20 juni 2018

Subsidie erfgoedprojecten gemeente Berg en Dal

Het college van de gemeente Berg en Dal heeft besloten een subsidie toe te kennen aan zes erfgoedprojecten. Deze projecten bestaan uit heel diverse erfgoedactiviteiten in verschillende dorpen in onze gemeente. Het zijn initiatieven die vanuit de inwoners(groeperingen) zijn opgestart. Diverse stichtingen en verenigingen op het gebied van Erfgoed, verenigd in het zogenoemde Erfgoedberaad, hebben de erfgoedprojecten voorgedragen. Wethouder Annelies Visser is enthousiast: “Met deze mooie projecten wordt weer een stuk van onze eigen geschiedenis zichtbaar. Ervaren hoe vorige generaties geleefd hebben is erg belangrijk voor onze identiteit en die van de volgende generaties.” Het gaat om de volgende initiatieven: Afbraak en herbouw droogloods Jonkmanshof. Initiatiefnemer: Stichting Van Steen en Natuur; Historische film Millingen 1950, Initiatiefnemers: Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek; Plaquette met tekst uit 1925 van zusters Carolus Borromeus, Initiatiefnemer: Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek; Herstel historische graven RK Kerkhof aan de Kloosterstraat te Groesbeek, Initiatiefnemer: Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek ; Erfgoedmarkt of Historische Markt te Berg en Dal, Initiatiefnemer: Stichting Heemkunde Berg en Dal; Herstel Atrium en Romeinse tuin Museumpark Orientalis, Initiatiefnemer: Werkgroep. Op de foto de droogloods bij Jonkmanshof.

5 januari 2018

Geen subsidie voor koor “Encore”

Het koor “Encore” krijgt geen subsidie van de gemeente Berg en Dal. Een aanvraag is afgewezen omdat het koor een kerkelijk zangkoor is. Het punt is dat alleen niet-kerkelijke zangverenigingen een subsidie kunnen krijgen. Dit staat in de “Nadere regeling amateurkunst Berg en Dal”. De subsidie zou overigens € 1500,- zijn. Dat is een vastgesteld bedrag. Encore heeft begrip voor de afwijzing, maar vindt het wel jammer. Het koor is namelijk bezig om zich breder in te zetten en meer naar buiten te treden. Burgemeester en wethouders hebben de dames een kleine tip meegegeven: “We hebben ze als suggestie meegegeven om te bekijken of ze een eigen stichting/vereniging kunnen worden. Daar kunnen ze subsidie voor krijgen”, is de uitleg.