5 januari 2018

Geen subsidie voor koor “Encore”

Het koor “Encore” krijgt geen subsidie van de gemeente Berg en Dal. Een aanvraag is afgewezen omdat het koor een kerkelijk zangkoor is. Het punt is dat alleen niet-kerkelijke zangverenigingen een subsidie kunnen krijgen. Dit staat in de “Nadere regeling amateurkunst Berg en Dal”. De subsidie zou overigens € 1500,- zijn. Dat is een vastgesteld bedrag. Encore heeft begrip voor de afwijzing, maar vindt het wel jammer. Het koor is namelijk bezig om zich breder in te zetten en meer naar buiten te treden. Burgemeester en wethouders hebben de dames een kleine tip meegegeven: “We hebben ze als suggestie meegegeven om te bekijken of ze een eigen stichting/vereniging kunnen worden. Daar kunnen ze subsidie voor krijgen”, is de uitleg.