19 december 2021

Vernielingen in Kastanjedal te Beek

Onbekenden hebben vernielingen gepleegd in het Kastanjedal te Beek. Zo werd een lantaarnpaal afgebroken, een paal met een bord omver gehaald en stond er graffiti  op het bankje.

17 juli 2020

Bruggetje in Kastanjedal weer aangepast.

Er wordt nog hard gewerkt aan de toegang naar het bruggetje.

Na de vele protesten in de afgelopen weken heeft Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) het bruggetje in het Kastanjedal in Beek aangepast. Het houtenbruggetje was onlangs vervangen door een stalen bruggetje, maar dat viel niet in goede aarde bij de omgeving. Het haalde, o.a. door een “inpakactie” van carnavalsvereniging Occupy uit Beek zelfs de landelijke pers. Daarop besloot Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) het bruggetje en haar omgeving weer aan te passen en deze week is men daar mee begonnen, door een idyllische, houten variant. Ook de trapleuningen zijn in oude glorie hersteld.

30 juni 2020

Carnavalsvereniging Occupy pakt Beekse bruggetje in.

Een aantal leden van CV Occupy op het bruggetje.

Leden van de Beekse carnavalsvereniging Occupy hebben dinsdagavond, in de stijl van Christo, maar hoofdzakelijk als een ludiek protest tegen het omstreden stalen bruggetje in het Beekse Kastanjedal, met pakpapier ingepakt. Aan beide zijden zijn bordjes geplaatst met de tekst:” Vaak is het om het even zei Christo bij leven. Soms treft lelijkheid ons geduld en dient het gedrocht worden omhuld…’ zie artikel de Gelderlander.

15 maart 2019

Oplevering werk Kastanjedal en uitreiking editie Mooi Gelderland.

Margot Ribberink en Annelies Visser met de kabouters

Vrijdagmorgen was wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal aanwezig bij de oplevering van het project ‘Erosiebestrijding Kastanjedal’ op het landgoed Heerlijkheid Beek in Beek-Ubbergen. Dit landgoed is eigendom van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK).

Het GLK heeft afgelopen najaar maatregelen getroffen in het populaire wandelgebied Kastanjedal, dat onderdeel is van de stuwwal in Beek-Ubbergen. De maatregelen moeten voorkomen dat hoosbuien nog langer schade veroorzaken door erosie van paden en verzanding van het kwetsbare bronnenbos. Zo is onder de bekende Kabouterboom een doorlatende keerwand geplaatst, die er voor zorgt dat het water wel doorstroomt maar dat de grond niet wegspoelt. Verloren stuwtjes zijn teruggebracht om de hydrologie te verbeteren en geleiden het water in het bos naar watervangers.

Meteoroloog Margot Ribberink verrichtte de opening en vertelde over de bijzondere natuur in de Heerlijkheid Beek en de bijzondere plant- en diersoorten die hier in en rond het natte gebied voorkomen. Margot zet zich met veel enthousiasme in voor klimaat, natuur en duurzaamheid. Als ambassadeur van Operatie Steenbreek Nijmegen stimuleert ze inwoners om versteende oppervlaktes in tuinen te vervangen door groen en andere waterdoorlatende materialen om wateroverlast bij hoosbuien te verminderen. Een onderwerp dat ook erg speelt in de gemeente Berg en Dal, bijvoorbeeld in Breedeweg.

Als openingshandeling werden in het natte gedeelte van het dal de plaggen van het zeldzame Goudveil teruggelegd. Dit bijzondere plantje, dat hier al jaren groeit in het schone ‘Beek’water was met het oog op de werkzaamheden uit voorzorg verwijderd. In de nabijheid van de beroemde Kabouterboom werd de speciale editie van het GLK Magazine Mooi Gelderland overhandigd door een groepje kaboutertjes. Deze feestelijke uitgave is omdat GLK in 2019 zich 90 jaar inzet voor het behoud van natuur, landgoederen en kastelen in onze provincie. zie de foto’s.

Lees verder...