4 januari 2017

Nieuwjaarsparty in Kerstendal Berg en Dal.

Op vrijdag 6 januari is er vanaf 21.00 uur in dorpshuis Kerstendal te Berg en Dal de jaarlijkse Nieuwjaarsparty. Alle inwoners van het dorp Berg en Dal zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Neem uw buren en vrienden mee om samen het glas te heffen op een goed 2017.