21 september 2020

Denk mee over het nieuwe Reiner van Ooiplein: het hart van de Ooij

Beste inwoner van Ooij, Graag nodigen wij jullie uit voor een dorpsavond over de herinrichting van het Reiner van Ooiplein.

Wanneer?          Dinsdag 6 oktober 2020

Hoe laat?           Tussen 20.00 en 21.00 uur

Waar?               Dorpshuis de Sprong in Ooij. 

Wat willen we aan jullie presenteren? Er zijn verschillende scenario’s voor een nieuw Reiner van Ooiplein uitgewerkt. Dit willen we graag laten zien. We horen graag wat jullie ervan vinden en welke tips er nog zijn voor het ontwerp. We willen dat het Reiner van Ooiplein een plein wordt waar alle inwoners van Ooij trots op zijn! Een plein waar het fijn is om te komen, elkaar te treffen op een gewone zaterdag of tijdens de kermis én dat er gezellig en groen uitziet. Hoe gaan we om met de coronamaatregelen? In verband met corona kunnen we geen grote groepen mensen tegelijk ontvangen. We werken daarom met groepen van max. 20 personen per ruimte en hebben twee ruimtes in de Sprong gereserveerd. Elke groep heeft ca. een uur de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over het ontwerp. In de ruimtes staan displays waarop ontwerpschetsen van het nieuwe plein te zien zijn. Vanuit de werkgroep zijn er mensen aanwezig om een toelichting te geven. We gaan die avond graag met jullie in gesprek. We werken met aanmeldingen. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar dorpsagenda.ooij@gmail.com (met hierin: naam, adres, telefoonnummer en aantal deelnemers) of een ingevuld antwoordkaartje bij de Spar af te geven. Als er zich meer dan 40 mensen aanmelden wordt een tweede dorpsavond georganiseerd. In welke groep je dan zit hoor je van ons. We werken samen. Op de dorpsagenda Ooij staat o.a. het vernieuwen van het Reiner van Ooiplein. Een werkgroep met inwoners wil zich hiervoor inzetten. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om een nieuw ontwerp te maken voor het plein. De gemeente vindt het belangrijk dat er een ontwerp komt waar de inwoners van Ooij blij mee zijn. Daarom werken we met elkaar samen. Voor het aanmelden en het stellen van vragen kun je contact opnemen door een email te sturen naar dorpsagenda.ooij@gmail.com. Graag tot dinsdag 6 oktober. Hartelijke groet, Werkgroep Reiner van Ooiplein, Emile, Dave, Linda, Vincent, Matthijs, Berthilda, Theo, Jelle, Pieter, Petra 

ANTWOORDSTROOK:

 

Naam:___________________________                  Adres:______________________________ Mailadres:_______________________________ Telefoon:____________________________ Ik wil me graag met ______ personen aanmelden voor de dorpsavond. Als er meer gegadigden zijn dan dat er plaats is ontvang ik graag een uitnodiging voor de tweede dorpsavond. Antwoordstrook graag inleveren bij de Spar.