10 november 2021

Duurzame Dorpentour komt op 18 november 2021 naar Dorpshuis Heilig Landstichting

Het Duurzaamheidscafé Berg en Dal organiseert in samenwerking met de Werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstichting een avondvullend programma over duurzaamheid in de eigen omgeving. Dit alles in het kader van de Duurzame Dorpen Tour, waarbij eerder andere dorpen van de gemeente Berg en Dal aan de beurt zijn geweest. Inwoners vanuit de hele gemeente Berg en Dal zijn welkom. De avond start met een bijdrage van Wil Meertens, energieadviseur, over verduurzamen van de eigen woning en de rol van energieadvies daarbij. Twee bewoners van de Heilig Landstichting vertellen hoe zij concreet hun woning hebben aangepakt. Aanmelden voor deze avond kan via https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/duurzame-dorpen-tour/ Aanvang: 20.00 uur. Inloop met (gratis) koffie/thee vanaf 19.30 uur. Afsluiting: 22.30 uur. Plaats: dorpshuis de Bosduivel, Joanneslaan 4, 6564 AG Heilig Landstichting. lees hieronder verder

 

 

 

Lees verder...
14 oktober 2021

Duurzame dorpen toer in Leuth

Duurzame dorpen toer in Leuth

De Duurzame Dorpen Tour is weer gestart. Na een onderbreking van ongeveer anderhalf jaar was er weer een Duurzaamheidscafé. Alweer de zesde aflevering ervan en dit keer in De Vriendenkring in Leuth. Voor ongeveer 40 belangstellenden had de vrijwilligerswerkgroep Duurzaamheid Berg en Dal een gevarieerd en boeiend programma voorbereid. Van het verduurzamen van je eigen woning met heel praktische adviezen en twee zichtbare projecten in Leuth tot de Energiecoöperatie Hoog&Laag. Na de pauze aandacht voor afvalverwerking met een presentatie door de DAR en als afsluiting het project landschaps- en natuurontwikkeling De Ooijse Graaf nét ten westen van Leuth. In dit laatste project werken veel partijen nauw met elkaar samen en zijn (méér) vrijwilligers welkom ( info@ark.eu). Bij de Energiecoöperatie kunnen zich nog deelnemers aansluiten (info: www.ecohoogenlaag.nl). De werkgroep Duurzaamheid Berg en Dal wil mensen met vragen of suggesties graag in contact brengen met één of enkele van de inleiders op 13 oktober. Stuur daarvoor een mailbericht naar eijsjes@upcmail.nl o.v.v. van uw naam, adres en telefoonnummer. Op 17 november a.s. is het volgende Duurzaamheidscafé, dan in Heilig Landstichting met ook daar een interessant programma. Komende weken volgt daarover berichtgeving in de media. Belangstellenden uit de hele gemeente zijn daar welkom. Ook op 17 november krijgt u algemeen bruikbare informatie naast duurzaamheidsinformatie uit de Heilig Landstichting zelf. Om kennis van te nemen en door geïnspireerd te raken.

4 oktober 2021

Duurzame Dorpen Tour op 13 oktober in Leuth

duurzame woning in Scandinavische stijl

Op woensdag 13 oktober organiseert de werkgroep van het Duurzaamheidscafé Berg en Dal weer een gevarieerd informatief programma, dit keer in de grote zaal van de Vriendenkring in Leuth. Door de corona-uitbraak heft het even geduurd voor we de draad weer konden oppakken, maar gelukkig kunnen we nu weer verder met de Duurzame Dorpen Tour. Alle voorgaande avonden werden druk bezocht en ook nu verwacht de organisatie veel bezoekers, omdat er een interessant en gevarieerd programma is samengesteld voor alle inwoners van de gemeente, maar zeker voor de mensen uit Leuth en directe omgeving. Om 20.00 uur begint de avond met het verhaal van twee inwoners uit Leuth en Ooij die vertellen hoe zij hun woningen duurzaam hebben geïsoleerd. Lees hieronder verder

Lees verder...
1 september 2020

Duurzame Dorpen Tour voorlopig stopgezet

archieffoto bijeenkomst in Berg en Dal

Hoewel het volgens de voorschriften van de overheid wel mogelijk is, heeft de organisatie van het Duurzaamheidscafé Berg en Dal toch besloten de Duurzame Dorpen Tour voorlopig stop te zetten. Dat betekent dat de programma’s die in Leuth op 16 september en op 18 november in Heilig Landstichting zouden plaatsvinden niet doorgaan. De leden van de werkgroep zijn bang dat veel mensen zullen thuisblijven, vanwege de angst voor het coronavirus. Dat is heel begrijpelijk, omdat het aantal besmettingen weer snel stijgt en we willen als organisatie geen enkel risico nemen. De mensen die wel zouden komen, moeten 1,5 meter afstand houden en dat is misschien wel te doen, maar het maakt het leggen van contacten en het delen van ervaringen er niet leuker op. Vandaar dat deze avonden zijn geannuleerd. Er wordt binnenkort in de werkgroep besproken of en hoe de Tour kan worden voortgezet. We houden u daarvan zeker op de hoogte. Voor meer informatie en antwoorden op vragen die u mogelijk hebt, kunt u mailen naar: samenduurzaambergendal@gmail.com

18 augustus 2020

Duurzame Dorpen Tour onderweg naar Leuth

Bij een eerdere Duurzame Dorpen Tour in Berg en Dal.

Op woensdag 16 september doet de Duurzame Dorpen Tour Leuth aan. De bijeenkomst die in mei zou plaatsvinden in de Heilig Landstichting kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen en staat nu gepland voor woensdag 18 november. Er wordt nog hard gewerkt aan het programma voor Leuth, dat in de grote zaal van De Vriendenkring zal plaatsvinden en waar iedereen welkom is die meer wil weten over het duurzamer maken van onze directe woon- en leefomgeving. Het programma bestaat in ieder geval uit een aantal presentaties over uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het energiezuinig maken van je woning. Het feit dat ook enkele inwoners van Leuth komen vertellen hoe zij dit hebben aangepakt maakt het natuurlijk extra aantrekkelijk om te komen luisteren. Zo komen bijvoorbeeld de bewoners van het bijzondere Finnhouse dat gebouwd is in de Pastoor van Tielstraat vertellen hoe zij hier hun droom hebben kunnen realiseren. Na de presentaties is er nog alle gelegenheid om aan tafel verder in gesprek te gaan over het onderwerp dat je het meest interesseert. Je kunt dan nog informatie en antwoorden krijgen op vragen die je bezighouden. In de volgende editie komt het volledige programma van deze avond te staan, maar goed om nu al deze avond vast te leggen in je agenda. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, entree en koffie is gratis. De organisatie van de Duurzame Dorpen Tour is in handen van het Duurzaamheidscafé Berg en Dal. Voor vragen en meer informatie kunt u mailen naar: samenduurzaambergendal@gmail.com

2 november 2019

Duurzame Dorpen Tour op 13 november 2019 in Millingen a.d. Rijn met als hoofdthema: Hoe krijgen we Millingen Energieneutraal?

Woensdag 13 november is de Duurzame Dorpen Tour in Millingen en zijn we te gast in de Gelderse Poort aan de Rijndijk. De Dorpentour heeft als doel u te informeren over duurzaam leven, wonen en werken.
Programma: In Millingen is een groep mensen actief met het onderzoeken hoe Millingen energieneutraal kan worden. In het kort komt het hierop neer: door op alle daken zonnepanelen te leggen ontstaat er een overschot aan energie. Dit overschot kan gebruikt worden om waterstof te
produceren. Met deze waterstof kunnen de woningen worden verwarmd. Alphons Klomberg en George Ketel vertellen deze avond hoe dit in zijn werk kan gaan en op welke manier het voor iedereen toegankelijk is. Een heel boeiend en vernieuwend verhaal! 

Lees verder...
12 mei 2019

Duurzame Dorpen Tour met boeiend programma in Berg en Dal

Op woensdag 22 mei organiseert het Duurzaamheidscafé weer een bijeenkomst in het kader van de Duurzame Dorpen Tour. Na een drukbezochte avond dit voorjaar in Kekerdom strijkt de Tour nu neer in dorpshuis Kerstendal, Kerstendalseweg 17, 6571 BM Berg en Dal. De avond begint om 20.00 uur, maar de zaal is al open vanaf 19.30 uur.  Er is weer een boeiend programma samengesteld, dat wordt geopend door Wil Meertens, duurzaamheids- en energieadviseur. Hij geeft praktische informatie en tips voor het verduurzamen van woningen. Daarna volgen een aantal pitchers: loket duurzaam wonen plus door Jos van der Lint, adviseur gemeente Berg en Dal met o.a. tips en informatie over subsidies; aardgasvrij wonen door Dirk Wim in ’t Hof, projectleider gemeente Berg en Dal; duurzaamheidsinitiatieven in de kern Heilig Landstichting door Lies van Campen, voorzitter Dorpsvereniging HLS; zonnepaneelprojecten op enkele grote gebouwen in Berg en Dal door Caroline de Greeff, voorzitter coöperatie Energierijck en tot slot Klimaatneutraal eten? Eten van boeren en tuinders uit de regio door Gerard Titulaer, voorzitter Gebiedscoöperatie Oregional. Na deze presentaties wordt iedereen in de gelegenheid gesteld aan tafel in gesprek te gaan met de spreker van het onderwerp dat zijn of haar bijzondere belangstelling heeft. De toegang, koffie/thee is gratis en het geheel wordt omlijst door live-muziek.                      

24 september 2018

Duurzame Dorpen Toer in de gemeente Berg en Dal

Afgelopen week kwamen een aantal mensen bij elkaar in het Kulturhus te Beek voor de “Duurzame Dorpen Toer”, waarvoor burgemeester Mark Slinkman op 31 oktober de aftrap zal verrichten tijdens het eerste gemeentebrede DuurzaamheidsCafé Berg en Dal. Hiervoor willen wij in het Kulturhus in Beek alle inwoners van Berg en Dal de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten om samen te werken aan duurzaamheid. We zoeken nog mensen in Groesbeek, Leuth, Millingen, Ooij en Ubbergen, maar ook inwoners van andere dorpskernen kunnen zich aanmelden. Samen de klimaatdoelstelling halen (klimaatneutraal in 2040) vraagt om samenwerking, niet alleen van de overheid maar ook van de burgers. Wij zoeken mensen die mee willen helpen met deze duurzaamheidssamenwerking. Geïnteresseerden kunnen mailen met samenduurzaambergendal@gmail.com