20 juni 2018

Subsidie erfgoedprojecten gemeente Berg en Dal

Het college van de gemeente Berg en Dal heeft besloten een subsidie toe te kennen aan zes erfgoedprojecten. Deze projecten bestaan uit heel diverse erfgoedactiviteiten in verschillende dorpen in onze gemeente. Het zijn initiatieven die vanuit de inwoners(groeperingen) zijn opgestart. Diverse stichtingen en verenigingen op het gebied van Erfgoed, verenigd in het zogenoemde Erfgoedberaad, hebben de erfgoedprojecten voorgedragen. Wethouder Annelies Visser is enthousiast: “Met deze mooie projecten wordt weer een stuk van onze eigen geschiedenis zichtbaar. Ervaren hoe vorige generaties geleefd hebben is erg belangrijk voor onze identiteit en die van de volgende generaties.” Het gaat om de volgende initiatieven: Afbraak en herbouw droogloods Jonkmanshof. Initiatiefnemer: Stichting Van Steen en Natuur; Historische film Millingen 1950, Initiatiefnemers: Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek; Plaquette met tekst uit 1925 van zusters Carolus Borromeus, Initiatiefnemer: Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek; Herstel historische graven RK Kerkhof aan de Kloosterstraat te Groesbeek, Initiatiefnemer: Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek ; Erfgoedmarkt of Historische Markt te Berg en Dal, Initiatiefnemer: Stichting Heemkunde Berg en Dal; Herstel Atrium en Romeinse tuin Museumpark Orientalis, Initiatiefnemer: Werkgroep. Op de foto de droogloods bij Jonkmanshof.