9 augustus 2021

Voorlichtingsavond over dementievriendelijke kernen en verenigingen Berg en Dal

Op 15 september organiseert Forte Welzijn samen met de stichting Dementievriendelijk Berg en Dal een voorlichtingsavond van 19.30 uur tot 21.30 uur voor inwoners, ondernemers en verenigingen in dorpshuis Kerstendal. Tijdens deze avond delen we informatie over het herkennen van de ziekte dementie en het omgaan met mensen met de ziekte dementie. Ook geven wij informatie over scholingsmogelijkheden over het omgaan met dementie (als) in een vereniging. Waarom een dementievriendelijke gemeente? De gemeente Berg en Dal wil een dementievriendelijke gemeenschap gemeente zijn. De doelstelling van de dementievriendelijke gemeenschap gemeente is (zodanige) mogelijkheden( te) creëren, zodat mensen met de ziekte dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen blijven deelnemen en hun plek in de samenleving behouden. Dat ook zij bijvoorbeeld prettig kunnen vertoeven bij de horeca, in winkels en bij verenigingen. Samen maken we de gemeente Dementievriendelijk. Het herkennen en aanvaarden zonder vooroordelen en taboes vereist een gezamenlijke inspanning. Zodat ook mantelzorgers, partners, familie en vrienden van de mensen met dementie erkenning vinden voor hun positie en ondersteuning krijgen bij hun taak.  Lees hieronder verder

 

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar verwachting naar 550.000. Dat betekent dat meer inwoners én organisaties in Berg en Dal dagelijks te maken krijgen met dementie.

Om de ambitie van een dementievriendelijke gemeenschap te realiseren is er een stichting opgericht. Om de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren is ook de hulp van (sport) verenigingen, horeca en ondernemingen nodig. Alleen samen komen we tot een dementievriendelijke gemeente. Met de informatieavond wil de werkgroep breed informeren en stimuleren dat dementie vriendelijkheid op zoveel mogelijk plekken in de gemeente de aandacht krijgt.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 8 september 2021 via:

Petra.kregting@fortewelzijn.nl


Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Dementie is een ziekte die (nog) niet te genezen is en kent een progressief verloop. Steeds meer mensen krijgen ermee te maken, direct of indirect in hun omgeving.