8 april 2018

Kunstgrasveld voor BVC ’12 uit Beek

Voetbalvereniging BVC ’12 uit Beek-Berg en Dal krijgt van de gemeente Berg en Dal € 332.000,- voor de aanleg van een kunstgrasveld, LED-veldverlichting en extra maatregelen aan twee natuurgrasvelden. Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal zijn hiermee akkoord gegaan. De velden van BVC ’12 hebben ondanks een renovatie in 2009 een problematische onderhoudshistorie. Velden zijn drassig en vergen veel onderhoud. Door wateroverlast op de kleiige ondergrond moeten er wedstrijden worden afgelast. Voor de komende vijf jaar moeten er in ieder geval op de huidige twee natuurgrasvelden nog extra maatregelen worden genomen om wateroverlast tegen te gaan. Het onderhoud van de velden ligt bij BVC ’12 jaarlijks € 5.700,- hoger dan in een normale situatie. Dit komt door de drassige ondergrond. In afspraak met BVC ’12 zijn die kosten voor 10 jaar als achterstallig onderhoud aangemerkt en afgekocht door de gemeente. Dit onder voorwaarde dat de velden volledig in onderhoud komen bij BVC ’12, zoals dat ook voor andere verenigingen geldt. (tekst deGroesbeek)

Kunstgrasveld en veldverlichting

Met de aanleg van een kunstgrasveld nemen de relatief hoge onderhoudskosten af en de zekerheid van het spelen van wedstrijden juist toe. De gemeente verstrekt hiervoor een subsidie van € 250.000,-. Het nieuwe kunstgrasveld wordt als trainingsveld gebruikt, waardoor het gras niet wordt stukgelopen en thuiswedstrijden gewoon door kunnen gaan. Volgens de KNVB-norm hoort ook op een trainingsveld veldverlichting te staan. De gemeente wil daar LED-veldverlichting en trekt daar € 25.000,- voor uit.

Zelf verantwoordelijk voor onderhoud

Daarmee komt de gemeentelijke bijdrage uit op € 332.000,-. De eigen bijdrage van BVC ’12 is € 121.000,-. De Beekse club is de enige voetbalvereniging in de gemeente waar het onderhoud van de velden nog plaatsvindt door de gemeente. BVC ’12 wordt na de genomen maatregelen en de aanleg van het kunstgrasveld, net als alle andere voetbalverenigingen, zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

De gemeenteraad van Berg en Dal moet nog wel een definitief besluit over de plannen nemen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met mediapartner Streekomroep RN7.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl & Streekomroep RN7. Video: Streekomroep RN7.