16 augustus 2023

Indië herdenking in Stadhuis te Nijmegen.

Wethouder Alex ten Westeneind van de gemeente Berg en Dal legde een krans bij de Indië herdenking in Nijmegen.

Dinsdagavond 15 augustus vond  te Nijmegen de officiële Indië-herdenking plaats  van de Indische slachtoffers uit de perioden 1941-1945 en 1945-1949, georganiseerd door het Platform Indisch  Nijmegen en omgeving (PION). Een paar honderd mensen waren hierbij aanwezig, nog veel meer dan voorgaande jaren. Een deel van hen moest plaatst nemen in een naastgelegen zaal om het daar op afstand via een beeldscherm te volgen.  Op 15 augustus 1945 eindigde in Nederlands Indië officieel de WO II. Deze herdenking vond nu voor de achttiende keer plaats in de raadszaal van het Stadhuis van Nijmegen en werd o.a. bijgewoond door burgemeester Hubert Bruls  van Nijmegen, de burgemeesters of wethouders van Heumen,  Wijchen en Beuningen en wethouder Alex ten Westeneind van de gemeente Berg en Dal. Het thema was dit jaar “Roots en routes” . Onderzoeker Yvette Kopijn (Universiteit van Amsterdam) leidde de avond in en plaatste het thema in de historische en maatschappelijke context van toen en nu, daar en hier. Ze staat stil bij haar initiatief Tracing Your Roots (www.verhalenoverleven.org). De muzikale omlijsting werd verzorgd door het singer-songwriter trio Rob de Waal (frontman van de Rolero’s), Joop van Kesteren en Claudia van Trigt (van het duo Claudia y Manito). Kartini Slaats, Laura van den Vrijhoef, Oscar Ekkelboom en Timo Hübner vormen het nieuwe comité Indië-herdenking. Dit viertal heeft het stokje over  genomen van het vorige comité dat bestond uit Karen Portier, Gerda Lamers, Wim Hompe en Huub de Jonge. Steffie de Haan, Wendy de Haan en Laura van den Vrijhoef, deelnemers van Tracing Your Roots, vertelden over de zoektocht naar hun familiegeschiedenis, de gezamenlijke rootsreis die zij maakten naar Indonesië en de sporen van de oorlog die zij daarin tegenkwamen. De Nijmeegse familie Gentenaar-Sopacua, met Indisch-Molukse wortels, legden namens de verschillende generaties een generatiekrans. Kyra en Mena’ano vertelden wat dit voor hen betekende. Na de plechtigheid in de raadszaal werden op de binnenplaats, bij de Indië monumenten, kransen en bloemen gelegd, o.a. door wethouder Alex ten Westeneind van Berg en Dal, terwijl daar de Taptoe werd gespeeld door Henk Hubbers uit Ooij. De plechtigheid werd afgesloten met het gezamenlijk ten gehore brengen van het Wilhelmus. Aansluitend was er koffie en thee met spekkoek in de Schepenzaal van het stadhuis. zie de foto’s deel 1;  deel 2

16 augustus 2019

14e Indië herdenking in Nijmegen.

Kranslegging door wethouder vd Scheur van Berg en Dal

Woensdagavond vond  te Nijmegen de officiële Indië-herdenking plaats  van de Indische slachtoffers uit de perioden 1941-1945 en 1945-1949, georganiseerd door het Platform Indische  Nijmegen en omgeving (PION). Een paar honderd mensen waren hierbij aanwezig, nog meer dan vorig jaar.  Op 15 augustus 1945 eindigde in Nederlands Indië officieel de WO II. Deze herdenking vond nu voor de veertiende keer plaats in de raadszaal van het Stadhuis van Nijmegen en werd o.a. bijgewoond door burgemeester Hubert Bruls en oud-wethouder Ben van Hees van Nijmegen, de burgemeesters van Heumen en Beuningen en wethouder Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal. Het thema was dit jaar “Gedeelde ervaringen”, Japans-Indische nakomelingen en Nederlands-Indische krijgsgevangen in Japan. Muzikale medewerking werd verleend door het  koor “Surplus”.  Sprekers waren o.a. burgemeester Bruls (korte toespraak), en Humphrey de la Croix namens het bestuur van Pion. Thérèse ter Heide en Rob Schouten hielden een toespraak. Na de plechtigheid in de raadszaal werden op de binnenplaats, bij de Indië monumenten, kransen en bloemen gelegd, o.a. door wethouder Irma van de Scheur van Berg en Dal, terwijl daar de Taptoe werd gespeeld door Henk Hubbers uit Ooij. De plechtigheid werd afgesloten met het gezamenlijk ten gehore brengen van het Wilhelmus. Aansluitend was er koffie en thee met spekkoek in de Schepenzaal van het stadhuis. zie de foto’s

15 augustus 2018

13e Indië herdenking in Nijmegen.

Dinsdagavond vond  te Nijmegen de officiële Indië-herdenking plaats  van de Indische slachtoffers uit de perioden 1941-1945 en 1945-1949, georganiseerd door het Platform Indische  Nijmegen en omgeving (PION). Een paar honderd mensen waren hierbij aanwezig, nog meer dan vorig jaar.  Op 15 augustus 1945 eindigde in Nederlands Indië officieel de WO II. Deze herdenking vond nu voor de dertiende keer plaats in de raadszaal van het Stadhuis van Nijmegen en werd o.a. bijgewoond door burgemeester Hubert Bruls en oud-wethouder Ben van Hees van Nijmegen, de burgemeesters van Heumen,  Wijchen en Beuningen en wethouder Nelson Verheul van de gemeente Berg en Dal. Het thema was dit jaar “Gedeelde ervaringen” . Muzikale medewerking werd verleend door het  “Stemmenorkest”.  Sprekers waren o.a. burgemeester Bruls (welkomstwoord), Marie Alders als voorzitter van het Platform. De Indonesische planoloog, Ary Samsura, die aan de Radboud Universiteit is verbonden, haalde herinneringen op aan de lotgevallen van zijn verwanten in Indonesië en over de wijze waarop de onafhankelijkheid in zijn moederland wordt herdacht. ( vaak op z’n Nederlands) Laatste spreker was de Indonesische schrijver Reggie Baay. Hij stond stil bij wat de bezettingsjaren en de daarop volgende Indonesische onafhankelijkheidsstrijd voor zijn familieleden hebben betekend. Na de plechtigheid in de raadszaal werden op de binnenplaats, bij de Indië monumenten, kransen en bloemen gelegd, o.a. door wethouder Nelson Verheul van Berg en Dal, terwijl daar de Taptoe werd gespeeld door Henk Hubbers uit Ooij. De plechtigheid werd afgesloten met het gezamenlijk ten gehore brengen van het Wilhelmus. Aansluitend was er koffie en thee met spekkoek in de Schepenzaal van het stadhuis.

Lees verder...
15 augustus 2017

12e Indië herdenking in Nijmegen.

Maandagavond vond  te Nijmegen de officiële Indië-herdenking plaats  van de Indische slachtoffers uit de perioden 1941-1945 en 1945-1949, georganiseerd door het Platform Indische  Nijmegen en omgeving (PION). Een paar honderd mensen waren hierbij aanwezig.  Op 15 augustus 1945 eindigde in Nederlands Indië officieel de WO II. Deze herdenking vond nu voor de twaalfde keer plaats in de raadszaal van het Stadhuis van Nijmegen en werd o.a. bijgewoond door burgemeester Hubert Bruls en wethouder Ben van Hees van Nijmegen, de burgemeester van Heumen, wethouders  van Wijchen en Beuningen en wethouder Sjaak Thijssen van de gemeente Berg en Dal. Het thema was dit jaar “Spijtoptanten en achterblijvers” . Muzikale medewerking werd verleend door het  Salatiga Kwartet.  Sprekers waren o.a. burgemeester Bruls (welkomstwoord), Karen Portier, Vilan van de Loo en Hilda Breitkopf, die vertelde over de lotgevallen van haar familie, over wat er vooraf ging aan de gedwongen migratie en hoe het leven van de familie in Nederland verliep. Na de plechtigheid in de raadszaal werden op de binnenplaats, bij de Indië monumenten, kransen en bloemen gelegd, o.a. door wethouder Thijssen van Berg en Dal, terwijl daar de Taptoe werd gespeeld door Henk Hubbers uit Ooij. De plechtigheid werd afgesloten met het gezamenlijk ten gehore brengen van het Wilhelmus. Aansluitend was er koffie en thee in de Schepenzaal van het stadhuis.  zie de foto’s

15 augustus 2016

11e Indië herdenking in Nijmegen.

Zondagavond vond  te Nijmegen de officiële Indië-herdenking plaats  van de Indische slachtoffers uit de perioden 1941-1945 en 1945-1949, georganiseerd door het Platform Indische  Nijmegen en omgeving (PION). Een paar honderd mensen waren hierbij aanwezig.  Op 15 augustus 1945 eindigdein Nederlands Indië officieel de WO II. Deze herdenking vond nu voor de elfde keer plaats in de raadszaal van het Stadhuis van Nijmegen en werd o.a. bijgewoond door locoburgemeester Ben van Hees van Nijmegen,  wethouders  van Wijchen en Beuningen en wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal. Het thema was dit jaar “Gedeelde Ervaringen” . Muzikale medewerking werd verleend door het  Koor ” Canto Novio”, dat prachtige  liederen ten gehore bracht.  Gastsprekers waren o.a. locoburgemeester Ben van Hees (welkomstwoord),  Yvonne van Genugten en Kartini Slaats. Na de plechtigheid in de raadszaal werden op de binnenplaats, bij de Indië monumenten, kransen en bloemen gelegd, o.a. door wethouder Sylvia Fleuren van Berg en Dal, terwijl daar de Taptoe werd gespeeld door Henk Hubbers uit Ooij. De plechtigheid werd afgesloten met het gezamenlijk ten gehore brengen van het Wilhelmus. zie de foto’s

DSC_6300 Indie naam