen ook  open. Alle andere stembureaus zijn alleen op woensdag 17 maart open. Stemmen kan overal tussen 07.30 tot 21.00 uur. In de verzorgingshuizen de Vijverhof en Groot Berg en Dal, allebei in Berg en Dal, Gasthuis St. Jan de Deo te Millingen aan de Rijn, ’t Höfke te Beek en de Kloostertuin in Groesbeek,  kan op 17 maart alleen door de bewoners gestemd worden. Voor de overige stembureaus in de gemeente Berg en Dal zie de gemeentepagina van Berg en Dal.

26 januari 2020

Afscheid van de Grote Bartholomaeuskerk in Beek.

De spullen worden uit de kerk gedragen naar de Sacristie

Op zaterdag 25 januari 2020 om 19.00 uur, vond in de grote Bartholomaeus te Beek de laatste eucharistieviering plaats, waarin er afscheid genomen werd van dit kerkgebouw. Met een comité werd dit afscheid in korte tijd voorbereid. Celebranten waren em. Pastoor Frans Bomers, Pater Henk Kuis, diaken Henk Nieuwenhuis en Pastoor Rudo Franken. De mis werd muzikaal opgeluisterd door de beide koren van de kerk, het bijna 200 jaar bestaande mannenkoor en het uit de vorige eeuw daterende gemengd koor. Ineke Huilmand vertelde op haar eigen manier de belevenissen van haar zelf en andere Beekse dorpelingen de geschiedenis, zoals zij die had meegemaakt en het komende gemis van een van de pijlers van de Beekse gemeenschap. Ongeveer 220 mensen waren in de kerk aanwezig om dit afscheid mee te maken. Ook de nieuwe eigenaar van de kerk, Ton Hendriks maakte deze afscheidsdienst mee. Aan het einde van de mis werd het altaar “ontdaan” van alle belangrijke voorwerpen en deze werden de kerk uitgedragen en naar de Sacristie gebracht. zie de foto’s deel 1;  deel 2

10 januari 2020

Afscheid van de Grote Bartholomaeuskerk in Beek

Grote Bartholomaeus, afscheid en nieuw begin. Op zaterdag 25 januari 2020 om 19.00 uur,  vindt in de grote Bartholomaeus te Beek de laatste eucharistieviering plaats, waarin we dus afscheid nemen van dit kerkgebouw. Met een comité wordt dit afscheid voorbereid. Maar niet alleen dit afscheid. Ook een nieuw begin: op zondag 2 februari zal er in de kerk van Millingen om 11.00 uur een eucharistieviering zijn waarin de gelovigen van Beek bijzonder welkom worden geheten en tekenen van herkenning van de Beekse kerk meebrengen voor plaatsing aldaar. Herkenning kan bijdragen aan een thuisgevoel. Daarnaast zal in Beek zelf de maandelijkse zaterdagavondviering en de wekelijkse woensdagmorgenviering voortgezet worden. Deze zullen plaatsvinden in de kleine Bartholomeus. We willen vooral inzetten op het vormen van geloofsgemeenschap. Voelt u dit ook als een uitdaging, of hebt u behoefte aan een luisterend oor,schroom dan niet even contact op te nemen.Rudo Franken, pastoor, rfrankenpr@hotmail.com / 06-46193591

24 augustus 2018

Bisschop de Korte van Den Bosch in Beek

Het was een bijzondere viering, vrijdagavond in de Grote Bartholomaeuskerk van Beek. In de week dat bekend werd dat het parochiebestuur de kerk te koop gaat zetten, droeg bisschop Gerard de Korte  van het bisdom ”s-Hertogenbosch er een mis op. Het comité Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk had zich ingespannen voor zijn komst. De mis werd gehouden bij gelegenheid van het feest van Heilige Apostel Bartholomaeus, de patroonheilige  van de kerk. De kerk was zeer goed gevuld. Uiteraard was de discussie over de onzekere toekomst van het gebouw de bisschop niet ontgaan. In zijn toespraak riep hij op tot wijsheid van het kerkbestuur, het dorp,het comité en het bisdom. ,,Wijsheid betekent overleggen en mét elkaar nadenken hoe je dit prachtige gebouw een goede bestemming geeft”.  Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal was samen met wethouder Sylvia Fleuren aanwezig. Hij toonde zich in de Gelderlander zeer begaan met het lot van de kerk en was kritisch over de verkoopplannen. Hij wil de partijen met elkaar in contact brengen. Verder werkten aan deze Eucharistieviering pastoor-deken Henk Janssen mee, alsmede het parochieel Mannenkoor Sint Caecilia en het Parochieel gemengd koor Beek-Ubbergen.  Cor van Wageningen was de organist en dirigent. Na afloop maakte de bisschop nog een ronde over het kerkhof en liet hij zich voorlichten door de beheerders. Er werd afgesloten met koffie in Hotel-restaurant ’t Spijker. zie de foto’s