16 december 2017

Koninklijke onderscheiding voor Fred Schel

Burgemeester Slinkman van de gemeente Berg en Dal reikte op vrijdag 15 december 2017 een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer F.G. Schel (Fred) uit Groesbeek. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  De heer Schel kreeg deze onderscheiding omdat hij sinds 1977 reservist, lid en hoofdagent (vrijwilliger) bij de Politie is. Daarnaast is hij sinds 1978 actief bij Schutterij Eendracht te Ooij. Hij is commandant van de vendeliers en is van 1990 tot 2003 penningmeester van de herenschietgroep geweest. Sinds 2013 is hij inspecteur en adviseur wapenvergunningen bij en bestuurslid van het jurycollege van de Federatie van Gelderse Schutterijen te Duiven. Voorafgaand aan deze uitreiking was Fred Schel naar het steunpunt van de politie in het gemeentehuis te Groesbeek geloodst, waar hem diverse collega’s , medewerkers van de EOD (explosieven opruimings dienst)en vrienden verwelkomden. Fred was namelijk precies op deze dag, 15 december, 40 jaar in dienst van de (reserve-)politie en hij gaat op 1 januari de dienst verlaten. Daar werden hem de versierselen uitgereikt door  de Teamchef van politie Tweestromenland, commissaris Peter Verhofstad. Via de kamer van de burgemeester belandde hij vervolgens in de raadszaal van het gemeentehuis, waar nog meer genodigden aanwezig waren. Daar werd hij, na de uitreiking van de K.O toegesproken door o.a. de burgemeester en Wim Heinen, voorzitter van schutterij Eendracht Ooij. Tevens werd hem een vendelhulde gebracht door de vendeliers van schutterij Eendracht. zie de foto’s

 

 

 

TOEKENNING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING POLITIEVRIJWILLIGER (40 JAAR)  

De decorandus is Dhr.F.G. Schel (66 jaar), wonende te Groesbeek, wonende te Groesbeek,  Dorpsplein (Appartementen De Weem). 

Hem wordt de KO toegekend op grond van zijn verdiensten als politievrijwilliger met een dienstverband van 40 jaren en het feit dat hij zich buitengewoon heeft ingezet als bestuurslid van de Schutterij Eendracht te Ooij.  

VERDIENSTEN VRIJWILLIGER (RIJKS)POLITIE .De heer Schel is als politievrijwilliger in dienst getreden op 15 december 1977 bij het Korps Rijkspolitie, groep Ubbergen. De afgelopen 40 dienstjaren is Fred Schel betrokken bij nagenoeg alle activiteiten binnen het team, maar ook daarbuiten binnen de regio (district) en de eenheid Oost Nederland. Eerst vanuit zijn functie als reservist van het Korps Rijkspolitie en later als lid van de Vrijwillige Politie (geheel bewapend). De coördinatoren Vrijwillige Politie beschrijven de carrière van de heer Schel bij de vrijwillige politie als volgt: De heer Schel onderscheidt zich door zijn altijd aanwezige positieve instelling en werkhouding. Zowel in de rijkspolitietijd als de volgende politiekorpsen (Korps Gelderland-Zuid en de Nationale Politie) heefft de heer Schel zich nimmer een negatieve houding aangemeten. Hij is dienstbaar en hulpvaardig ten aanzien van zijn collega’s, maar vooral richting publiek. De heer Schel is gedreven, gemotiveerd en flexibel inzetbaar. Niets is hem te veel. Hij weet anderen te stimuleren en laat altijd iedereen in zijn of haar waarde. De heer Schel is een drijvende kracht die niet graag op de voorkant treed. Deze bescheidenheid siert deze mens. De heer Schel heeft in vrijwel alle projecten meegedraaid, zoals te noemen; ondersteuning aan de noodhulp, verlichtingscontroles, visserijcontroles, alcoholcontroles, vuurwapencontroles, vuurwerkcontroles, snelheidscontroles, algehele verkeerscontrole etc etc. Hierbij schreef hij ook zelfstandig processen verbaal uit.Ook binnen het scholenproject was Fred inzetbaar. Daarbij werden o.a. de fietsen van kinderen gecontroleerd etc. etc. 

Er is geen evenement waarbij Fred niet is ingezet, zoals de 4-Daagse van Nijmegen, de 7-Heuvelenloop, Carnavals (verlichte) optochten, wielerwedstrijden, NK wielrennen, De Giro, maar ook de plaatselijke rondes “rond de kerk” en hardloop wedstrijden.De begeleiding van diverse dodenherdenkingen en vooral Herdenkingen m.b.t.de 2e Wereld Oorlog mogen niet vergeten worden. De heer Schel is meerdere malen ingezet om de zgn. Cadywagen te bezetten om de “hongerige/koude collega’s van een (warm) hapje en drankje te voorzien. Ook heeft de heer Schel de nodige beveiligende taken op zich genomen, bij bijvoorbeeld bij moordzaken op PD’s, zoals ook bij branden. Extern heeft Fred herhaald diensten gedraaid bij o.a. Prinsjesdag en de Veteranendag in Den Haag. 

Op dit moment is de heer Fred Schel min of meer verantwoordelijk voor de begeleiding bij het ruimen van oorlogsprojectielen. De in TSL gemelde projectielen worden door Schel beoordeeld, veiliggesteld, aangemeld bij de EODD en in zijn aanwezigheid door deze dienst geïnspecteerd en vernietigd. De heer Fred Schel verzorgd de gehele afhandeling vanaf het moment van aantreffen, tot het vernietigen van de projectielen. Ook de schriftelijke afhandeling verzorgd hij geheel zelfstandig. De heer Schel draagt momenteel binnen het team Twee Stromenland ook de zorg over de voertuigen. De onderhoudsbeurten worden door hem geregeld, de vervanging van banden, zomer/winter, maar ook andere mankementen worden door hem afgeregeld met de garage. 

Dit is zeker een onvolledige opsomming van enkele activiteiten, waarmee de heer Fred Schel de politie ten dienste staat. De Schel is een ware ambassadeur voor de politie naar de samenleving. Zijn opgewekte en positieve houding is een voorbeeld voor zijn vrijwillige- maar zeker ook zijn beroepscollega’s, die dan ook met hem “weglopen”. Fred is een echte spin binnen het zgn. politieweb.  

VERDIENSTEN SCHUTTERIJ EENDRACHT TE OOIJ

De heer Schel is sinds 1 januari 1978 lid van Schutterij Eendracht te Ooij en werd direct lid van de herenschietgroep. Vanaf 23 januari 1990 werd hij bestuurslid en werd penningmeester van de herenschietgroep. Hij vervulde deze functie tot 12 februari 2003. Daarnaast heeft hij de functie van vendelier vervuld van 2 januari 1978 tot 1 februari 2014.  Tijdens zijn periode als vendelier was hij tevens 2e commandant van de schutterij. Hierna is hij op 1 februari 2014 aangesteld als 1e commandant van de schutterij. Deze functie vervuld hij nog steeds. De heer Schel is tijdens zijn schutterijloopbaan 2 maal tot schutterskoning gekroond. Sinds 2013 is de heer Schel inspecteur en adviseur wapenvergunningen voor de Federatie van Gelderse Schutterijen. Hij bezoek volgens periodiek erkende schutterijen en Gilden binnen de Provincie Gelderland en voert daar controles op schietbanen uit. Ook de vergunningen en de meldingen worden gecontroleerd, waarbij veiligheid bij hem hoog in het vaandel staat. Sinds 1 september 2015 is de heer bestuurslid van het jurycollege van de Federatie van Gelderse Schutterijen. In die functie beoordeelt hij schietwedstrijden, vendelwedstrijden en muziekwedstrijden tijdens concoursen. 

De heer Schel voert al zijn werkzaamheden Pro Deo uit, is zeer plichtsgetrouw en toont zich zeer betrokken bij zijn schuttersvereniging en de Federatie van Gelderse Schutterijen. De heer Schel is gedreven en stelt zich altijd positief kritisch op, kortom hij steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. De heer Schel is in het bijzonder in staat om anderen te stimuleren tot grote daden. Het bestuur en de leden van de Schutterij Eendracht uit Ooij zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid en hebben grote waardering hiervoor. De voordracht voor een Koninklijke onderscheiding wordt dan ook van harte ondersteund.