8 april 2018

Kunstgrasveld voor BVC ’12 uit Beek

Voetbalvereniging BVC ’12 uit Beek-Berg en Dal krijgt van de gemeente Berg en Dal € 332.000,- voor de aanleg van een kunstgrasveld, LED-veldverlichting en extra maatregelen aan twee natuurgrasvelden. Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal zijn hiermee akkoord gegaan. De velden van BVC ’12 hebben ondanks een renovatie in 2009 een problematische onderhoudshistorie. Velden zijn drassig en vergen veel onderhoud. Door wateroverlast op de kleiige ondergrond moeten er wedstrijden worden afgelast. Voor de komende vijf jaar moeten er in ieder geval op de huidige twee natuurgrasvelden nog extra maatregelen worden genomen om wateroverlast tegen te gaan. Het onderhoud van de velden ligt bij BVC ’12 jaarlijks € 5.700,- hoger dan in een normale situatie. Dit komt door de drassige ondergrond. In afspraak met BVC ’12 zijn die kosten voor 10 jaar als achterstallig onderhoud aangemerkt en afgekocht door de gemeente. Dit onder voorwaarde dat de velden volledig in onderhoud komen bij BVC ’12, zoals dat ook voor andere verenigingen geldt. (tekst deGroesbeek)

Lees verder...
21 februari 2017

Vogelhuisjes tegen schade aan voetbalvelden B&D

In maart krijgen alle voetbalclubs 5 vogelhuisjes van de gemeente Berg en Dal. De vogelhuisjes zijn speciaal voor spreeuwen. Want spreeuwen kunnen ervoor zorgen dat de grasmatten heel blijven. Vorig jaar had voetbalclub BVC’12 last van schade aan het voetbalveld. Larven van de langpootmug aten de wortels van het gras weg. Wat te doen? We kunnen de larven bestrijden met een speciaal middel. Maar dat is erg duur. Ook zou de voetbalclub dit dan elk jaar moeten doen. De oplossing is eigenlijk heel simpel: spreeuwen! Spreeuwen vinden de larve van de langpootmug namelijk heel lekker. We lokken de spreeuwen naar de voetbalvelden door speciale nestkastjes voor spreeuwen op te hangen. De spreeuwen kunnen dan broeden rond het voetbalveld. En hun kroost wordt grootgebracht met heerlijke larve van de langpootmug en ander ongedierte. Die kastjes zijn op een duurzame manier gemaakt door medewerkers van Pluryn. Misschien willen de clubs wel meer kastjes ophangen om de larven nog beter te bestrijden. In dat geval kunnen zij contact opnemen met Pluryn.