13 oktober 2021

Overeenkomst herontwikkeling winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen.

Bij de brand in 2017.

Op dinsdag 12 oktober is de overeenkomst voor de herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof tussen Dornick B.V. en de gemeente vastgesteld. Het plan omvat de bouw een nieuw centrum met daarboven maximaal 119 levensloopgeschikte, voornamelijk middeldure, huurwoningen. Het winkelaanbod zal bestaan uit één moderne supermarkt en verschillende andere winkels en horeca. Ook maakt een gezondheidscentrum en apotheek onderdeel van het plan uit. Winkelcentrum Weezenhof werd in april 2017 grotendeels verwoest door een brand. Dornick B.V. heeft een plan ontwikkeld voor de herbouw van winkelcentrum Weezenhof. Wethouder Vergunst: ”Ik ben blij dat we deze stap nu gezet hebben. Dit brengt de herbouw van het winkelcentrum Weezenhof dichter bij en kunnen de voorzieningen weer op orde gebracht worden voor de toekomst. De woningen die gebouwd gaan worden zijn een waardevolle toevoeging aan de Weezenhof. Nu de overeenkomst is vastgesteld , wordt het plan verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en start de gemeente met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Dornick B.V. zal in samenwerking met de gemeente op korte termijn een inloopavond organiseren waarop zij het plan presenteren.
 

26 augustus 2021

Presentatie plan Reiner van Ooiplein: het hart van de Ooij

Bij de presentatie van de dorpsagenda (archieffoto)

Beste inwoner van Ooij. Graag nodigen wij jullie uit voor een dorpsavond over de herinrichting van het Reiner van Ooiplein. Wanneer? Dinsdag 7 september 2021; Hoe laat? Tussen 20.00 en 21.00 uur; Waar? Dorpshuis de Sprong in Ooij. Wat willen we aan jullie presenteren? Het scenario dat bij de bijeenkomst van 6-10-2020 het meest favoriet was is verder uitgewerkt. Dit willen we graag aan u presenteren. We willen dat het Reiner van Ooiplein een plein wordt waar alle inwoners van Ooij trots op zijn! Een plein waar het fijn is om te komen, elkaar te treffen op een gewone zaterdag of tijdens de kermis én dat er gezellig en groen uitziet. Vanuit de werkgroep zijn er mensen aanwezig om een toelichting te geven. Hoe gaan we om met de coronamaatregelen? We houden ons aan de op dat moment geldende maatregelen rondom corona. We werken wel met aanmeldingen. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar dorpsagenda.ooij@gmail.com (met hierin: naam, adres, telefoonnummer en aantal deelnemers) of een ingevuld antwoordkaartje bij de Spar af te geven. Op de Dorpsagenda Ooij staat het vernieuwen van het Reiner van Ooiplein. Een werkgroep met inwoners heeft zich hiervoor ingezet. Samen met de ondernemers, gemeente, Forte Welzijn en landschapsarchitectenbureau Poelmans Reesink hebben we alle input verwerkt tot dit plan. Voor het aanmelden en het stellen van vragen kun je contact opnemen door een email te sturen naar dorpsagenda.ooij@gmail.com. Graag tot ziens op dinsdag 7 september 2021. Na afloop van de avond zijn de plannen ook te zien via www.samenbergendal.nl. Hartelijke groet, Werkgroep Reiner van Ooiplein, Emile, Dave, Linda, Vincent, Matthijs, Peter, Ingrid, Berthilda, Theo, Jelle, Pieter, Petra. zie de antwoordstrook hieronder.

Lees verder...
21 september 2020

Denk mee over het nieuwe Reiner van Ooiplein: het hart van de Ooij

Beste inwoner van Ooij, Graag nodigen wij jullie uit voor een dorpsavond over de herinrichting van het Reiner van Ooiplein.

Wanneer?          Dinsdag 6 oktober 2020

Hoe laat?           Tussen 20.00 en 21.00 uur

Waar?               Dorpshuis de Sprong in Ooij. 

Wat willen we aan jullie presenteren? Er zijn verschillende scenario’s voor een nieuw Reiner van Ooiplein uitgewerkt. Dit willen we graag laten zien. We horen graag wat jullie ervan vinden en welke tips er nog zijn voor het ontwerp. We willen dat het Reiner van Ooiplein een plein wordt waar alle inwoners van Ooij trots op zijn! Een plein waar het fijn is om te komen, elkaar te treffen op een gewone zaterdag of tijdens de kermis én dat er gezellig en groen uitziet. Hoe gaan we om met de coronamaatregelen? In verband met corona kunnen we geen grote groepen mensen tegelijk ontvangen. We werken daarom met groepen van max. 20 personen per ruimte en hebben twee ruimtes in de Sprong gereserveerd. Elke groep heeft ca. een uur de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over het ontwerp. In de ruimtes staan displays waarop ontwerpschetsen van het nieuwe plein te zien zijn. Vanuit de werkgroep zijn er mensen aanwezig om een toelichting te geven. We gaan die avond graag met jullie in gesprek. We werken met aanmeldingen. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar dorpsagenda.ooij@gmail.com (met hierin: naam, adres, telefoonnummer en aantal deelnemers) of een ingevuld antwoordkaartje bij de Spar af te geven. Als er zich meer dan 40 mensen aanmelden wordt een tweede dorpsavond georganiseerd. In welke groep je dan zit hoor je van ons. We werken samen. Op de dorpsagenda Ooij staat o.a. het vernieuwen van het Reiner van Ooiplein. Een werkgroep met inwoners wil zich hiervoor inzetten. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om een nieuw ontwerp te maken voor het plein. De gemeente vindt het belangrijk dat er een ontwerp komt waar de inwoners van Ooij blij mee zijn. Daarom werken we met elkaar samen. Voor het aanmelden en het stellen van vragen kun je contact opnemen door een email te sturen naar dorpsagenda.ooij@gmail.com. Graag tot dinsdag 6 oktober. Hartelijke groet, Werkgroep Reiner van Ooiplein, Emile, Dave, Linda, Vincent, Matthijs, Berthilda, Theo, Jelle, Pieter, Petra 

ANTWOORDSTROOK:

 

Naam:___________________________                  Adres:______________________________ Mailadres:_______________________________ Telefoon:____________________________ Ik wil me graag met ______ personen aanmelden voor de dorpsavond. Als er meer gegadigden zijn dan dat er plaats is ontvang ik graag een uitnodiging voor de tweede dorpsavond. Antwoordstrook graag inleveren bij de Spar.

12 september 2020

Oplevering heringerichte Molenkolk in Millingen aan de Rijn.

Op vrijdag 11 september vond de officiële oplevering plaats van de heringerichte Molenkolk in Millingen aan de Rijn. Op initiatief van Koninklijke Hengelsportvereniging De Zeelt is er de laatste tijd hard gewerkt om van de Molenkolk een mooi viswater te maken waar jong en oud (met vispas) kunnen gaan vissen. Vanuit Café ’t Fuske vertrokken bestuur en genodigden per fiets, beschikbaar gesteld door Meij Tweewielers, naar de Molenkolk waar de officiële openingshandeling werd verricht. Voorzitter Emil Schmitjes, het oudste lid Wim Megens en wethouder Sylvia Fleuren openden daartoe de slagboom. Vertegenwoordigers van Sportvisserij Nederland en de Hengelsportfederatie Midden Nederland onthulden het toegangsbord. Leerlingen van basisschool St. Martinus waren al druk bezig met het vissen. Mede door corona is de sportvisserij ook bij de jeugd in de belangstelling gekomen, hetgeen ook landelijk een trend is. Als surprise mochten de kinderen de door HSV de Zeelt beschikbare hengels behouden. Foto’s: Erik Hell (BD1 Media)

1 juni 2017

Herinrichting plek oorlogsmonument Millingen

De gemeente Berg en Dal heeft besloten de plek rond het oorlogsmonument in Millingen aan de Rijn te herinrichten. Dit is de uitkomst van een gemeentelijke inventarisatie naar de (on)mogelijkheden van (herdenkingen rond) dit monument. Tijdens de dodenherdenking de afgelopen jaren bleek de ruimte rond het monument voor het Kulturhus te beperkt om alle belangstellenden een goede plek te bieden. De gemeente heeft daarom geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om de huidige locatie aan te passen. Ook is bekeken of het mogelijk en/of wenselijk zou zijn het monument te verplaatsen. Om tot een besluit te komen heeft de gemeente onder meer gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen. Daaronder Millingenaar Jan Wassink en de ontwerper van het monument, Rien Gesthuizen. Ook zijn verschillende binnengekomen schriftelijke reacties en suggesties meegenomen in het besluit. Uiteindelijk is ervoor gekozen om op de huidige locatie permanent meer ruimte rondom monument te creëren, zoals rond de herdenking van 4 mei jl. al het geval was. Deze tijdelijke aanpassing wordt nu een blijvende aanpassing, zodat dat er voldoende plaats is voor alle belangstellenden. De gemeente zal nog enkele kleine aanpassingen uitvoeren, zoals het bijsnoeien van beplanting. De gemeente doet hiermee zoveel mogelijk recht aan wensen die leven bij betrokkenen. De ontwerper, Rien Gesthuizen, heeft aangegeven content te zijn met de gekozen oplossing. Wethouder Alex ten Westeneind: “We zijn blij met de betrokkenheid van de Millingenaren bij dit monument en de gevallenen. Deze herinrichting kan op veel draagvlak rekenen en zorgt ervoor dat voortaan alle belangstellenden waardig kunnen herdenken.”