29 oktober 2023

Herfstconcert Muziekvereniging UNA en Harmonie KNA.

Het harmonie orkest o.l.v Dominique Rohenkohl.

Harmonie KNA hield zondag 29 oktober haar jaarlijkse Herfstconcert in het Kulturhus in Beek. Niet op het podium maar in de zaal. Er werd gestart met een optreden van de “Jeugdbende” o.l.v Marieke van Ruitenbeek. Zij brachten drie muziekstukken ten gehore,  Het harmonieorkest KNA speelde daarna 4 stukken waaronder het lange “de Heerlijckheid bruist” van Jan Bosveld. Dit onder leiding van de nieuwe dirigent Dominique Rohenkohl. Na de pauze speelde de Muziekvereniging UNA uit Kekerdom onder leiding van Peter Wintjes diverse nummers. Voor de bezoekers was het een mooi optreden. Het kerstconcert zal gehouden worden op  zondag 17 december. I.v.m. problemen op het fotoalbum van deze website kunnen er geen foto’s op geplaatst worden. De hele website gaat zo spoedig mogelijk over naar een andere provider. zie de foto’s deel 1;   deel 2

31 oktober 2021

Herfstconcert Harmonie Kunst Na Arbeid in Beek

Optreden Harmonieorkest KNA

Harmonie KNA hield zondag haar jaarlijkse Herfstconcert in het Kulturhus in Beek. Niet op het podium maar in de zaal terwijl het publiek daarbij in afzonderlijke groepjes zat. Zoveel mogelijk coronaproof. Er werd gestart met een optreden van het Harmonieorkest KNA o.l.v. Leo van Zantvoort, waarna er een optreden was van de “Jeugdbende” o.l.v. Marieke van Ruitenbeek. Na de pauze was er opnieuw een optreden van het Harmonieorkest KNA. Het kerstconcert zal gehouden worden op 19 december. zie de foto’s Door BD1 zijn filmopnamen gemaakt zie de film op BD1 

29 oktober 2017

Herfstconcert Harmonie KNA

Zondag hield Harmonie KNA (Kunst Na Arbeid) uit Beek haar Herfstconcert o.l.v. Leo van Zantvoort in de Bartholomaeuskerk te Beek.  Er werd gestart met de Harmonie, gevolgd door de Slagwerkgroep KNA o.l.v. Gijs Arts. Na de pauze was er een optreden van de Jeugdbende o.l.v. Marieke van Ruitenbeek, die vervolgens ook samen met de Harmonie KNA optraden. Harmonie KNA sloot zelf deze middag, welke gevuld was met geweldige muziek,  af. zie de foto’s deel 1;  deel 2A.