12 mei 2019

Duurzame Dorpen Tour met boeiend programma in Berg en Dal

Op woensdag 22 mei organiseert het Duurzaamheidscafé weer een bijeenkomst in het kader van de Duurzame Dorpen Tour. Na een drukbezochte avond dit voorjaar in Kekerdom strijkt de Tour nu neer in dorpshuis Kerstendal, Kerstendalseweg 17, 6571 BM Berg en Dal. De avond begint om 20.00 uur, maar de zaal is al open vanaf 19.30 uur.  Er is weer een boeiend programma samengesteld, dat wordt geopend door Wil Meertens, duurzaamheids- en energieadviseur. Hij geeft praktische informatie en tips voor het verduurzamen van woningen. Daarna volgen een aantal pitchers: loket duurzaam wonen plus door Jos van der Lint, adviseur gemeente Berg en Dal met o.a. tips en informatie over subsidies; aardgasvrij wonen door Dirk Wim in ’t Hof, projectleider gemeente Berg en Dal; duurzaamheidsinitiatieven in de kern Heilig Landstichting door Lies van Campen, voorzitter Dorpsvereniging HLS; zonnepaneelprojecten op enkele grote gebouwen in Berg en Dal door Caroline de Greeff, voorzitter coöperatie Energierijck en tot slot Klimaatneutraal eten? Eten van boeren en tuinders uit de regio door Gerard Titulaer, voorzitter Gebiedscoöperatie Oregional. Na deze presentaties wordt iedereen in de gelegenheid gesteld aan tafel in gesprek te gaan met de spreker van het onderwerp dat zijn of haar bijzondere belangstelling heeft. De toegang, koffie/thee is gratis en het geheel wordt omlijst door live-muziek.                      

24 september 2018

Duurzame Dorpen Toer in de gemeente Berg en Dal

Afgelopen week kwamen een aantal mensen bij elkaar in het Kulturhus te Beek voor de “Duurzame Dorpen Toer”, waarvoor burgemeester Mark Slinkman op 31 oktober de aftrap zal verrichten tijdens het eerste gemeentebrede DuurzaamheidsCafé Berg en Dal. Hiervoor willen wij in het Kulturhus in Beek alle inwoners van Berg en Dal de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten om samen te werken aan duurzaamheid. We zoeken nog mensen in Groesbeek, Leuth, Millingen, Ooij en Ubbergen, maar ook inwoners van andere dorpskernen kunnen zich aanmelden. Samen de klimaatdoelstelling halen (klimaatneutraal in 2040) vraagt om samenwerking, niet alleen van de overheid maar ook van de burgers. Wij zoeken mensen die mee willen helpen met deze duurzaamheidssamenwerking. Geïnteresseerden kunnen mailen met samenduurzaambergendal@gmail.com