2 maart 2019

Prins Vince nieuwe jeugdprins Cavalieren in Beek

Prins Vince met zijn pages

Op basisschool de Biezenkamp in Beek werd vrijdagmorgen carnaval gevierd waarbij ook de onthulling plaats vond van de nieuwe jeugdprins.  Dit is Prins Vince “de Beekse jeugdprins” geworden, die samen met pages Lente  & Jula de komende carnaval  de carnavalsvereniging de Cavalieren gaan vertegenwoordigen. Na de festiviteiten in de school volgde nog een optocht door het dorp . zie de foto’s op school. Foto’s van de optocht.

21 december 2018

Kerstviering basisschool de Biezenkamp in Beek 2018

Basisschool de Biezenkamp in Beek hield donderdagmiddag haar jaarlijkse kerstviering met een kerstmarkt van werkjes die de kinderen zelf gemaakt hadden. Het goede doel waar ze dit jaar, in samenwerking met de leerlingenraad, voor hadden gekozen is Het Wereld Natuur Fonds. Het Wereld Natuur Fonds komt op voor dieren die bedreigd worden en minder leefgebied hebben.  In het Kulturhus had groep 8 lekker eten voorbereid dat gretig aftrek vond. Buiten werden de kinderen en ouders verwelkomd met muziek van het koor The Small Stream & Rush Camp Carol Singers bij het kampvuur, terwijl dit koor ook weer bij het afscheid zong. Marieke van Ruitenbeek was weer paraat met haar schoolkoor de Biezenklanken. begeleidden. Als afsluiting was er in de Aula van de school een gezamenlijk optreden van alle leerlingen die een blaasinstrument bespeelden (de “Blazersklas”) met medewerking van een aantal leden van de harmonie KNA. Een geweldig geheel dat ook weer onder leiding stond van Marieke van Ruitenbeek. 7 weken hebben de kinderen muziekles gehad op hun blaasinstrument. Ze waren nu zover dat ze aan hun ouders konden laten horen wat ze geleerd hebben . En dat was de moeite waard en belooft zeker iets voor de toekomst. zie de foto’s.

23 juni 2018

Benefietconcert bij Basisschool de Biezenkamp.

Vrijdagavond 22 juni was bij basisschool de Biezenkamp te Beek een benefietconcert voor een groener schoolplein. Er was veel te beleven en genieten; te beginnen met heerlijk ijs van M’ijsjes, maar ook: de Jeugdbende van KNA, Schoolkoor de Biezenklank, het koor The Small Stream & Rush Camp Carol Singers, de Beekse zangtalenten Manou, Janne, Bjorn, Flore en Nikki en geweldige dans/playback- en zangoptredens van de kinderen van de Biezenkamp. De foto’s werden gemaakt door Frans Bootsma. Zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3deel 4;  deel 5.   zie filmpje

16 maart 2018

Leerlingen van basisschool de Biezenkamp bakken pannenkoeken.

Leerlingen van groep 6 van basisschool de Biezenkamp hebben vrijdag pannenkoeken gebakken voor de mensen van de inloop in het Beekse Kulturhus en verzorgingshuis ’t Höfke in Beek. Dat gebeurde op de Nationale Pannenkoekendag. Zowel de gasten van de Inloop als de bewoners van ’t Höfke waren erg blij met deze verrassing. In de Inloop (Kulturhus, de Brasserie) speelden de leerlingen Rummikub met de mensen en in ’t Höfke werd er muziek gemaakt en werd er voorgelezen bij het eten.  zie de foto’s 

10 februari 2018

Carnaval basisschool de Biezenkamp in Beek

Op basisschool de Biezenkamp in Beek werd vrijdagmorgen carnaval gevierd waarbij ook de onthulling plaats vond van de nieuwe jeugdprins.  Dit is Prins Wout “de Gekstuh”  Wout op den Camp)geworden, die samen met pages Nikki (Groothuijse)  & Flore (Lengton)  en president Thijs de komende carnaval  de carnavalsvereniging de Cavalieren gaan vertegenwoordigen. na de festiviteiten in de school volgde nog een optocht door het dorp. zie de foto’s deel 1deel 2;  deel 1 Willy Bos optocht, deel 2 Willy Bos optocht, deel 3 Willy Bos optochtOptreden in de school Willy Bos

15 september 2017

Scholieren herdenken 73 jaar Operatie Market Garden in Beek.

Ruim 80 leerlingen van de Beekse basisschool de Biezenkamp en van de Euregio Schüle uit het Duitse Kranenburg ,  hebben vrijdag 15 september deelgenomen aan de jaarlijkse herdenking van de Operatie Market Garden en de bevrijding van het gebied rond Nijmegen. Dit was dit jaar 73 jaar geleden.  De dag begon om 08.45 uur met een kennismaking gevolgd door een uitleg over de oorlog door Toon de Jong en een verhaal van mevrouw Ria Roozendaal-Martens, die het bombardement op Nijmegen  zelf had mee gemaakt. Na het gezamenlijke programma in basisschool de Biezenkamp in Beek gingen de scholieren  naar de plek waar zich in 1944 de gevechten hadden afgespeeld op de Duivelsberg in Beek, waar ze uitleg kregen door leden van de Beekse Stichting Reünie Paratroopers over wat daar allemaal gebeurd was in die oorlogstijd (operatie Market Garden) en konden ze zelf de oude schuttersputjes bekijken. Na deze bijzondere excursie werd gezamenlijk geluncht in de school. Na de lunch ging het hele gezelschap naar het monument tegenover het voormalige gemeentehuis in Beek, waar ze door  burgemeester Mark Slinkman werden toegesproken en waar een aantal leerlingen hun gedichten voorlazen.  Na de  plechtigheid werden door de leerlingen bloemen op het monument gelegd en zongen ze gezamenlijk een lied, dat ze met Gerard de Boer hadden ingestudeerd. zie de foto’s.

14 juni 2017

Leerlingen Biezenkamp behalen EHBO diploma.

De leerlingen van groep 8 van de Biezenkamp in Beek Ubbergen deden op woensdag 14 juni EHBO-examen. Tijdens het examen moesten ze onder andere een wond verbinden, een slachtoffer in de stabiele zijligging leggen en mond-op-mond beademing toepassen op een oefenpop. Hiervoor hadden ze tijdens de lessen in de voorafgaande weken hard geoefend. Ze zijn dan ook allemaal ruimschoots geslaagd. De EHBO-lessen worden ieder jaar verzorgd door vrijwilligers van de EHBO-vereniging van Beek-Ubbergen voor de leerlingen van groep 8. “Door de lessen weten de leerlingen wat ze moeten doen bij kleine en grotere ongevallen”, aldus EHBO-docente Marie-José Peters. “Ze zijn zekerder van zichzelf en kunnen daardoor beter helpen. En zelfs als ze geen medische hulp kunnen verlenen, kunnen ze het slachtoffer geruststellen en hulp regelen.” In de praktijk hebben leerlingen met het diploma al verschillende keren hulp verleend, bijvoorbeeld door te voorkomen dat een medeleerling stikte in een snoepje, bij verstuikingen en bij bloedneuzen en wonden.  zie de foto’s

 

12 mei 2017

Basisschool de Biezenkamp vierde 12 1/2 jaar nieuw gebouw.

Basisschool de Biezenkamp in  Beek vierde vrijdag 12 mei het feit, dat het huidige schoolgebouw 12 1/2 jaar bestaat. De nieuwe school, welke staat op de plek van de oude en nu deel uit maakt van het complex met het Kulturhus, werd in november 2004 geopend. Vrijdagmorgen werd dat met de leerlingen gevierd met  een prachtige voorstelling  over “Wok en de olifant” en culturele optredens van alle groepen. Daarna kregen alle kinderen een heerlijk ijsje van M’ijsjes! Vanaf 14.00 uur konden ook de ouders en andere belangstellenden meegenieten. Er werd “Open Huis” gehouden. In de aula trad eerst een koortje van ouders op, gevolgd door het Biezenkamp schoolkoor o.l.v.  Marieke van Ruitenbeek. En daarna was er op het schoolplein een Jazz ensemble met Gerard de Boer op saxofoon, Thed Maas op trompet en Marieke van Ruitenbeek zang. zie de foto’s 

 

 

10 april 2017

Opening schoolmoestuin de Biezenkamp in Beek

Maandag 10 april werd de schoolmoestuin van basisschool De Biezenkamp geopend. De moestuin ligt in de strook tussen de school en de provincialeweg N325, in de “Groene Leefruimte” . Thijs uit groep 6A en Jens uit groep 6B mochten het lint doorknippen en daarna kon het tuinieren starten. De Biezenkamp hecht veel waarde aan leren door ervaren bij o.a. natuuronderwijs. Rondom het schoolgebouw wordt er al in vierkante metertuintjes getuinierd door verschillende groepen. Nu is er dus een grote moestuin bijgekomen in het voedselpark Beek, een gedeelte in de groene leefstrook. De leerlingen uit de groepen 6 zullen hier de komende maanden elke dinsdagmiddag te vinden zijn. De volgende gewassen maken deel uit van het teeltplan: radijs, goudsbloem, aardappels, peultjes, uien, wortels, rucola en snijbiet. Vrijwilligers zijn nog van harte welkom, ze kunnen zich aanmelden bij Jolanda Kleinjan, de directeur van de school via het emailadres; directie@biezenkamp.nl. Samen met de betrokken ouders en leerkrachten hopen de leerlingen op een goede oogst. zie de foto’s.

24 februari 2017

Daan de Dappere nieuwe jeugdprins Cavalieren in Beek

Daan de Dappere (Guelen) uit Beek is vrijdagmiddag tijdens het schoolcarnaval van basisschool de Biezenkamp in Beek gekozen tot de nieuwe jeugdprins van Beek. Samen met zijn pages Juul en Cato zal hij het carnavalsseizoen 2017-2018 als jeugdprins de carnavalsvereniging De Cavalieren representeren. Een en ander gebeurde tijdens een gevarieerde zitting in de school, waarbij ook prins Niek en zijn gevolg aanwezig was. KNAGalm verleende haar muzikale medewerking. zie de foto’s