31 juli 2020

De Remigiuskerk in Leuth raakt leeg

De beelden staan klaar voor transport in de ontmantelde kerk

Direct na het weekend dat de laatste mis in de Remigiuskerk in Leuth werd gehouden stond er al een vrachtauto uit Polen voor de deur om het kerkorgel naar Krakau in Polen te brengen en deze week werd het twee ton zware hoofdaltaar weg getakeld. En zo verdwijnt er steeds meer uit deze kerk, die inmiddels aan de erediensten ontrokken is.Het beeld van de H. Remigius is naar de kerk in Millingen. Maandag 3 augustus is de overdracht aan de nieuwe eigenaar, Ton Hendriks, die plannen heeft om in de kerk 15 appartementen te bouwen. Een van de altaren, het Maria-altaar, keert later terug. Dat krijgt, na aanpassing, een plekje in de Mariakapel die achter in de kerk in ieder geval de komende vijftien jaar nog in stand zal blijven. Ook worden de beelden weggehaald. Een paar beelden gaan naar de kerk in Millingen aan de Rijn, waar ook de beelden uit de Beekse Grote Bartholomaeuskerk, die al eerder dit jaar is gesloten en ook is verkocht aan Hendriks, heen zijn gegaan. Andere beelden worden opgeslagen in het bisschoppelijk depot in Heesch en weer anderen worden verkocht. Maria en Jozef gaan even naar Millingen, maar die komen terug naar de Mariakapel. Het schilderij van de H. Remigius blijft hangen in de Mariakapel. Buiten de ongeveer 15 verhuurappartementen die Ton Hendriks in de kerk wil maken, beschikt hij ook nog over 3 bouwkavels bij de kerk, welke hij wil gaan verkopen. zie de foto’s

12 juli 2020

Laatste Eucharistieviering in de H. Remigiuskerk te Leuth.

Pastoor Rudo Franken (l) en diaken Henk Nieuwenhuis

Zaterdagavond was de laatste Eucharistieviering in de H. Remigiuskerk te Leuth. De kerk wordt gesloten en alleen het voorste gedeelte is ingericht en blijft bestemd, als Mariakapel voor de vieringen. Deze “laatste viering” bestond uit twee delen, want i.v.m. het Coronagebeuren was de viering in twee delen gesplitst en minder groots dan gepland. ’s Middags om 16.00 uur was de eerste viering en om 19.00 uur de tweede.  Bij de eerste viering waren er ongeveer 60 belangstellenden in de kerk en ’s avonds ongeveer 40. Pastoor Rudo Franken en em. diaken Henk Nieuwenhuis waren de voorgangers. Deze laatste liet in in zijn toespraak de geschiedenis van de kerk passeren. Deze tekst is hieronder opgenomen.  Twee tenoren, Chung Ko en Paul Vink en organist  Cor van Wageningen zorgden voor  de muzikale omlijsting. Voor deze gelegenheid was de kerk nog voor een laatste schoongemaakt en feestelijk versierd. Achter in de kerk was een fototentoonstelling ingericht uit de 84-jarige historie van de Leuthse kerk. Zo was te zien dat het gebouw in de de oorlogswinter van 1944 en 1945 ernstig beschadigd raakte. De expositie achter in de kerk blijft staan tot eind juli. Alleen dinsdag 21 juli is hij gesloten. De kerk uit 1936 is verkocht aan de Nijmeegse vastgoedondernemer Ton Hendriks, die er appartementen in wil gaan vestigen. zie de foto’s deel 1;  deel 2.  zie het filmpje op BD1 van de middagviering.

13 maart 2020

Uitnodiging afscheid H. Remigiuskerk en nieuw begin.

Op zaterdag 18 april om 19.00 uur vindt in de H. Remigiuskerk aan het kerkplein te Leuth de laatste eucharistieviering plaats, waarin we afscheid nemen van dit kerkgebouw. Een gebouw dat voor velen een grote betekenis in hun leven heeft gehad. Muzikale medewerking aan deze viering geven het gemengd Remigiuskoor en het koor Les Alouettes, alsmede het gemengd koor uit Ooij. In deze viering wordt tevens de Mariakapel in gebruik genomen als gewijde ruimte die behouden blijft voor dagelijks gebed en een wekelijkse eucharistieviering op dinsdagavond. Op zondag 26 april worden de gelovigen van Leuth bijzonder welkom geheten in de Sint Antonius van Paduakerk te Millingen aan de Rijn, hoofdkerk van onze parochie Maria ten Hemelopneming. In de eucharistieviering om 11.00 uur zullen tekenen van herkenning van de Leuthse kerk, die zijn meegebracht, hier een mooie plek krijgen. Herkenning kan bijdragen aan een thuisgevoel. Voor beide gebeurtenissen wordt u, uw vereniging of een delegatie daarvan, van harte uitgenodigd. Namens het bestuur van de parochie Maria ten Hemelopneming, Comité afscheid H. Remigiuskerk. Voor de verkoop van de kerk lees hier onder

Lees verder...