24 december 2012

Waardering voor de hulpverleners.

Henk Burgers uit Beek, zelf ooit “hulpverlener” bij de vrijwillige brandweer van Ubbergen, had vandaag een bijzondere waardering voor de ambulancebroeders, die dienst hadden en die al maanden bivakeren in de brandweerkazerne te Beek (zijn achterburen) om zo snel te kunnen uitrukken naar het achterland en met name de Ooijpolder en Millingen aan de Rijn. Hij maakte de volgende tekst: Op maandag 24 december hebben de kleinkinderen van Els en Henk Burgers, onze hulpverleners van 112, die al enkele maanden bij ons achter zijn gestationeerd, omdat de doorgaande weg naar Leuth en Millingen was afgesloten, als dank een kerstpakketje aangeboden. Met dit gebaar willen we laten zien, dat onze kleinkinderen ook het belang inzien vaneen goede hulpverlening. Wij hopen dat er in 2013 meer begrip zal komen voor onze hulpverleningsdiensten, die er toch voor ons allemaal zijn. Ik hoop dat zij nog lang ons die hulp kunnen verlenen, die we van hen verwachten en dat zij hun werk met heel veel plezier voor de medemens zullen blijven vervullen. Voor alle medewerkers een gelukkig en gezond 2013. (Henk en Els Burgers) Overigens hebben de kleinkinderen Jesse en Tygo beiden al gebruik gemaakt van de ambulance. zie de foto’s.
DSC_4889_ambulance_copy
Na het aanbieden mochten de kinderen nog even de ambulance bekijken.