7 januari 2019

Nieuwjaarsparty Kerstendal Berg en Dal

De jeugd vermaakt zich op het springkussen

Zondag 6 januari was in dorpshuis Kerstendal te Berg en Dal de inmiddels traditionele nieuwjaarsparty, georganiseerd door Kerstendal, de Dorpsraad, Berg en Dals Bloei en de Berggeiten. Namens dit samenwerkingsverband sprak Imke de Haas een kort woordje. Hierbij stelde zij vast dat de kern Berg en Dal een levendige gemeenschap vormt maar wel  vergrijsd en dat de ontwikkelingen rond de Vijverhof en de Watermeerwijk hier kansen bieden om de leefbaarheid in het dorp te versterken. Daarnaast zijn er veel actieve verenigingen en clubjes in ons dorp die nog best vrijwilligers kunnen gebruiken om samen de klus te klaren. Het was een druk bezochte middag waar ook voor de kleinere kinderen een springkussen was opgesteld in de gymzaal en buiten stond de frietkar voor de inwendige mens.

7 januari 2017

Nieuwjaarsparty dorpshuis Kerstendal Berg en Dal.

Op vrijdagavond 6 januari was in dorpshuis Kerstendal de traditionele nieuwjaarsparty van het dorp Berg en Dal. De beste wensen voor het nieuwe jaar worden dan gedeeld en vertegenwoordigers van verenigingen kijken terug op het afgelopen jaar en ontvouwen de plannen voor het nieuwe jaar. Zo werd verteld door een vertegenwoordiger van de dorpsraad Berg en Dal dat er allerlei initiatieven zijn ontwikkeld door verschillende groeperingen in Berg en Dal om het elkaar ontmoeten, met name voor oudere bewoners, verder te stimuleren. Dit naar aanleiding van de gegevens die verkregen zijn uit een onderzoek onder de inwoners. Judith Smeets stimuleerde de aanwezigen om het buurtsoepje te bezoeken en hieraan nog mee bekendheid te geven en de voorzitter van de carnavalsvereniging De Berggeiten, Ton Loeffen, gaf inzicht in alle succesvolle acties van deze vereniging het afgelopen jaar en nodigde iedereen uit voor het Prinsenbal in Kerstendal op 14 januari. Tenslotte, volgens de traditie, kwam Jos Verstegen, voorzitter van dorpshuis Kerstendal als laatste aan het woord.  zie de foto’s