1 juni 2017

Herinrichting plek oorlogsmonument Millingen

De gemeente Berg en Dal heeft besloten de plek rond het oorlogsmonument in Millingen aan de Rijn te herinrichten. Dit is de uitkomst van een gemeentelijke inventarisatie naar de (on)mogelijkheden van (herdenkingen rond) dit monument. Tijdens de dodenherdenking de afgelopen jaren bleek de ruimte rond het monument voor het Kulturhus te beperkt om alle belangstellenden een goede plek te bieden. De gemeente heeft daarom geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om de huidige locatie aan te passen. Ook is bekeken of het mogelijk en/of wenselijk zou zijn het monument te verplaatsen. Om tot een besluit te komen heeft de gemeente onder meer gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen. Daaronder Millingenaar Jan Wassink en de ontwerper van het monument, Rien Gesthuizen. Ook zijn verschillende binnengekomen schriftelijke reacties en suggesties meegenomen in het besluit. Uiteindelijk is ervoor gekozen om op de huidige locatie permanent meer ruimte rondom monument te creëren, zoals rond de herdenking van 4 mei jl. al het geval was. Deze tijdelijke aanpassing wordt nu een blijvende aanpassing, zodat dat er voldoende plaats is voor alle belangstellenden. De gemeente zal nog enkele kleine aanpassingen uitvoeren, zoals het bijsnoeien van beplanting. De gemeente doet hiermee zoveel mogelijk recht aan wensen die leven bij betrokkenen. De ontwerper, Rien Gesthuizen, heeft aangegeven content te zijn met de gekozen oplossing. Wethouder Alex ten Westeneind: “We zijn blij met de betrokkenheid van de Millingenaren bij dit monument en de gevallenen. Deze herinrichting kan op veel draagvlak rekenen en zorgt ervoor dat voortaan alle belangstellenden waardig kunnen herdenken.”