9 augustus 2021

Voorlichtingsavond over dementievriendelijke kernen en verenigingen Berg en Dal

Op 15 september organiseert Forte Welzijn samen met de stichting Dementievriendelijk Berg en Dal een voorlichtingsavond van 19.30 uur tot 21.30 uur voor inwoners, ondernemers en verenigingen in dorpshuis Kerstendal. Tijdens deze avond delen we informatie over het herkennen van de ziekte dementie en het omgaan met mensen met de ziekte dementie. Ook geven wij informatie over scholingsmogelijkheden over het omgaan met dementie (als) in een vereniging. Waarom een dementievriendelijke gemeente? De gemeente Berg en Dal wil een dementievriendelijke gemeenschap gemeente zijn. De doelstelling van de dementievriendelijke gemeenschap gemeente is (zodanige) mogelijkheden( te) creëren, zodat mensen met de ziekte dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen blijven deelnemen en hun plek in de samenleving behouden. Dat ook zij bijvoorbeeld prettig kunnen vertoeven bij de horeca, in winkels en bij verenigingen. Samen maken we de gemeente Dementievriendelijk. Het herkennen en aanvaarden zonder vooroordelen en taboes vereist een gezamenlijke inspanning. Zodat ook mantelzorgers, partners, familie en vrienden van de mensen met dementie erkenning vinden voor hun positie en ondersteuning krijgen bij hun taak.  Lees hieronder verder

Lees verder...
30 november 2018

Berg en Dal krijgt Certificaat Dementievriendelijk dorp

Als dorp Berg en Dal hebben we het Certificaat Dementievriendelijk dorp en de daarbij horende sticker van Alzheimer Nederland ontvangen. Deze speciale gelegenheid werd gehouden in Groot Berg en Dal en de overhandiging werd gedaan door dhr. Dirkx, voorzitter Alzheimer Nederland afdeling Nijmegen. Binnen het dorp Berg en Dal werken alle zorgpartijen al een aantal jaar intensief samen rond het thema Gezondheid en Welzijn voor ouderen, een deelproject is Dementienet. Hierin zitten huisarts Willemijn de Graaf, Huub Schuwer en Karin Wolfs van de ZZG en Peter Degger van Villa Hamer. Voorafgaand aan de overhandiging van het certificaat was er de jaarlijkse scholingsbijeenkomst van het Dementienet Dorp Berg en Dal. Het thema van deze middag was het moreel beraad en werd begeleid door Jelle van Gurp,  Ethicus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De projectgroep Dementienet heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden om het negatief stigma rond dementie te proberen te beïnvloeden, informatie te geven, lezingen te organiseren, informatie te delen via o.a. de Rozet en activiteiten voor kwetsbare ouderen en hun familie/mantelzorgers te organiseren. Als mooie beloning voor dit werk was het ontvangen van het Certificaat Dementievriendelijk dorp Berg en Dal. zie de foto’s.