15 maart 2019

Oplevering werk Kastanjedal en uitreiking editie Mooi Gelderland.

Margot Ribberink en Annelies Visser met de kabouters

Vrijdagmorgen was wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal aanwezig bij de oplevering van het project ‘Erosiebestrijding Kastanjedal’ op het landgoed Heerlijkheid Beek in Beek-Ubbergen. Dit landgoed is eigendom van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK).

Het GLK heeft afgelopen najaar maatregelen getroffen in het populaire wandelgebied Kastanjedal, dat onderdeel is van de stuwwal in Beek-Ubbergen. De maatregelen moeten voorkomen dat hoosbuien nog langer schade veroorzaken door erosie van paden en verzanding van het kwetsbare bronnenbos. Zo is onder de bekende Kabouterboom een doorlatende keerwand geplaatst, die er voor zorgt dat het water wel doorstroomt maar dat de grond niet wegspoelt. Verloren stuwtjes zijn teruggebracht om de hydrologie te verbeteren en geleiden het water in het bos naar watervangers.

Meteoroloog Margot Ribberink verrichtte de opening en vertelde over de bijzondere natuur in de Heerlijkheid Beek en de bijzondere plant- en diersoorten die hier in en rond het natte gebied voorkomen. Margot zet zich met veel enthousiasme in voor klimaat, natuur en duurzaamheid. Als ambassadeur van Operatie Steenbreek Nijmegen stimuleert ze inwoners om versteende oppervlaktes in tuinen te vervangen door groen en andere waterdoorlatende materialen om wateroverlast bij hoosbuien te verminderen. Een onderwerp dat ook erg speelt in de gemeente Berg en Dal, bijvoorbeeld in Breedeweg.

Als openingshandeling werden in het natte gedeelte van het dal de plaggen van het zeldzame Goudveil teruggelegd. Dit bijzondere plantje, dat hier al jaren groeit in het schone ‘Beek’water was met het oog op de werkzaamheden uit voorzorg verwijderd. In de nabijheid van de beroemde Kabouterboom werd de speciale editie van het GLK Magazine Mooi Gelderland overhandigd door een groepje kaboutertjes. Deze feestelijke uitgave is omdat GLK in 2019 zich 90 jaar inzet voor het behoud van natuur, landgoederen en kastelen in onze provincie. zie de foto’s.

Lees verder...
29 april 2017

Woningen in voormalige spoorwegloods Ooysedijk opgeleverd.

De karakteristieke  oude witte spoorwegloods aan de Ooysedijk aan de rand van Nijmegen  en de Ooijpolder in het Ooyse Schependom is verbouwd en kreeg een nieuwe bestemming. In het pand zouden 7 woningen en een horecazaak komen.  Maar dat plan werd sterk verstoord omdat omwonenden protest aantekenden tegen een horecabestemming en dus moesten de plannen gewijzigd worden. Nu zijn in het horecagedeelte twee woningen gerealiseerd en dat leverde ook een vertraging in de aflevering op. In eerste instantie zouden de woningen in de tweede helft van 2015 opgeleverd worden maar intussen is het 2017 en onlangs zijn de 7 eerst geplande woningen opgeleverd en bewoond door de nieuwe bewoners. Achter het pand stonden nog een aantal gebouwen en hier zullen  5 atelierwoningen gebouwd worden. De afbraak van de bestaande bebouwing is deze week gestart.  zie de foto’s.  zie artikel in de Gelderlander 200517