1 december 2021

WEEKENDVIERINGEN in de ST.HUBERTUSKERK in Ooij.

                                       

Vanwege de huidige coronamaatregelen kan de Heilige Mis op de zaterdagavond 19.00 uur voorlopig niet gevierd worden. De weekendviering in Ooij wordt vanaf 12 december verplaatst naar zondagmorgen 09.00 uur. In het weekend van 4 en 5 december is er in onze kerk geen Heilige Mis. Er is op 5 december om 09.00 uur een H.Mis in Kekerdom. Bij de huidige coronaregels zal de weekendviering in Ooij dus op zondagmorgen zijn. We hopen, dat veel parochianen in de Advent op zondagmorgen de weg weten te vinden naar onze Hubertuskerk. Namens de Torengroep van de Hubertuskerk, Leny Rikken en Geert Verweij

1 december 2021

Jan Habraken uit Ooij overleden.

Jan Habraken.

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 28 november, Jan Habraken uit Ooij op 81 jarige leeftijd is overleden. Jan was o.a. jarenlang dirigent van het ouderenkoor in Ooij. Wij wensen zijn vrouw Els, de kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Op donderdag 2 december is er tussen 18.30 uur en 19.30 uur gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Jan in Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom, Groesbeekseweg 424 te Nijmegen. In verband met de coronamaatregelen is er voor een ieder beperkte tijd beschikbaar. De mogelijkheid bestaat om op 6 december vanaf 11.00 uur de uitvaartplechtigheid en het afscheid in het crematorium bij te wonen via livestream. De gegevens hiervoor zijn te verkrijgen via uitvaartjanhabraken@gmail.com

1 december 2021

Pronkzitting en prinsenreceptie CV de Deurzakkers uitgesteld naar 2022

Prinses Rita blijft nog even in functie

 Door de Coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om de pronkzitting, waarin ook de nieuwe prins of prinses bekend gemaakt zou worden, te houden. Er zijn nieuwe plannen maar dat hangt natuurlijk helemaal af van de maatregelen die dan gelden. De voorlopige planning is als volgt: 8  januari Pronkzitting;  14 januari Prinsenreceptie; 15 januari Jeugdzitting; 16 januari Seniorenzitting.

30 november 2021

Petitie Wylerbergmeer met 665 handtekeningen uit Nederland en Duitsland voor wethouder Fleuren.

v.l.n.r Frans Schepers, Gijs Kurstjens en Sylvia Fleuren.

De petitie ‘Maak van het Wylerbergmeer een vrij toegankelijk natuurgebied’ is door 665 mensen uit Nederland en uit Duitsland, ondertekend. Twee van de initiatiefnemers, Frans Schepers en Gijs Kurstjens uit Beek overhandigden de petitie dinsdagmiddag in het gemeentehuis te Groesbeek aan wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal. Nadat ze deze had aangenomen verwees ze hen direct door naar Leisurelands, de eigenaar/beheerder van het Wylerbergmeer, dat is gelegen in Beek, op de grens met Duitsland. Een uitspraak daarbij van de wethouder was : “als je klachten hebt over worst dan moet je bij de slager zijn en niet bij de bakker.” Waarmee ze maar wilde zeggen dat Berg en Dal slechts een van de 22 gemeentelijke aandeelhouders is van Leisurelands, het bedrijf dat in totaal 19 recreatieplassen beheert waaronder het Wylerbergmeer. Het initiatief voor de petitie is genomen door de Stichting Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort, Stichting Monument en Landschap Berg en Dal, IVN Rijk van Nijmegen, Stichting Das & Boom, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de Vogelwerkgroep Nijmegen e.o. Zij willen dat het Wylerbergmeer teruggegeven wordt aan de natuur. Het moet een vrij toegankelijk natuurgebied worden waar ook gezwommen kan worden. Volgens hen is het een belangrijke ecologische schakel in het gebied, waar veel verschillende diersoorten voorkomen en waar Leisurelands geen ervaring mee heeft. Dit gebied zou in hun optiek beheert moeten worden door Staatsbosbeheer. Overigens reageerde de wethouder verder positief maar verklaarde wel, dat de gemeente pas in actie kan komen als er bijvoorbeeld een verzoek voor “Glamping” binnenkomt op het gemeentehuis. En wij willen dat het Wylerbergmeer wel openbaar toegankelijk blijft. zie artikel in de Gelderlander.

29 november 2021

Amnesty Schrijfmarathon dit jaar vanuit huis

De afgelopen jaren hebben mensen uit de hele gemeente Berg en Dal meegedaan aan de Schrijfmarathon van Amnesty International. Dit is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis rond 10 december, de Internationale Dag voor de Mensenrechten. Tijdens de actie schrijven we voor mensen die vastzitten omdat ze hun mening gaven, die gediscrimineerd worden, die gemarteld worden om wat ze geloven. Vanwege de coronaperikelen hebben we vorig jaar een oproep gedaan om vanuit huis brieven en briefkaarten te schrijven. Dat liep toen erg goed. Daarom dit jaar weer een soortgelijke actie. Als je mee wilt doen, kun je eenvoudig een eenpersoons schrijfpakket bestellen op: https://www.amnesty.nl/organiseren/tips-materialen  Een andere mogelijkheid is dat je een mail stuurt aan: bertvendrik@gmail.com. Vermeld daarin je naam, adres en telefoonnummer, dan zorgen wij ervoor dat je een schrijfpakket krijgt om thuis aan de slag te gaan. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, bel of mail gerust. Namens de Amnesty-groepen,  Beek-Ubbergen, Bert Vendrik (06 38932113); Groesbeek, Gonnie van Ooijen (06 48123888)

 

29 november 2021

Bijzondere vogel in Leuth.

Jeroen Helmer bij zijn Roerdomp.

In het nieuw in te richten en te herontwikkelen natuurgebied de Ooijse Graaf in Leuth, langs de Duffeltdijk,  is Jeroen Helmer van ARK natuurontwikkeling bezig een Roerdomp uit een boomstam te toveren. Men is al enige tijd bezig met de herinrichting van dit natuurgebied. Daarvoor zijn veel bomen verwijderd maar men hoopt er veel voor terug te krijgen. Als de dode rivierarm Ooijse Graaf weer nieuw leven wordt ingeblazen, kan het uitgroeien tot een prachtig leefgebied voor zeer zeldzame soorten als otter en gevlekte wietsnuitlibel. Ook kan het weer de thuishaven worden van tot de verbeelding sprekende vogels als roerdomp, woudaapje, bruine kiekendief, porseleinhoen, baardmannetje en zwarte stern. Er ontstaat een aantrekkelijk met bos, ruige graslanden, en riet omzoomd visrijk moeras, waar het water op een natuurlijke manier wordt vastgehouden en waar mensen van kunnen genieten. zie de foto’s.

29 november 2021

Het Ruilhus in Beek kreeg nieuwe munten en zoek de nog bestaande munten..

Wethouder Irma vd Scheur overhandigt de munten aan voorzitter Marjo Verbeet.

In het Kulturhus in Beek is het Ruilhus gevestigd. Dat is dé plek om speelgoed, waar je niet meer mee speelt, een nieuw leven te geven. Als je wat inlevert, krijg je daarvoor munten en kun je direct of later zelf weer iets komen uitzoeken. Een goed zaak want je kunt de munten ook doneren voor het goede doel, o.a. de voedselbank voor gezinnen die geen speelgoed kunnen betalen. En die munten gaven een probleempje. Wethouder Irma vd Scheur overhandigt de munten aan voorzitter Marjo Verbeet.Want wat was het geval. Er zijn heel veel munten uitgegeven, maar de mensen wamen ze niet meer inleveren met het gevolg, dat er een tekort aan munten ontstond. Reden voor de gemeente Berg en Dal om wat extra munten te doneren en deze werden maandagmorgen door wethouder Irma van de Scheur aan de voorzitter van het Ruilhus overhandigd. Dus daarom een oproep aan de mensen die de munten nog thuis hebben liggen, breng ze a.u.b. terug naar het Ruilhus, zodat er weer mee “gewerkt” kan worden. Het Ruilhus is in deze tijd alleen op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur geopend, alsmede op afspraak, tel. 06-44215973.

29 november 2021

Werkgroepen op zoek naar meer ‘Vrienden van Dorpsagenda Leuth’

Op donderdag 25 november jl. zou in de Vriendenkring een bijeenkomst plaatsvinden voor iedereen die de afgelopen jaren actief is geweest voor de Dorpsagenda Laat Leuth Leven. De bedoeling was om elkaar bij te praten, maar ook vast plannen te maken voor het volgend jaar. Zo willen we in het voorjaar graag weer een grote publieksavond organiseren voor de inwoners van Leuth. Als we nu terugkijken, mogen we zeker niet ontevreden zijn: Leuth is een stuk groener geworden en er is een fraai dorpsommetje gerealiseerd, nieuwe inwoners krijgen het informatieboekje Welkom in Leuth en er is een mooie website www.laatleuthleven.nl vol nieuws en een activiteitenagenda.  Verder is er een groep vertegenwoordigers van een groot aantal verenigingen die tweemaal per jaar bij elkaar komt om te bespreken waarin ze elkaar kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben we de hulp-app in het leven geroepen toen de corona uitbrak, waarmee we hulpvragers en –aanbieders met elkaar in contact brengen.  De werkgroep Verkeer&Veiligheid zet zich nog steeds in voor een veiliger Steenheuvelsestraat en ook wordt er gewerkt aan het realiseren van een gemeenschappelijke pluktuin/ontmoetingsplek. De bedoeling is nu, om zo gauw als het weer mogelijk is, de bijeenkomst alsnog plaats te laten vinden. Niet alleen worden dan mensen uitgenodigd die al eerder hun steentje hebben bijgedragen aan het realiseren van de verschillende plannen, maar we zien ook graag nieuwe gezichten. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is, die actief een bijdrage wil leveren aan de uitvoering van (nieuwe) plannen. Alle mensen die op deze manier een bijdrage willen leveren aan het nog beter leefbaar maken en houden van Leuth, spreken we voortaan aan als ‘Vrienden van de Dorpsagenda’. Voel jij je aangesproken en ontvang je graag een uitnodiging voor deze bijeenkomst? Meld je aan via de mail: contact@dorpsagendaleuth.nl. Ook voor vragen, suggesties