4 november 2007

Carnavalsprinses voor de Polderschuupers

 Zaterdagavond vond in Kekerdom in zaal UNA de eerste pronkzitting van dit seizoen plaats. Kekerdom beet hiermee de spits af voor deze regio. En de vereniging kwam gelijk met een verrassing, want toen de nieuwe prins bekend gemaakt moest worden verscheen Marian Wiegman ten tonele. Zij werd verkozen tot de nieuwe carnavalsprinses van de Polderschuupers en daarmee is ze, na prinses Marian van de Berggeiten in Berg en Dal, de tweede carnavalsprinses van Het Hoog en Het Laag. Zondagmiddag vond de prinsessenreceptie plaats in zaal UNA te Kekerdom. Diverse prinsen en een prinses kwamen, samen met hun verenigingen, de kersverse carnavalsprinses feliciteren. Prinses Marian komt uit Millingen aan de Rijn en is de partner van Jo Daals, die in Kekerdom woont. zie de foto's  dscf2207dlprkekdom

Lees verder...
3 november 2007

CD presentatie koor Encore

 dscf2140encore  Het is inmiddels 5 jaar geleden, dat het toenmalige jongerenkoor uit Ooij haar naam veranderde in Encore en een nieuwe doorstart maakte. Ter gelegenheid van dit lustrum heeft het koor op 13 oktober een CD in de kerk opgenomen en vanavond werd deze nieuwe CD aan het einde van de viering in de Hubertuskerk te Ooij, waaraan het koor haar medewerking verleende, deze nieuwe CD gepresenteerd. Diaken Henk Nieuwenhuis toonde als eerste de Cd, terwijl de klanken inmiddels door de kerk klonken. Hij had voor elk koorlid een witte roos. Na afloop van de viering kon de CD in de hal van de kerk gekocht worden voor 5 Euro. Verder zal de CD de komende tijd te verkrijgen zijn bij Haarstudio Sandra in Ooij. zie de foto's
3 november 2007

Feestelijke presentatie jubileumboek B.U.B

  Vanmiddag is in de foyer van het Kulturhus te Beek het jubileumjaar van schutterij B.U.B afgesloten met de feestelijke presentatie van het jubieumboek "Daar komen de schutters, 75 jaar Schutterij B.U.B." van de hand van Albert de Witt. Bestuurslid en mede initiator van het boek, Jos Peters gaf uitleg over hoe het boek tot stand gekomen was en hij bedankte de mensen, die daar aan mee hadden gewerkt. dscf1989boekbub Aan de heren Verploegen, van Dorst en Cremers werden de eerste exemplaten van het nieuwe boek uitgereikt.dscf2019boek Zelf kreeg Jos Peters het boek uitgereikt door de voorzitter van de BUB, Voor alle medewerkenden was er vervolgens een presentje. Ook de plaatselijke Rabobank liet zich niet onbetuigd. Zij kwam met een cheque van 1500 Euro als bijdrage in de kosten, De drumfanfare BUB verleende haar muzikale medewerking.  Zie de foto's
2 november 2007

Buurtbewoners tevreden over omgeving Gruttostraat Beek

 Vrijdagmorgen bezocht wethouder Leidy van der Aalst van de gemeente Ubbergen de Gruttostraat en omgeving te Beek om te praten met de bewoners over de aanpassingen in de buurt en de herstelwerkzaamheden, uitgevoerd door de medewerkers van de buitendienst van de gemeente en over het dierenweitje, welke nu nog beheerd en onderhouden wordt door George Felet. Al in september was ze daar geweest om de problematiek van o.a. een slecht onderhouden stoep, te bespreken en de afspraak was, dat ze zou terugkomen, als de knelpunten opgelost waren en om evt. andere knelpunten te bekijken. Omdat George Felet heeft aangekondigd te willen stoppen met het dierenweitje, wordt nu naarstig gezocht naar iemand, die die werkzaamheden van hem wil overnemen. De wethouder wil zich hier voor inzetten. Suggesties zijn welkom en men kan daarover contact opnemen met George Felt of met Wendy de Visser van de afdeling Welzijn van de gemeente.  De buurtbewoners toonden zich erg content met deze aanpak van de buurt. zie de foto's  dscf1793grutttstr

Lees verder...
1 november 2007

Buitenschoolse Opvang in Ooij

 

 Vanmiddag is in de aula van de basisschool OPWEG te Ooij de Buiten Schoolse Opvang (BSO) geopend. Deze BSO bestond al langer in Beek maar in Ooij was dringend behoefte aan een ruimte voor de BSO. Deze is nu voorlopig gevonden in de basisschool. Met het doorknippen van een lint door een van de kinderen, Anne te Brake, werd de ruimte officiëel in gebruik genomen. zie de foto's.  dscf1764bso
1 november 2007

MARN wethouders tekenen intentieverklaring

 

 Vanmiddag hebben de wethouders  uit de MARN-regio een gezamenlijke Intentieverklaring getekend voor de realisatie van klimaatambities. Dit gebeurde in het Kulturhus te Beek, waar de milieuwethouders van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen en Maas en Waal deze verklaring ondertekenden en hun gezamenlijke ideeën verder hebben besproken.dscf1645marn De gemeente Ubbergen was deze keer de gastgemeente, terwijl de vergadering werd voorgezeten door wethouder Jan Blom van de gemeente Millingen ad Rijn. Buiten het Kulturhus waren na afloop van de ondertekening enkele voertuigen op zonne nergie te bewonderen, waar ook een proefrit kon worden gemaakt.  Bij iedereen verliep dat niet even soepel, maar het lukte hen wel om een rondje te rijden. Na deze demonstratie werd een rondleiding door het Kulturhus gegeven, waarna de aanwezigen na de lunch aan de echte vergadering begonnen. zie de foto's

Op de foto tekent Milieuwethouder Ria Barber van Ubbergen de Intentieverklaring

Lees verder...
31 oktober 2007

Oorkonde en erepenning voor Theo Vermeulen

 

  Tijdens de afscheidsreceptie van Theo Vermeulen en Marijke Hol in de St. Martinusschool te Millingen aan de Rijn, kreeg Theo Vermeulen uit handen van burgemeester Annemiek Vermeulen een erepenning met draaginsigne , alsmede de bijbehorende oorkonde van Millingen aan de Rijn, voor bewezen diensten aan de Millingse gemeenschap in de periode 1966 en 2007. De afscheidsreceptie werd druk bezocht en velen namen de gelegenheid te baat om de beide scheidende leerkrachten de hand te schudden. zie de foto's  dscf1394erepenning

 

Lees verder...