7 oktober 2020

Bewoners dachten mee over het nieuwe Reiner van Ooiplein: het hart van de Ooij

Een van de zalen waarin de bezoekers mee konden denken over het nieuwe plein.

Dinsdag 6 oktober konden bewoners meepraten tijdens een dorpsavond over de herinrichting van het Reiner van Ooiplein in dorpshuis de Sprong te Ooij. Er waren verschillende scenario’s voor een nieuw Reiner van Ooiplein uitgewerkt. De organisatie wilde graag horen wat de belangstellenden  ervan vonden en welke tips er nog zijn voor het ontwerp. Men wil dat het Reiner van Ooiplein een plein wordt waar alle inwoners van Ooij trots op zijn! Een plein waar het fijn is om te komen, elkaar te treffen op een gewone zaterdag of tijdens de kermis én dat er gezellig en groen uitziet.  I.v.m. de Corona waren de bezoekers verdeeld in twee groepen en verdeeld over twee zalen. In de ruimtes stonden displays waarop ontwerpschetsen van het nieuwe plein te zien waren. Er waren 4 plannen gemaakt t.w de Dorpsbrink, het groene Dorpsplein, de Landweg en het Veld.  Vanuit de werkgroep waren er mensen aanwezig om samen met mensen van de gemeente een toelichting te geven. De herinrichting is een initiatief van de “Dorpsagenda Ooij”. Op de dorpsagenda Ooij staat o.a. het vernieuwen van het Reiner van Ooiplein. Een werkgroep met inwoners wil zich hiervoor inzetten. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om een nieuw ontwerp te maken voor het plein. De gemeente vindt het belangrijk dat er een ontwerp komt waar de inwoners van Ooij blij mee zijn. Daarom werken ze met elkaar samen. Maar tot een echte keuze kwam het deze avond niet. Die wordt later bekend gemaakt. zie de foto’s.

21 september 2020

Denk mee over het nieuwe Reiner van Ooiplein: het hart van de Ooij

Beste inwoner van Ooij, Graag nodigen wij jullie uit voor een dorpsavond over de herinrichting van het Reiner van Ooiplein.

Wanneer?          Dinsdag 6 oktober 2020

Hoe laat?           Tussen 20.00 en 21.00 uur

Waar?               Dorpshuis de Sprong in Ooij. 

Wat willen we aan jullie presenteren? Er zijn verschillende scenario’s voor een nieuw Reiner van Ooiplein uitgewerkt. Dit willen we graag laten zien. We horen graag wat jullie ervan vinden en welke tips er nog zijn voor het ontwerp. We willen dat het Reiner van Ooiplein een plein wordt waar alle inwoners van Ooij trots op zijn! Een plein waar het fijn is om te komen, elkaar te treffen op een gewone zaterdag of tijdens de kermis én dat er gezellig en groen uitziet. Hoe gaan we om met de coronamaatregelen? In verband met corona kunnen we geen grote groepen mensen tegelijk ontvangen. We werken daarom met groepen van max. 20 personen per ruimte en hebben twee ruimtes in de Sprong gereserveerd. Elke groep heeft ca. een uur de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over het ontwerp. In de ruimtes staan displays waarop ontwerpschetsen van het nieuwe plein te zien zijn. Vanuit de werkgroep zijn er mensen aanwezig om een toelichting te geven. We gaan die avond graag met jullie in gesprek. We werken met aanmeldingen. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar dorpsagenda.ooij@gmail.com (met hierin: naam, adres, telefoonnummer en aantal deelnemers) of een ingevuld antwoordkaartje bij de Spar af te geven. Als er zich meer dan 40 mensen aanmelden wordt een tweede dorpsavond georganiseerd. In welke groep je dan zit hoor je van ons. We werken samen. Op de dorpsagenda Ooij staat o.a. het vernieuwen van het Reiner van Ooiplein. Een werkgroep met inwoners wil zich hiervoor inzetten. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om een nieuw ontwerp te maken voor het plein. De gemeente vindt het belangrijk dat er een ontwerp komt waar de inwoners van Ooij blij mee zijn. Daarom werken we met elkaar samen. Voor het aanmelden en het stellen van vragen kun je contact opnemen door een email te sturen naar dorpsagenda.ooij@gmail.com. Graag tot dinsdag 6 oktober. Hartelijke groet, Werkgroep Reiner van Ooiplein, Emile, Dave, Linda, Vincent, Matthijs, Berthilda, Theo, Jelle, Pieter, Petra 

ANTWOORDSTROOK:

 

Naam:___________________________                  Adres:______________________________ Mailadres:_______________________________ Telefoon:____________________________ Ik wil me graag met ______ personen aanmelden voor de dorpsavond. Als er meer gegadigden zijn dan dat er plaats is ontvang ik graag een uitnodiging voor de tweede dorpsavond. Antwoordstrook graag inleveren bij de Spar.

5 januari 2019

Kerstbomen in Ooij

Kerstbomen op het Reiner van Ooiplein.

Ofschoon de gemeente Berg en Dal voor het dorp Ooij twee verzamelpunten heeft aangewezen ( Pr. Bernardstraat op het gazon tegenover nr. 10 en de Koningin Wilhelminastraat tegenover nrs. 18-22 ) hebben diverse inwoners toch maar weer gekozen voor de plek waar ze vorig jaar ook werden ingezameld, het Reiner van Ooiplein in Ooij, tegenover de Spar Looijschelder. Waarschijnlijk zullen ze daar ook wel door de gemeente worden opgehaald. Zie voor alle verzamelpunten in de gemeente Berg en Dal: verzamelpunten kerstbomen Berg en Dal.