19 september 2017

Onderzoek naar grenscorrecties tussen Nijmegen en Berg en Dal

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal
De gemeenten Nijmegen en Berg en Dal onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden voor enkele grenscorrecties tussen beide gemeenten. Op een aantal plaatsen loopt de grens nu onlogisch. De gemeenten onderzoeken of dit verbeterd kan worden. De grens loopt bijvoorbeeld door een parkeerplaats, maar ook dwars door een restaurant, een woonzorgcomplex en enkele (woon-)percelen. De gemeenten gaan de komende periode inventariseren wat de voor- en nadelen zijn van een wijziging van de gemeentegrens. Zo gaan beide gemeenten onder meer in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden over de eventuele gevolgen van zo’n grenscorrectie en om hun mening te horen. Zo’n correctie zou kunnen betekenen dat sommige woningen of percelen in een andere gemeente komt te liggen. De inwoners en eigenaren die hier mee te maken kunnen krijgen worden binnenkort uitgenodigd voor dit gesprek.

Lees verder...
15 februari 2017

200 jaar Koninkrijk Leuth en Kekerdom

Op 1 maart 1817 werden, door grenscorrecties, Leuth en Kekerdom Nederlands. Op zaterdag 4 maart wordt uitgebreid stil gestaan bij ‘200 jaar Koninkrijk’. Dit gebeurt onder meer door de ondertekening van een ‘akte van overdracht’. Deze zal getekend worden door commissaris van de Koning dhr. Cornielje en de burgemeesters Northing (Kleve), Steins (Kranenburg) en Slinkman (Berg en Dal). Naast de ondertekening zullen enkele andere officiële handelingen worden verricht  om de goede Duits-Nederlandse betrekkingen te onderstrepen. Ook plaatsvervangend landraad Croonenbroek  (Kreis Kleve) zal hierbij aanwezig zijn. Gedurende de middag zullen de historische, culturele en sportieve kanten van Kekerdom en Leuth prominent worden getoond. De viering gebeurt in eendrachtige samenwerking met Lobith dat eveneens het 200 jarig jubileum viert. Daar vindt een ochtendprogramma plaats.

Lees verder...