19 april 2017

Erfgoedprijzen Monument en Landschap in Berg en Dal

Woensdagavond 19 april vond in dorpshuis Kerstendal te Berg en Dal de tweejaarlijkse uitreiking plaats van de Erfgoedprijzen van de Stichting Monument en Landschap in Berg en Dal (voorheen Ubbergen). Voorafgaand aan de uitreiking van de prijzen waren er “optredens ” van Theo Giesbers en zijn vrouw Wilma met hun Groesbeeks dialect , alsmede het duo Tonnie en Willy Hol uit Millingen met Millingse liedjes. Er waren drie categorieën. In de categorie A, Restauratie, herbestemming en Nieuwbouw: Familie van Eck-Vermeulen/Berenbroek Architectonische Vormgeving met de nieuwbouw open kapschuur op het terrein van de waterkerskwekerij “De Klispoel” te Ubbergen. In de categorie B: Levend houden van het verleden: De Stichting Groesbeek Airborne Vrienden: grensoverschrijdende informatievoorziening rondom de Canadese erebegraafplaats te Groesbeek . In de categorie C, Cultuurlandschap en ruimtelijke beleid: Henny Brinkhoff/werkgroep Milieubeheer Groesbeek met het grensoverschrijdend project Ketelwald. zie de foto’s 

 

Lees verder...
18 november 2016

Najaarsbijeenkomst Stichting Monument en Landschap

De Stichting Monument en Landschap gemeente Berg en Dal hield donderdagavond 17 november haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp  “Geopaden op de stuwwal” in Antiquariaat Supplement, Van Randwijckweg 2 in Beek gemeente Berg en Dal, voorheen Museum “Mooi Nederland”.  De stuwwal tussen Nijmegen, Kleve en Mook in het Nederlands-Duitse grensgebied is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, zo’n 160.000 jaar geleden. Enorme landgletsjers reikten tot in onze omgeving en stuwden de bevroren bodem op. Na het terugtrekken van de gletsjers bleef een heuvellandschap achter met heuvels van ruim honderd meter hoogte, waarin door het smeltwater van de gletsjers diepe dalen werden uitgesleten. Door erosie zijn deze heuvels in de tienduizenden jaren daarna lager geworden maar het karakteristieke heuvellandschap (van de gemeente Berg en Dal) is blijven bestaan. De Vereniging Geopaden Stuwwal schreef in 2014 een bekroond wandelboekje. Een van de auteurs, Jan Noordik, gaf deze avond daarover de lezing.  De avond werd druk bezocht. 

dsc_2899-monument-naam