21 december 2017

Kerstviering bij de KBO Berg en Dal.

Woensdag 20 december was er veel belangstelling bij de kerstviering van de  KBO Berg en Dal in dorpshuis Kerstendal. Het was een gezellige drukte waarbij uit volle borst werd gezongen, samen met het koor uit Berg en Dal. De bezoekers kregen vooraf een boekje met daarin de kerstliederen, zodat de tekst voor iedereen duidelijk en vaak ook al herkenbaar was. En er werd natuurlijk ook rekening gehouden met de inwendige mens, want er was voor lekkere hapjes (o.a. de bekende bitterbal) en drankjes gezorgd. De KBO kan terugzien op een gezellige middag en het bestuur dankt iedereen voor zijn of haar medewerking. Geert Timmer maakte de foto’s. zie de foto’s.

 

26 april 2017

Langer zelfstandig wonen gemeente Berg en Dal

Langer zelfstandig wonen krijgt de afgelopen jaren meer aandacht. Het toegankelijk en bereikbaar zijn van lokale activiteiten en ontmoeting helpt daarbij.  De werkgroep Vitaal Berg en Dal* is daarmee aan de slag gegaan. We willen mensen stimuleren naar een actieve leefstijl, waarbij ontmoeten en in beweging in onze kern Berg en Dal centraal staan. Met diverse instanties wordt de eerste stap gezet. Op zaterdag 13 mei van 10.00 tot 16.00 uur is er een “Vitaliteitsmarkt” in het Dorpshuis Kerstendal. Daar vindt u informatie, ontmoeting en activiteiten. Verenigingen die in Berg en Dal bewegen en ontmoeten hebben de kans om die dag de informatie aan iedereen mee te geven en/of demonstraties te houden om leden te werven. Voor u de kans om te proeven aan bewegen en ontmoeten in eigen kern. Alles mag niets hoeft deze dag, ontmoeten staat centraal. Daarnaast is er een prachtige tafel die die dag samen met de inwoners voorzien wordt van mozaïek en na voltooiing bij de huiskamer een plekje krijgt. Opgeven om mee te helpen bij het mozaïeken kan via onderstaand formulier/link. Tijdens deze dag is er de mogelijkheid voor 50-plussers om gratis hun fitheid te meten via de Galm test (Gronings actief leef model) Een test die iets meer dan een uur in beslag neemt en waar je na afloop direct de resultaten samen met een beweegadvies mee naar huis krijgt. Je hoeft voor deze test geen topsporter te zijn, de test is voor iedereen te doen. Ook voor 50-plussers met een beperking zoals een rollator. Gemeten wordt o.a. bloeddruk, lengte, gewicht BMI, kracht armen en benen, balans, reactievermogen en coördinatie en natuurlijk de conditie. 

Lees verder...
19 april 2017

Erfgoedprijzen Monument en Landschap in Berg en Dal

Woensdagavond 19 april vond in dorpshuis Kerstendal te Berg en Dal de tweejaarlijkse uitreiking plaats van de Erfgoedprijzen van de Stichting Monument en Landschap in Berg en Dal (voorheen Ubbergen). Voorafgaand aan de uitreiking van de prijzen waren er “optredens ” van Theo Giesbers en zijn vrouw Wilma met hun Groesbeeks dialect , alsmede het duo Tonnie en Willy Hol uit Millingen met Millingse liedjes. Er waren drie categorieën. In de categorie A, Restauratie, herbestemming en Nieuwbouw: Familie van Eck-Vermeulen/Berenbroek Architectonische Vormgeving met de nieuwbouw open kapschuur op het terrein van de waterkerskwekerij “De Klispoel” te Ubbergen. In de categorie B: Levend houden van het verleden: De Stichting Groesbeek Airborne Vrienden: grensoverschrijdende informatievoorziening rondom de Canadese erebegraafplaats te Groesbeek . In de categorie C, Cultuurlandschap en ruimtelijke beleid: Henny Brinkhoff/werkgroep Milieubeheer Groesbeek met het grensoverschrijdend project Ketelwald. zie de foto’s 

 

Lees verder...
22 februari 2017

Wijnproeverijavond in dorpshuis Kerstendal op 18 maart

“Goede wijn behoeft geen krans” Maar wanneer weet je of het goede wijn is. Wie kent de nuances van druivensoort, de invloed van bodem en locatie, rijpingsproces en dergelijke? De wilde wijnstok Vitis vinifera is de wingerdsoort die druiven produceert. Deze wingerd komt oorspronkelijk uit de Kaukasus en verspreidde zich snel over vele landen. Er werden kruiken gevonden van meer dan 7000 jaar oud met sporen van wijn. De kunst van het wijn maken heeft zich verder ontwikkelt in Griekenland en later in de landen behorend tot het Romeinse rijk, waaronder destijds Frankrijk en kende later weer een bloei onder het christendom (kloosters en miswijnen). 

Lees verder...
7 januari 2017

Nieuwjaarsparty dorpshuis Kerstendal Berg en Dal.

Op vrijdagavond 6 januari was in dorpshuis Kerstendal de traditionele nieuwjaarsparty van het dorp Berg en Dal. De beste wensen voor het nieuwe jaar worden dan gedeeld en vertegenwoordigers van verenigingen kijken terug op het afgelopen jaar en ontvouwen de plannen voor het nieuwe jaar. Zo werd verteld door een vertegenwoordiger van de dorpsraad Berg en Dal dat er allerlei initiatieven zijn ontwikkeld door verschillende groeperingen in Berg en Dal om het elkaar ontmoeten, met name voor oudere bewoners, verder te stimuleren. Dit naar aanleiding van de gegevens die verkregen zijn uit een onderzoek onder de inwoners. Judith Smeets stimuleerde de aanwezigen om het buurtsoepje te bezoeken en hieraan nog mee bekendheid te geven en de voorzitter van de carnavalsvereniging De Berggeiten, Ton Loeffen, gaf inzicht in alle succesvolle acties van deze vereniging het afgelopen jaar en nodigde iedereen uit voor het Prinsenbal in Kerstendal op 14 januari. Tenslotte, volgens de traditie, kwam Jos Verstegen, voorzitter van dorpshuis Kerstendal als laatste aan het woord.  zie de foto’s