24 september 2018

Duurzame Dorpen Toer in de gemeente Berg en Dal

Afgelopen week kwamen een aantal mensen bij elkaar in het Kulturhus te Beek voor de “Duurzame Dorpen Toer”, waarvoor burgemeester Mark Slinkman op 31 oktober de aftrap zal verrichten tijdens het eerste gemeentebrede DuurzaamheidsCafé Berg en Dal. Hiervoor willen wij in het Kulturhus in Beek alle inwoners van Berg en Dal de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten om samen te werken aan duurzaamheid. We zoeken nog mensen in Groesbeek, Leuth, Millingen, Ooij en Ubbergen, maar ook inwoners van andere dorpskernen kunnen zich aanmelden. Samen de klimaatdoelstelling halen (klimaatneutraal in 2040) vraagt om samenwerking, niet alleen van de overheid maar ook van de burgers. Wij zoeken mensen die mee willen helpen met deze duurzaamheidssamenwerking. Geïnteresseerden kunnen mailen met samenduurzaambergendal@gmail.com