18 maart 2007

Aftrap brandweerjubileum Millingen aan de Rijn.

 Zondagmiddag vond de aftrap van de jubileumviering van het 150 jarig bestaan van de Millingse brandweer plaats in Hotel het Millings Centrum te Millingen aan de Rijn. Alle  nog in leven zijnde burgemeesters uit deze tijd (of hun weduwen)  waren uitgenodigd om getuige te zijn van de presentatie van het boek "150 jaar Brandweer Millingen (aan de Rijn) ".  Dit door oud brandweercommandant Wim Megens, in samenwerking met onder-commandant René Rieken,  gemaakte boek kon daar uitgereikt worden aan de oud-(waarnemend) burgemeesters Grienberger, van Gils, Lichtenberg, Prick, Tettero en de huidige burgemeester Annemiek Vermeulen, alsmede aan mevrouw Hermsen. Oud-Burgemeester Thea de Roos en mevrouw Lukkassen konden door omstandigheden niet aanwezig zijn en krijgen de boeken thuis uitgereikt. zie de foto's   dscf2384

De ‘ rode haan' in anderhalve eeuw  (Bron: De Gelderlander)
Anderhalve eeuw Millingse brandweer in boekvorm gebundeld.


door Hans Peeters

MILLINGEN AAN DE RIJN – Het was de tijd dat verongelukte chauffeurs nog met een ijzerzaag uit de stoel werden gezaagd. En als de brand­weerwagen iets te schuin door de bocht vloog, dan wilden de deu­ren wel eens openklappen, en bun­gelden de blusslangen buiten­boord.
Oud-brandweermanWim Megens schreef een boek over de 150-jarige geschiedenis van de vrijwillige brandweer in Millingen aan de Rijn. Kiekjes uit de oude doos en verslagen van brandende huizen geven een indringend beeld van hoe Millingen door de jaren heen ‘de rode haan' te lijf ging.
De oud- gemeentesecretaris van het Rijndorp kon voor het bijna 200 pagina's tellende boek dank­baar putten uit zijn geheugen, want Megens was van 1968 tot 1983 commandant van het Milling­se korps.
De vele scheepsbranden op de Rijn staan de inmiddels 63- jarige brandweerveteraan nog vers in het geheugen gegrift. „ Scheepsbran­den met dodelijke slachtoffers, dat grijpt diep in voor een hulpverle­ner."
Megens volgt de ontwikkelingen in het brandweerwezen nog steeds op de voet. En, jazeker, de hulpverlening is zijns inziens in vergelijking met veertig jaar ge­leden enorm geprofessionaliseerd. „Maar er wordt tegenwoordig wel heel veel gevergd van een brand­weerman. Er wordt extreem veel tijd besteed aan opleidingen. Het is écht een vak geworden Alles is geregeld in protocollen. Er hoeft maar iets mis te gaan, en je hebt de poppen aan het dansen. Maar een calamiteit is een calamiteit. Je kunt nu eenmaal niet alles voor­zien."
In de anderhalf jaar dat Megens druk was om de historie van het Millingse korps uit te diepen, sprak hij met tientallen oud-vrij­willigers.
En zonder dorpshistoricus Wil Oteman had hij de titatenklus nooit geklaard.
„Met een pilsje onder elkaar hoor­de ik van m'n oude maten prachti­ge verhalen over het vak. Ik heb die verhalen opgetekend, en ze liggen nu vast voor de eeuwig­heid."
Oud-commandant Alfred Wels van de brandweer in het grens­dorp Rindern schreef als gastau­teur een hoofdstuk over zijn korps en de vruchtbare samenwerking met Millingen
Het boek 150 jaar brandweer Millin­gen aan de Rijn is vanaf 29 maart voor 15 euro te koop bij Electro Hansen en bij slagerij Kees van der Velden.