31 mei 2017

Dam in Millingerwaard geopend door de staatssecretaris.

Woensdagmorgen, 31 mei,  is door staatssecretaris Martijn van Dam een opening in de dam, welke voorheen naar de steenfabriek Kekerdom, bedrijf de Beijer, liep,  gemaakt waardoor de Waal vrij de Millingerwaard in kan stromen.  Dit gebeurde door staatssecretaris Martijn van Dam . Mr. Pieter van Vollenhoven, die eigenlijk het infopaneel zou onthullen en het startsein zou geven, kon er helaas niet bij zijn. Wel waren aanwezig deltacommissaris drs. Wim Kuijken, gedeputeerde Gelderland Josan Meijers, de burgemeester van Berg en Dal, Mark Slinkman, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland Nelly Kalfs en directeur Staatsbosbeheer ir. Sylvo Thijsen. zie de foto’s  deel 1;  deel 2   zie artikel de Gelderlander.

Persbericht: Woensdag 31 mei bereikt de waterveiligheid van de Waal én de natuurontwikkeling ten oosten van Nijmegen een mijlpaal. Die dag zal op een teken van prof. Mr. Pieter van Vollenhoven  een graafmachine een grote dam bij de Waal doorbreken. Hierdoor stroomt rivierwater via een nieuw gegraven drie kilometer lange stroombaangeul het natuurgebied Millingerwaard in. De wilde riviernatuur is hier van ongekende internationale kwaliteit, met een soortenrijkdom die enorm toeneemt, zowel op het land als in het water. Ook zijn er vijf kwelgeulen gegraven. Die zorgen niet alleen voor bijzondere kwelnatuur, maar stromen mee met de rivier als het water hoog staat, net als de stroombaangeul. Zo kan de Waal aan het begin van de Nederlandse delta het extra wateraanbod snel afvoeren. Bij hoogwater daalt hierdoor de waterstand in de Waal met maar liefst zes centimeter. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland werken intensief samen om hier riviernatuur en maatschappelijke opgaven als waterveiligheid en klimaatverandering hand in hand te laten gaan. Daarnaast wordt met de opbrengst van de afgegraven grond het project ook nog eens deels gefinancierd. Ook bijzonder is dat een grote zand- en grindfabriek uit het gebied is geplaatst.

De Millingerwaard is onderdeel van natuurgebied de Gelderse Poort van Staatsbosbeheer, dat loopt van de Duitse grens tot iets voorbij Nijmegen. Het is een icoon van Nederlandse riviernatuur. Hier kreeg een kwart eeuw geleden – als een van de eerste in Nederland – herstel van riviernatuur buitendijks vorm. Toen groeide hier nog maïs en graasde er melkvee. Nu zijn er rivierduinen en moerasbossen en leven er kuddes wilde paarden, bevers en otters. Het kwelwater is zo helder dat Staatsbosbeheer er snorkelexcursies gaat geven. 

Voor meer informatie zie: http://millingerwaard.staatsbosbeheer.nl