19 april 2017

Erfgoedprijzen Monument en Landschap in Berg en Dal

Woensdagavond 19 april vond in dorpshuis Kerstendal te Berg en Dal de tweejaarlijkse uitreiking plaats van de Erfgoedprijzen van de Stichting Monument en Landschap in Berg en Dal (voorheen Ubbergen). Voorafgaand aan de uitreiking van de prijzen waren er “optredens ” van Theo Giesbers en zijn vrouw Wilma met hun Groesbeeks dialect , alsmede het duo Tonnie en Willy Hol uit Millingen met Millingse liedjes. Er waren drie categorieën. In de categorie A, Restauratie, herbestemming en Nieuwbouw: Familie van Eck-Vermeulen/Berenbroek Architectonische Vormgeving met de nieuwbouw open kapschuur op het terrein van de waterkerskwekerij “De Klispoel” te Ubbergen. In de categorie B: Levend houden van het verleden: De Stichting Groesbeek Airborne Vrienden: grensoverschrijdende informatievoorziening rondom de Canadese erebegraafplaats te Groesbeek . In de categorie C, Cultuurlandschap en ruimtelijke beleid: Henny Brinkhoff/werkgroep Milieubeheer Groesbeek met het grensoverschrijdend project Ketelwald. zie de foto’s 

 

UITREIKING ERFGOEDPRIJZEN MONUMENT EN LANDSCHAP BERG EN DAL 2017 De prijsuitreiking van de tweejaarlijkse Erfgoedprijzen vond plaats op woensdag 19 april  in Dorpshuis Kerstendal, Kerstendalseweg 17, 6571 BM Berg en Dal. Het programma van de avond was als volgt uit:  20.00 Opening door Toon de Jong, voorzitter Stg. Monument en Landschap Berg en Dal,    Inleiding gemeentelijk erfgoedbeleid door Erik Weijers, wethouder gemeente Berg en Dal            Groesbeeks dialect is erfgoed door Theo Giesbers            Van niks tot hoas niks door Wilma Giesbers            Millingse liedjes door Tonnie en Wil Hol 21.00 Pauze Presentatie van alle genomineerden en uitreiking van de Erfgoedprijs 2017 door Marieke Mastboom, voorzitter van de jury    Millingse liedjes door Tonnie en Willy Hol . Uit een grote hoeveelheid voordrachten heeft een deskundige jury in drie categoriën de volgende objecten/projecten genomineerd:

Categorie A  ‘Herbestemming, nieuwbouw en restauratie’    1. open kapschuur op terrein waterkerskwekerij De Klispoel 2. Zorgcomplex ‘Kloostertuin’/voormalig Klooster Mariëndaal met kapel 3. Boerderij ‘Dijkhoeve’, Steenheuvelsestraat 3 Leuth 4. vm. NH kerkje, Zalmstraat 8 Millingen 5. Wibeco Vastgoed BV/Herbestemming van diverse panden in de gemeente Berg en Dal

Categorie B ‘Levend houden van het verleden’ 1. Film ‘Op Zien Milligs’ 2. Film ‘Het is mooi geweest’ 3. Stichting ‘Groesbeek Airborne Vrienden’ 4. Website www.groetenuitbergendal.nl 5. Antiquariaat/informatiepunt/culturele evenementenlocatie in  Rijksmonument voormalig onderstation Nijmeegse Electriciteitswerken, Van Randwijkweg 2 Beek.

Categorie C ‘Cultuurlandschap en ruimtelijk beleid’ 1. Project terugbrengen riviertje De Groesbeek/revitalisatie Park Mariëndaal 2. Project Ketelwald 3. Wederopbouw complexen (duplexwoningen) van Oosterpoort in o.a. Ooij, Leuth en Beek gebeurtenissen tot nu toe in een kort chronologisch overzicht bij elkaar