8 september 2021

Bewonersinspraak Reiner van Ooiplein in Ooij.

Dinsdagavond om 20.00 uur werd in dorpshuis De Sprong het vernieuwde ontwerp voor het Reiner van Ooiplein gepresenteerd. Er waren iets meer dan 50 belangstellenden. Deze avond is het vervolg op de bijeenkomst van 6 oktober vorig jaar. Er is gekozen voor een groener dorpshart. Het plein krijgt meer bomen, bloemen en gras en de Julianalaan loopt met een flauwe – snelheidsremmende – bocht over het plein. Parkeergelegenheid blijft nagenoeg gelijk aan wat er nu is. Bijzonder is, dat de vijver (‘het Eendengat’) nu duidelijk in het ontwerp is opgenomen. Er lopen onderhandelingen met het Waterschap (eigenaar van de vijver) om het gedeelte dicht bij café De Vink te dempen en het grasveld geschikt te maken voor het plaatsen van een (schutters)tent en voor recreatie. Er waren zeker kritische vragen, maar de meesten waren positief over het ontwerp. Geplande startdatum is najaar 2022. De presentatie van het ontwerp en de reacties van bewoners zijn gefilmd. Belangstellenden die deze avond hebben gemist of willen terugkijken, kunnen dat doen op www.samenbergendal.nl. Daar verschijnt binnenkort de reportage. Bovendien kun je op deze website nog een reactie geven en/of vragen stellen over het ontwerp. Architectenbureau Poelmans Reesink zal samen met de werkgroep de vragen en opmerkingen op de website beantwoorden.