12 juli 2020

Laatste Eucharistieviering in de H. Remigiuskerk te Leuth.

Pastoor Rudo Franken (l) en diaken Henk Nieuwenhuis

Zaterdagavond was de laatste Eucharistieviering in de H. Remigiuskerk te Leuth. De kerk wordt gesloten en alleen het voorste gedeelte is ingericht en blijft bestemd, als Mariakapel voor de vieringen. Deze “laatste viering” bestond uit twee delen, want i.v.m. het Coronagebeuren was de viering in twee delen gesplitst en minder groots dan gepland. ’s Middags om 16.00 uur was de eerste viering en om 19.00 uur de tweede.  Bij de eerste viering waren er ongeveer 60 belangstellenden in de kerk en ’s avonds ongeveer 40. Pastoor Rudo Franken en em. diaken Henk Nieuwenhuis waren de voorgangers. Deze laatste liet in in zijn toespraak de geschiedenis van de kerk passeren. Deze tekst is hieronder opgenomen.  Twee tenoren, Chung Ko en Paul Vink en organist  Cor van Wageningen zorgden voor  de muzikale omlijsting. Voor deze gelegenheid was de kerk nog voor een laatste schoongemaakt en feestelijk versierd. Achter in de kerk was een fototentoonstelling ingericht uit de 84-jarige historie van de Leuthse kerk. Zo was te zien dat het gebouw in de de oorlogswinter van 1944 en 1945 ernstig beschadigd raakte. De expositie achter in de kerk blijft staan tot eind juli. Alleen dinsdag 21 juli is hij gesloten. De kerk uit 1936 is verkocht aan de Nijmeegse vastgoedondernemer Ton Hendriks, die er appartementen in wil gaan vestigen. zie de foto’s deel 1;  deel 2.  zie het filmpje op BD1 van de middagviering.

26 januari 2020

Afscheid van de Grote Bartholomaeuskerk in Beek.

De spullen worden uit de kerk gedragen naar de Sacristie

Op zaterdag 25 januari 2020 om 19.00 uur, vond in de grote Bartholomaeus te Beek de laatste eucharistieviering plaats, waarin er afscheid genomen werd van dit kerkgebouw. Met een comité werd dit afscheid in korte tijd voorbereid. Celebranten waren em. Pastoor Frans Bomers, Pater Henk Kuis, diaken Henk Nieuwenhuis en Pastoor Rudo Franken. De mis werd muzikaal opgeluisterd door de beide koren van de kerk, het bijna 200 jaar bestaande mannenkoor en het uit de vorige eeuw daterende gemengd koor. Ineke Huilmand vertelde op haar eigen manier de belevenissen van haar zelf en andere Beekse dorpelingen de geschiedenis, zoals zij die had meegemaakt en het komende gemis van een van de pijlers van de Beekse gemeenschap. Ongeveer 220 mensen waren in de kerk aanwezig om dit afscheid mee te maken. Ook de nieuwe eigenaar van de kerk, Ton Hendriks maakte deze afscheidsdienst mee. Aan het einde van de mis werd het altaar “ontdaan” van alle belangrijke voorwerpen en deze werden de kerk uitgedragen en naar de Sacristie gebracht. zie de foto’s deel 1;  deel 2