2 december 2020

Ondersteuning voor lokale culturele instellingen gemeente Berg en Dal

Iedere gemeente krijgt geld van de rijksoverheid om culturele instellingen te ondersteunen die hard getroffen zijn door de corona maatregelen. De gemeenten mogen zelf beslissen hoe zij dit geld gaan verdelen. Berg en Dal kiest ervoor om 8 culturele verenigingen met een eigen gebouw, 10 dorps- en buurthuizen en 2 musea te helpen.  Hoeveel geld ontvangen de organisaties? In totaal heeft de gemeente ruim twee ton gekregen. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

  • 8 gesubsidieerde culturele verenigingen met een eigen gebouw krijgen ieder €5.000,. De 10 dorps- en buurthuizen ieder €10.000,-.
  • Het Vrijheidsmuseum krijgt €50.000,- voor 2021.
  • Orientalis ontvangt €10.000,- voor het organiseren van het ‘Feest van het licht’.

De organisaties die de ondersteuning krijgen, zijn inmiddels per mail geïnformeerd. Culturele verenigingen. De gemeente kiest ervoor om verenigingen met een eigen gebouw te helpen. Zij missen inkomsten uit o.a. de horeca en de verhuur van het pand, terwijl hun vaste uitgaven gewoon doorlopen. Dit zijn bijvoorbeeld vaste uitgaven voor gas, water en licht, verzekeringen en onderhoud van het pand. Begin dit jaar heeft de gemeente alle verenigingen ondersteund door subsidies gewoon uit te betalen, ook als activiteiten niet doorgingen. Musea. Ook voor 2021 worden flinke tekorten verwacht voor musea. Het Vrijheidsmuseum krijgt daarom voor 2021 alvast een bedrag om te voorkomen dat het in het begin van het nieuwe jaar al in financiële problemen komt.   Orientalis krijgt geld voor de organisatie van het ‘Feest van het licht’ in december van dit jaar. Als Orientalis na de wintermaanden weer open gaat, bekijkt de gemeente de situatie opnieuw.  Het Afrikamuseum komt als rijksmuseum in aanmerking voor regelingen vanuit het Rijk. Dit geldt niet voor Orientalis en het Vrijheidsmuseum. Daarom ondersteunt de gemeente voorlopig alleen deze twee musea. 2021. Ook in 2021 komen er waarschijnlijk nieuwe ondersteuningsmaatregelen van de rijksoverheid voor lokale culturele voorzieningen. De gemeente kijkt dan opnieuw waar ondersteuning het hardst nodig is.

2 december 2020

Ondertekening intentieovereenkomst recreatieve fiets-voetveerverbinding tussen Bemmel en Ooij

Persbericht gemeente Berg en Dal. Woensdag 2 december 2020 ondertekenden wij (gemeente Berg en Dal) samen met de gemeente Lingewaard en Uit®waarde de intentieovereenkomst voor een recreatieve fiets-voetveerverbinding tussen Bemmel en Ooij. Wethouder Sylvia Fleuren van Berg en Dal, wethouder Theo Janssen van Lingewaard en directeur Alex Kwakernaak van Uit®waarde zetten online hun handtekening onder deze overeenkomst. zie de Gelderlander.

2 december 2020

Heropening Weggeefwinkel Groesbeek

Op de vrijdagen 11 en 18 december gaat de weggeefwinkel Groesbeek dit jaar,  speciaal voor de feestdagen,  nog open. In verband met de coronaregels is een mondkapje verplicht en er mogen maar 2 bezoekers tegelijk naar binnen. Iedereen is van harte welkom tussen 12.30 en 16.00 uur bij Pluryn sportpark Zuid in Groesbeek. Hopelijk gaat de winkel in januari weer normaal open op de gebruikelijke tijden. 

1 december 2020

Uitvaart Wiel Vink in Ooij.

Donderdag zal Wiel Vink uit Ooij  ivm corona in besloten kring begraven worden .Voorafgaand aan de H. Mis van 11.00 uur zal hij met paard en wagen langs de Vink richting kerk rijden.  U kunt hem dan nog een laatste groet brengen langs de route. 

1 december 2020

Gemeente past de borden Prinses Beatrixstraat in Ooij weer aan.

Daar waar het even mogelijk was om ongestraft de Prinses Beatrixstraat t.h.v. de basisschool Opweg van twee kanten in te rijden, is dat vanaf nu weer verleden tijd. De gemeente heeft de borden weer aangepast en voor de zekerheid vanaf de Prinses Irenestraat, de zijde van waar af het verboden is, dubbele borden geplaatst. Het is dus weer een eenrichtingsweg. Naar verluidt zou er vanuit de school op aangedrongen zijn om de oude situatie, i.v.m. de veiligheid, weer terug te brengen.  Natuurlijk staat veiligheid voorop, maar de mogelijkheden om nu het dorp binnen te rijden vanaf de zijde van de Sint Hubertusweg worden daardoor weer beperkt, zeker nu men gestart is of gaat starten met werkzaamheden aan de Kerkdijk t.h.v. Jonkmanshof. Een goede voorlichting richting inwoners van Ooij zou overigens niet slecht zijn. Daar wordt een voetpad aangelegd. Overigens zijn de palen bij de school, van de schoolzone, welke door een bus uit de grond waren gereden, ook weer hersteld.

30 november 2020

Wiel Vink uit Ooij overleden.

Zondagavond 29 november is op 83 jarige leeftijd Wiel Vink uit Ooij, thuis in zijn vertrouwde omgeving overleden. Wiel, jarenlang een bekwaam kastelein, uitbater van café de Vink, was al jaren ziek maar probeerde toch altijd het mooie van het leven te zien en positief te blijven . Dit werd vanaf januari veel moeilijker na het overlijden van zijn vrouw Ger. We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, alsmede de rest van de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Donderdag 3 december wordt Wiel in besloten kring begraven. Correspondentieadres: Pr. Christinastraat 1 6576 BD Ooij.

29 november 2020

Graffiti in de Ooijpolder.

De kladderaar in de Ooijpolder blijft maar doorgaan. Waarschijnlijk gaat het om 1 persoon op een fiets die de route tussen Beek (Wylermeer), Ooij en Nijmegen aflegt. Het monument van de Circul van de Ooij, net weer opnieuw geschilderd, aan de Ooysedijk is nu weer voorzien van de teksten BLM en ook de historische muren van de steenoven van de voormalige steenfabriek Robert Jansen heeft het moeten ontgelden. Maar dat is waarschijnlijk al bij de vorige sessie van dit zielige figuur gebeurd.

29 november 2020

Paul en Riet Haukes 60 jaar geleden koningspaar schutterij EMM Kekerdom

Paul en Riet Haukes

Op zaterdag 28 november heeft een delegatie van Schutterij EMM Kekerdom een bezoek gebracht bij Paul en Riet Haukes. Het was 60 jaar geleden dat zij koningspaar waren. Sinds dit jaar heeft de schutterij een nieuwe rubriek “Lang geleden, niet vergeten”. Hier worden koningsparen in het zonnetje gezet die 50 of 60 geleden koningspaar waren. Paul schoot op 28 augustus 1960 koning en was nog niet getrouwd met Riet. Hij was de jongste van de familie Haukes en een vijftal broers hebben ook koning geschoten. Dit waren: Joep, Johan, Thomas, Gerrit en Herman. Riet had speciaal voor deze middag het fotoalbum van 60 jaar terug opgezocht en wij hebben dit gezamenlijk bekeken. Uiteraard kwamen er nog mooie verhalen naar boven. Namens EMM ontvingen Paul en Riet een foto in een lijst van hen op de dag dat Riet als koningin werd geïnstalleerd. Verder een bos bloemen en wat lekkernijen. Schutterij EMM bedanken Paul en Riet voor de gastvrijheid. Foto: Jan van Haaren.

29 november 2020

“Straatnaam” voor Ben Willems in Beek

Ben Willems voor de muur met zijn straatnaambord en de door zijn kleindochter gemaakte tekening.

Ben Willems uit Beek is een vrijwilliger pur sang met het hart op de goede plaats. Dat heeft hem in het verleden al een paar onderscheidingen opgeleverd. Zo was hij al eens “vrijwilliger van het jaar” en kreeg hij de erepenning van de gemeente Ubbergen. Ook kreeg hij een Koninklijke Onderscheiding en deze week kreeg hij op zijn 74e verjaardag, 21 november, uit handen van het bestuur van de stichting Kleine Bartholomeuskerkje een eigen naambord. Dit als dank voor zijn inzet voor de begraafplaats rond het kleine kerkje. Het bord is inmiddels geplaatst aan de muur van het pad langs zijn huis. Ben is plaatselijk bekend als “de Witte Verweij” (hij groeide op in het gezin van groenteboer Verweij).   Maar Ben zet zich op vele gebieden in in Beek, zo houdt hij zich o.a. dagelijks bezig met het inrichten en onderhoud van de R.K begraafplaats op de Geest, hetgeen hij met diverse andere vrijwilligers met veel plezier doet. Al langere tijd is hij druk om een klok uit de klokkentoren van de Grote Bartholomaeuskerk op het kerkhof geplaatst te krijgen. De klok, welke in 1947 in de toren is geplaatst, bevat de namen van oorlogsslachtoffers, maar helaas lukt dat nog steeds niet.