17 oktober 2006

4 november Fanfara Gitara in de Vink te Ooij

 
 
 Op 4 november a.s. houdt muziekvereniging de Ooijse Toekomst te Ooij in
zaal Vink haar Fanfara Gitara . Een en ander gebeurt in samenwerking
met Maple Leaf en Late Again e.a. Het beloofd een prachtige muzikale
avond te worden. de aanvang is 20.30 uur. Meer informatie kunt u
vinden op de website van Muziekvereniging Ooijse Toekomst
 poster_fanfara-gitara-06-1

  

17 oktober 2006

Gemeente Ubbergen start servicepunt in Ooij

 Vooruitlopend op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) start de gemeente Ubbergen een servicepunt in Ooij, samen met de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Ooij (KBO), dorpshuis De Sprong, de bibliotheek, het Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen (ROC), de Thuiszorg Zuid-Gelderland en Kalorama (en waar mogelijk andere ondersteunende partijen). Met dit voorbeeldproject wil de gemeente de dienstverlening op het terrein van welzijn en zorg verbeteren, en door het verstrekken van informatie en advies voorzieningen beter bereikbaar maken voor de minder mobiele inwoners van Ooij, Persingen en Erlecom.

Lees verder...
17 oktober 2006

TNT Post heeft nieuwe uniformen

Sinds vandaag heet TPG Post TNT Post. Alle inwoners kregen als "kado" een oranje enveloppe, waarmee ze gratis een brief mogen versturen binnen Nederland. Alles van TNT Post is oranje geworden.  Ook de uniformen zijn veranderd, ofschoon nog niet alle  medewerkers alles compleet hebben gekregen. Zo ook postbestelster Monique van Thiel uit Ooij. Ze ging vandaag in een deel van de nieuwe outfit de straat op.  Links het nieuwe en rechts het oude uniform.dscf3397dldscf2084dl

17 oktober 2006

Bomen St. Hubertusweg worden gerooid.

 

 

 Op maandag 23 oktober 2006 start een aannemer in opdracht van de gemeente Ubbergen met het verwijderen van de 27 populieren en 5 wilgen langs de St. Hubertusweg te Ooij. Na afloop van de  kapwerk-zaamheden worden de stronken weg gefreesd en wordt het terrein plantklaar gemaakt voor de nieuwe bomen. Deze bomen, iepen, worden geplant in het plant-seizoen, vanaf medio november 2006. Vervolgens gaat de gemeente de strook ecologisch beheren. Dat houdt in dat het gras elk jaar in september wordt gemaaid en afgevoerd. Door de werkzaamheden kan enige verkeershinder ontstaan. Verkeersregelaars zullen het verkeer tijdens de kapwerkzaamheden in goede banen leiden.dscf2142 Als u nog vragen heeft of wilt reageren dan kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 024-6849134 of 024-6849141. (Bron: gemeente Ubbergen)

 

De bomen, gezien vanuit de richting Struikenweg/Nassaustraat in de richting van de Ooijse Graaf/Erlecomsedam.

 

 

Lees verder...
16 oktober 2006

Kleuters Opweg in de natuur

 

Voorafgaand aan de herfstvakantie hebben de kleuters van de basisschool Opweg in Ooij de afgelopen week alvast wat praktijklessen in de vrije natuur gehad. Op een prachtige zonnige dag gingen ze samen met de leerkrachten en een aantal ouders naar buiten om te genieten van alles wat de natuur te bieden heeft. Zo gingen ze o.a. naar de Wilhelminaplas in Ooij. zie de foto's

 dscf2076
15 oktober 2006

FNV Bouw- en Houtbond in actie met de Knapzak.

 

De FNV bouw&hout afd. Groesbeek heeft zaterdagmiddag het laatste deel van haar sponsorloop met Knapzak gehouden van Groesbeek naar Beek. Hier werd vervolgens in het Kulturhus een cheque van 600 Euro overhandigd aan de ambassadeur van de CliniClowns, dhr. Luc Bertrands, terwijl de Knapzak werd overhandigd aan de voorzitter van de FNV Bouw- en Houtbond afd. 't Laag, Gerard Smulders. Alles gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Paul Wilbers.dscf3080 De Knapzak is in 2002 gestart in Maastricht met als doel het afleggen van het Pieterpad en is in april 2006 in Groesbeek aangekomen. De plaatselijke afdeling heeft vervolgens zoveel mogelijk geprobeerd om sponsors te vinden voor een door henzelf aangebracht Goed Doel. In dit geval werd dat de Cliniclowns. De afdeling 't Laag van de bond heeft besloten om het sponsorgeld, dat zij proberen te verzamelen, ter beschikking te stellen van het Ronald McDonaldhuis. Na afloop wordt de Knapzak weer via Millingen doorgebracht naar de Achterhoek met Pieterburen als eindbestemming.  zie de foto's.
 

 

Lees verder...
13 oktober 2006

Kalorama vestigt aandacht op onveillige verkeerssituaties

 

 

 

 Vanmorgen
hebben medewerkers van Kalorama, samen met doof/blinde bewoners van
Kalorama, actie gevoerd om de onveilige verkeerssituatie voor deze
mensen onder de aandacht van de medeweggebruikers te brengen. Daarom
werden pamfletten uitgedeeld aan bestuurders en andere weggebruikers,
die meestal zelf niet in de gaten hadden, dat  ze het voor deze
blinde mensen wel heel erg moeilijk maakten.

dscf2834

Ook winkeliers in de omgeving van de Waterstraat te Beek, waar het
grootste deel van deze actie plaats vond, werden gewezen op verkeerd
staande reclameborden e.d. Passanten mochten ook zelf de route lopen
met oogkleppen voor en koptelefoons op.  Een en ander gebeurde in
het kader van de internationale Dag van de Witte Stok, welke elk jaar
op of rond 15 oktober gehouden wordt. Beek-Ubbergen was deze keer een
van de plaatsen waar actie werd gevoerd. zie de foto's

 

Lees verder...
13 oktober 2006

Bever graaft opnieuw in de dijk

 Vanmorgen 
is men opnieuw in de voet van de dijk langs de Ooijse Bandijk te Ooij
aan het graven geweest om een bevergang te dichten, welke daar onlangs
ontdekt is door muskusrattenvanger Johan van de Waterschappen
Gelderland. De gang zat ruim 6 meter in de voet van de dijk, in de
buurt van de Tien Geboden. Er is nu overleg met de Provincie om te
bekijken wat er verder gedaan moet worden. In ieder geval worden
vandaag nog de bosschages verwijderd en wordt nog besproken, of er gaas
langs het talud in de grond komt. zie de foto's  

 

 dscf2767

 

Lees verder...
12 oktober 2006

Opnieuw loos alarm De Refter in Ubbergen

 

dscf2174

Vanmorgen moest de brandweer van Ubbergen opnieuw uitrukken voor een
brandalarm in  het mounumentale gebouw De Refter in Ubbergen. Deze keer bleek iemand een
brandmelder geactiveerd te hebben door het inslaan van het ruitje. Helaas wist niemand wie het gedaan had.

 

12 oktober 2006

Afbraak Donjon begonnen

 De steigerbouwers zijn al enkele dagen druk in de weer om een einde te maken aan het "leven van de Donjon" in het Valkhofpark te Nijmegen. Duizenden bezoekers hebben de afgelopen 1 1/2 jaar de toren beklommen en nog meer mensen hebben genoten van het gezicht op de toren in het park. Binnenkort zal er niets meer van te zien zijn. Zie de foto's  

dscf2193

 

Lees verder...