5 mei 2022

Dodenherdenking in Beek

Sylvia Fleuren en Toon de Jong tijdens de dodenherdenking in Beek

Op woensdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroepers bij het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen. Locoburgemeester  Sylvia van de gemeente Berg en Dal hield tijdens de herdenking een toespraak en legde namens de gemeente Berg en Dal, samen met haar zoon, bloemen bij het monument . Twee leerlingen van de Havo Notre Dame des Anges, Zoë Stronks en Lisa Fuchs,  droegen een gedicht voor. Muzikale medewerking werd verleend door Kinderkoor De Biezenklank ( van de basisschool), muziekvereniging K.N.A  en het Zangkoor de Small Stream & Rush Camp Carolsingers, welk koor een Oekraïens lied ten gehore brachten. Ook KNA speelde een Oekraïens lied. Toon de Jong, de voorzitter van de stichting Reünie Paratroepers leidde de herdenking. Door diverse instanties en verenigingen werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Namens de gemeente Kranenburg, Duitsland, werden bloemen gelegd door  Dr. Berta Heins, plaatsvervangend burgemeester van Kranenburg. . zie de foto’s deel 1;  deel 2