26 april 2017

Langer zelfstandig wonen gemeente Berg en Dal

Langer zelfstandig wonen krijgt de afgelopen jaren meer aandacht. Het toegankelijk en bereikbaar zijn van lokale activiteiten en ontmoeting helpt daarbij.  De werkgroep Vitaal Berg en Dal* is daarmee aan de slag gegaan. We willen mensen stimuleren naar een actieve leefstijl, waarbij ontmoeten en in beweging in onze kern Berg en Dal centraal staan. Met diverse instanties wordt de eerste stap gezet. Op zaterdag 13 mei van 10.00 tot 16.00 uur is er een “Vitaliteitsmarkt” in het Dorpshuis Kerstendal. Daar vindt u informatie, ontmoeting en activiteiten. Verenigingen die in Berg en Dal bewegen en ontmoeten hebben de kans om die dag de informatie aan iedereen mee te geven en/of demonstraties te houden om leden te werven. Voor u de kans om te proeven aan bewegen en ontmoeten in eigen kern. Alles mag niets hoeft deze dag, ontmoeten staat centraal. Daarnaast is er een prachtige tafel die die dag samen met de inwoners voorzien wordt van mozaïek en na voltooiing bij de huiskamer een plekje krijgt. Opgeven om mee te helpen bij het mozaïeken kan via onderstaand formulier/link. Tijdens deze dag is er de mogelijkheid voor 50-plussers om gratis hun fitheid te meten via de Galm test (Gronings actief leef model) Een test die iets meer dan een uur in beslag neemt en waar je na afloop direct de resultaten samen met een beweegadvies mee naar huis krijgt. Je hoeft voor deze test geen topsporter te zijn, de test is voor iedereen te doen. Ook voor 50-plussers met een beperking zoals een rollator. Gemeten wordt o.a. bloeddruk, lengte, gewicht BMI, kracht armen en benen, balans, reactievermogen en coördinatie en natuurlijk de conditie. 

 

Lezing Prof. Dr. Marcel Olde Rikkert: ‘Gezonde geest in een gezond lichaam’

Voorafgaande aan deze Vitaliteitsmarkt is er een lezing op maandag 8 mei om 20.00 uur in de Tuinzaal van Groot berg en Dal door Prof. Dr. Marcel Olde Rikkert (hoogleraar geriatrie van de Radboud Universiteit). Hij verteld over een “gezonde geest in een gezond lichaam” en wat en welke positieve rol bewegen en ontmoeten daarbij kan spelen. Na afloop van deze bijeenkomst kunt u desgewenst nog informatie krijgen en opgeven voor de fittest op 13 mei.

 

Opgeven voor de lezing en/of fittest:

Huis aan huis wordt de komende periode een uitnodiging verspreid met daarbij een inschrijfformulier. Als u deel wil nemen aan de test dan kunt u dit invullen en inleveren vóór 10 mei. Inleveren kan in Dorpshuis Kerstendal en bij huisartsenpraktijk Berg & Dal.

Digitaal aanmelden kan ook, ga dan naar www.kerstendal.nl en vul onder het kopje Vitaliteitsdag het inschrijfformulier in. http://www.kerstendal.nl/index.php/formulier?view=form

Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog via bovenstaande mogelijkheden.

 

Vervoer

Is vervoer een probleem om naar de lezing of vitaliteitsmarkt te komen dan kunt u dit aan geven op het formulier. Wij halen u dan op en brengen u weer thuis.

Voor verdere vragen bel: Petra Kregting 06 53764809

 

Aan Vitaal Berg en Dal werken bewoners en professionals in zorg en welzijn samen. We hopen u te ontmoeten!